Osoby, które chciałyby zainstalować wspomniane systemy, nie mogą tego uczynić, ponieważ Apple przestało je podpisywać, czyli instalacja nie uzyska autoryzacji.

Oznacza to, że osoby, które chciałyby zainstalować wspomniane systemy, nie mogą tego uczynić, ponieważ Apple przestało je podpisywać, czyli instalacja nie uzyska autoryzacji.

Aktualnie oficjalnym oprogramowaniem dla iPhone'ów jest iOS 16.5, który rozwiązuje problemy między innymi objawiające się brakiem wczytywania zawartości aplikacji Podcasty podczas korzystania z CarPlay oraz brakiem reakcji funkcji Spotlight.

Aktualnie trwają testy systemu iOS/iPadOS 16.6.