POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM MyApple

┬ž 1. Postanowienia og├│lne


 1. Polityka prywatno┼Ťci i wykorzystywania plik├│w cookies w serwisie internetowym https://myapple.pl oraz Magazynie MyApple (dalej: ÔÇ×PolitykaÔÇŁ) zosta┼éa stworzona i przyj─Öta przez MyApple s.c.
 2. Terminy u┼╝yte w Polityce oznaczaj─ů:
  1. Serwis: serwis internetowy https://myapple.pl;
  2. U┼╝ytkownik: podmiot korzystaj─ůcy z publicznie dost─Öpnego Serwisu;
  3. W┼éa┼Ťciciel: MyApple s.c. , ul. Kaliska 10,97-400 Be┼échat├│w, 769-221-98-23, 101400690;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysy┼éane przez Serwis i zapisywane na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika, z kt├│rego U┼╝ytkownik korzysta podczas przegl─ůdania stron internetowych. Pliki zawieraj─ů informacje niezb─Ödne do prawid┼éowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najcz─Ö┼Ťciej zawieraj─ů nazw─Ö domeny serwisu internetowego, z kt├│rego pochodz─ů, czas ich przechowywania na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz numer;
 3. Celem Polityki jest w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. udzielenie U┼╝ytkownikom informacji dotycz─ůcych wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie U┼╝ytkownikom ochrony prywatno┼Ťci w zakresie odpowiadaj─ůcym standardom i wymogom okre┼Ťlonym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawnych.
 4. W┼éa┼Ťciciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotycz─ůcych U┼╝ytkownik├│w do niezb─Ödnego minimum, wymaganego do ┼Ťwiadczenia na ich rzecz us┼éug.
 5. W celu uzyskania pe┼énego dost─Öpu poprzez Serwis do tre┼Ťci i us┼éug oferowanych przez W┼éa┼Ťciciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikaj─ůcych z Polityki.
 6. Zastosowanie maj─ů m.in. nast─Öpuj─ůce przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

┬ž 2. Ochrona prywatno┼Ťci i danych osobowych


 1. Dane dotycz─ůce U┼╝ytkownik├│w przetwarzane s─ů przez W┼éa┼Ťciciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez W┼éa┼Ťciciela dane osobowe U┼╝ytkownik├│w przetwarzane s─ů na podstawie udzielonej przez U┼╝ytkownika zgody lub wyst─ůpienia innej przes┼éanki uprawniaj─ůcej do przetwarzania danych wed┼éug przepis├│w, w szczeg├│lno┼Ťci Rozporz─ůdzenia.
 2. W┼éa┼Ťciciel dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, aby dane te by┼éy:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos├│b przejrzysty dla Klient├│w i innych os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů;
  2. zbierane w konkretnych, wyra┼║nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos├│b niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych s─ů przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przez okres nie d┼éu┼╝szy, ni┼╝ jest to niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych dane te s─ů przetwarzane;
  6. przetwarzane w spos├│b zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych lub organizacyjnych.
 3. W┼éa┼Ťciciel stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do charakteru, zakresu, kontekstu i cel├│w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych.
 4. W┼éa┼Ťciciel d─ů┼╝y do systematycznego unowocze┼Ťniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych ┼Ťrodk├│w ochrony tych danych, w szczeg├│lno┼Ťci W┼éa┼Ťciciel zapewnia aktualizacje informatycznych ┼Ťrodk├│w ochrony pozwalaj─ůc─ů na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dost─Öpem oraz innymi zagro┼╝eniami, p┼éyn─ůcymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi, kt├│ry w jakikolwiek spos├│b udost─Öpni┼é W┼éa┼Ťcicielowi swoje dane W┼éa┼Ťciciel zapewnia dost─Öp do danych i korzystanie z innych praw osobom, kt├│rych dane dotycz─ů, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przys┼éuguje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotycz─ůcych ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych ┼Ťrodk├│w prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. W┼éa┼Ťciciel mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe w spos├│b zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikaj─ůcych z Rozporz─ůdzenia. W takim przypadku celem dzia┼éa┼ä W┼éa┼Ťciciela s─ů cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikat├│w wysy┼éanych do U┼╝ytkownik├│w (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwa┼ä U┼╝ytkownika). U┼╝ytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych ÔÇô sprzeciw ten mo┼╝e by─ç wyra┼╝ony poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci na adres W┼éa┼Ťciciela: iod@myapple.pl.
 7. Osoba maj─ůca dost─Öp do danych osobowych przetwarza je wy┼é─ůcznie na podstawie upowa┼╝nienia W┼éa┼Ťciciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wy┼é─ůcznie na polecenie W┼éa┼Ťciciela.

┬ž 3. Cookies


 1. Cookies identyfikuje U┼╝ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre┼Ťci witryny, z kt├│rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami─Ötuj─ůc jego preferencje, umo┼╝liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego tre┼Ťci, w tym reklam. W┼éa┼Ťciciel stosuje Cookies, aby zagwarantowa─ç odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane s─ů wykorzystywane jedynie wewn─ůtrz firmy w celu optymalizacji dzia┼éa┼ä.
 2. Cookies wykorzystywane s─ů w celu:
  1. dostosowania zawarto┼Ťci Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez rozpoznawanie urz─ůdzenia ko┼äcowego U┼╝ytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji U┼╝ytkownika,
  5. dostarczania U┼╝ytkownikowi tre┼Ťci reklamowych.
 3. Cookies mog─ů by─ç zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane s┼éu┼╝─ů do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z Serwisu, aby usprawnia─ç funkcjonowanie Serwisu zapewniaj─ůc bardziej efektywn─ů i bezproblemow─ů nawigacj─Ö.
 5. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e w niekt├│rych przypadkach, niezale┼╝nych od W┼éa┼Ťciciela, oprogramowanie zainstalowane przez U┼╝ytkownika na urz─ůdzeniu ko┼äcowym, s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (np. przegl─ůdarka internetowa) wprowadza domy┼Ťlne przechowywanie Cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych Cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione mi─Ödzy innymi w taki spos├│b, aby blokowa─ç automatyczn─ů ustawienia Cookies b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. Informacje szczeg├│┼éowe w tym zakresie dost─Öpne s─ů w ustawieniach i instrukcjach dotycz─ůcych oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).
 6. U┼╝ytkownik w ka┼╝dej chwili ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wy┼é─ůczenia lub przywr├│cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian─Ö ustawie┼ä w przegl─ůdarce internetowej.
 7. Zmiana ustawie┼ä stanowi wyra┼╝enie sprzeciwu, kt├│ry w przysz┼éo┼Ťci mo┼╝e spowodowa─ç utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Ca┼ékowite wy┼é─ůczenie opcji przyjmowania Cookies nie b─Ödzie oznacza─ç braku mo┼╝liwo┼Ťci przegl─ůdania tre┼Ťci zamieszczanych w Serwisie z zastrze┼╝eniem tych, do kt├│rych dost─Öp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawie┼ä oznacza, ┼╝e dane b─Öd─ů zamieszczone w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika (korzystanie z Serwisu b─Ödzie powodowa─ç automatyczne zamieszczanie Cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika nie powoduj─ů zmian konfiguracyjnych w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz─ůdzeniu.
 10. Informacje dotycz─ůce Cookies maj─ů zastosowanie r├│wnie┼╝ do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

┬ž 4. Postanowienia ko┼äcowe


 1. Polityka zosta┼éa przyj─Öta na mocy zarz─ůdzenia W┼éa┼Ťciciela i wchodzi w ┼╝ycie z dniem 18.12.2017 r. Zmiana tre┼Ťci Polityki mo┼╝e nast─ůpi─ç w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odst─Öpstwa od Polityki wymagaj─ů formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
 3. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje si─Ö odpowiednie przepisy prawa.