W przeznaczonym dla inwestorów dziale serwisu Apple.com pojawiła się informacja, że 30 kwietnia przedstawione zostaną wyniki finansowe za drugi kwartał fiskalnego roku 2019, obejmujący okres od stycznia do marca. Warto przypomnieć, że rok fiskalny dla Apple trwa od października do września (zaczyna się kwartał wcześniej niż rok kalendarzowy).

Kwartał ten obejmuje między innymi sprzedaż nowych iPadów Air, iPadów Mini, słuchawek AirPods oraz odświeżonych iMaców. W poprzednim raporcie kwartalnym Apple zamieściło prognozy dotyczące wyników finansowych, które poznamy 30 kwietnia i oszacowanie, według którego w obecnym kwartale przychody wyniosą między 55-59 miliardów dolarów, a marża brutto ze sprzedaży będzie oscylować między 37,5% a 38%.

Telekonferencja będzie dostępna na specjalnej stronie internetowej Apple.