Apple Keynotes 2008 The spotlight turns to notebooks więcej wydarzeń

  • 2008-10-13