Apple udostępniło aktualizację oprogramowania Asystent migracji systemu Windows. Zostało ono oznaczone jako 2.3.0.0.

Najnowsza wersja wprowadza wsparcie dla macOS Big Sur, dzięki czemu osoby korzystające z komputerów z Windowsem, mogą przenieść swoje dane do systemu macOS Big Sur.

Asystent migracji systemu Windows przesyła kontakty, kalendarze, konta e-mail oraz inne dane z komputera PC i umieszcza pliki w odpowiednich lokalizacjach na komputerze Mac. Po przeprowadzeniu migracji danych na komputer Mac przeprowadź autoryzację komputera na potrzeby zakupów w sklepie iTunes Store. Należy dokonać autoryzacji komputera przed synchronizacją lub odtworzeniem zawartości pobranej ze sklepu iTunes Store.

Na stronie Apple znajduje się poradnik, który pokazuje krok po kroku jak przejść przez proces migracji danych pomiędzy systemem Windows a macOS.

Źródło: Apple