Wraz z premierą systemu macOS Sierra użytkownicy komputerów Mac otrzymali możliwość korzystania z asystenta głosowego Siri. Jak się okazuje, posiada on pewne ograniczenia. Jednym z nich jest brak natywnej możliwości automatycznego uruchomienia Siri w momencie wypowiedzenia komendy Hej Siri tak jak ma to miejsce w przypadku systemu iOS. Okazuje się, że istnieje sposób, który umożliwia głosową aktywację asystenta.

Poniżej przedstawione zostały kroki, jakie należy wykonać aby móc korzystać z głosowej aktywacji Siri:

  • Wejdź odpowiednio w Preferencje systemowe, Siri i upewnij się, że asystent głosowy jest włączony. Następnie przy Skrót klawiszowy wybierz Dostosuj oraz przypisz swoją kombinację klawiszy, która aktywuje Siri.

Preferencje systemowe Siri

  • Wejdź w zakładkę Dostępność, znajdź i wybierz kategorię Dyktowanie, która znajduje się w po lewej stronie

  • Zaznacz opcję Włącz frazę kluczową dyktowania a następnie wpisz Hey w odpowiednie miejsce (prawdopodobnie będzie wpisane słowo Komputer, które trzeba usunąć)

Siri macOS dostępność

  • Naciśnij Polecenia dyktowania, zaznacz Włącz polecenia zaawansowane oraz wciśnij +

macOS Siri

  • Wpisz słowo Siri w miejsce znajdujące się przy Gdy powiem. Z listy Gdy używam wybierz Dowolony program a następnie w Wykonaj wprowadź kombinacje znaków, którą dodałeś w pierwszym punkcie (u mnie Control i Spacja)

Siri dostępność

  • Naciśnij gotowe. Od teraz możesz wywołać Siri za pomocą komendy Hey Siri