W przeznaczonym dla inwestorów dziale serwisu Apple.com pojawiła się informacja, że pierwszego sierpnia przedstawione zostaną wyniki finansowe za trzeci kwartał fiskalnego roku 2024, obejmujący okres od kwietnia do czerwca. Warto przypomnieć, że rok fiskalny dla Apple trwa od października do września (zaczyna się kwartał wcześniej niż rok kalendarzowy).

Wyniki finansowe za ten okres są ciężkie do przewidzenia z powodów globalnego kryzysu. Natomiast Luca Maestri twierdzi, że będą one podobne do tych z drugiego kwartału. Zaprezentowane dane będą obejmowały sprzedaż między innymi okularów Vision Pro, które trafiłī w końcu na kolejne rynki.

Warto przypomnieć, że w poprzednim kwartale Apple zanotowało lepsze wyniki niż prognozowane. Łączne przychody wyniosły 90,7 mld USD, a zysk to 23,6 mld USD.

Telekonferencja będzie dostępna na specjalnej stronie internetowej Apple.