Komisja Europejska od dłuższego czasu pracuje nad nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi szeroko pojętej branży technologicznej. Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, poprosił Apple i dziewiętnaście innych firm o wzięcie udziału w spotkaniu, na którym omawiane będą planowane zmiany w prawie.

Nowe przepisy, nad którymi pracuje Komisja Europejska, mają dotyczyć m.in. sposobów funkcjonowania internetowych platform, usług, sklepów i serwisów społecznościowych. Planowane są też specjalne regulacje dotyczące największych firm z branży technologicznej, mające uniemożliwić im wykorzystywanie swojej rynkowej pozycji do szkodzenia mniejszym konkurentom. Wśród rozważanych przepisów znaleźć można m.in. nakaz dzielenia się z konkurentami danymi o użytkownikach zgromadzonymi za pośrednictwem cyfrowych platform, zakaz faworyzowania własnych produktów i usług oraz zakaz wykorzystywania danych klientów sklepów do celów innych niż reklamowe. Dwa miesiące temu wiele kontrowersji wzbudził też pomysł zakazu instalowania domyślnych aplikacji w urządzeniach elektronicznych. Niektórzy politycy nawoływali też do zmuszenia największych gigantów rynku technologicznego do „rozbicia się" na mniejsze firmy. Pomysł ten skrytykowała jednak wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook i kilkanaście innych firm mają przedyskutować z Komisją Europejską temat nowych regulacji prawnych we wtorek 24 listopada podczas spotkania online. Nie wiadomo jeszcze, czy wezmą w nim udział szefowie firm, czy też oddelegowani przez nich przedstawiciele. Komisja Europejska po konsultacjach ze wspomnianymi firmami przygotuje finalną wersję projektu nowych przepisów, która zostanie przedstawiona oficjalnie drugiego grudnia. Zanim wejdą one w życie muszą jednak zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski i kraje członkowskie. Wszystkie procedury mogą zająć nawet rok.

Źródło: PAP