Na kanale wsparcia technicznego dostępny jest nowy poradnik wideo. Pokazuje on to, jak wykonywać zrzuty ekranu na komputerze Mac.

Wideo prezentuje to, jak wykonywać zrzuty całego ekranu, jego zaznaczonych fragmentów lub wybranych okien. Warto w tym miejscu przypomnieć skróty klawiszowe pozwalające na szybkie wykonanie zrzutu ekranu.

  • cały ekran: SHIFT + COMMAND + 3
  • fragment ekranu: SHIFT + COMMAND + 4 , następnie należy zaznaczyć fragment ekranu. Zaznaczenie można przesuwać przytrzymując spację
  • wybrane okno: SHIFT + COMMAND + 4, następnie należy wcisnąć spację i kliknąć w wybrane okno.

Zrzut ekranu pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknięcie w niego pozwala na jego szybką edycję. Zrzut ekranu zostanie zapisany na biurku, jeśli użytkownik nie wybrał innego miejsca. Można to zrobić za pośrednictwem paska narzędziowego wykonywania zrzutów i nagrywania wideo z ekranu, które wywołuje się skrótem SHIFT + COMMAND + 5. Także tam można ustawić m.in. kilkusekundowe opóźnienie w wykonywaniu zrzutu ekranu.