Biuro Patentów i Znaków Towarowych USA przyznało Apple patent na rozwiązanie, które ma ułatwić korzystanie z iPhone'a pod wodą.

Mowa o specjalnym interfejsie systemu iOS, który aktywowałby się w momencie zanurzenia pod wodą. Przejście w tak zwany tryb podwodny zostałoby zasygnalizowane poprzez wibracje. Umożliwiałby on łatwiejsze korzystanie z interfejsu, dzięki dostępowi do większych ikon oraz specjalnemu menu kontekstowemu. Całość prawdopodobnie można byłoby obsłużyć przy pomocy przycisków bocznych, bez konieczności dotykania ekranu. System w tym trybie byłby też ograniczony jedynie do kilku najważniejszych funkcji.

Natomiast według serwisu ITHome firma prowadzi prace nad zwiększeniem wodoodporności swoich smartfonów.

Źródło: Patentlyapple.