Jedną z nowości w systemie iOS/iPadOS 13.4 jest możliwość udostępniania całych folderów zapisanych w iCloud Drive.

Poniżej przedstawione zostały kroki, jakie należy wykonać w celu udostępnienia wybranego katalogu:

  • najpierw trzeba wybrać odpowiedni folder/lub kilka folderów, a nastęnie przejść do memu udostępniania
  • w tym miejscu należy nacisnąć dodaj osoby i zaznaczyć kto ma mieć możliwość dostępu do tego katalogu - osoba posiadająca link czy wskazana. Należy też określić prawa dostępu, czy dana osoba może edytować, czy tylko podejrzeć dane
  • na koniec wystarczy wysłać taki zestaw przez maila, iMessage czy inny komunikator

Warto wspomnieć, że z tego samego poziomu można w łatwy sposób zakończyć udostępnianie danego folderu.