Od kilku dni przedstawiciele rządu informowali o tym, że trwają prace nad aplikacją, która ma pomóc osobom przebywającym na kwarantannie. Program ten trafił już do AppStore oraz do Google Play.

Na wstępnie należy zaznaczyć, że aplikacja ta przeznaczona jest dla osób, które oficjalnie zostały umieszczone na liście osób znajdujących się na 14-dniowej kwarantannie. Jeżeli Wasz numer telefonu nie znajduje się w bazie, próba zalogowania zakończy się brakiem powodzenia.

Program ma pomóc państwu w kontroli nad osobami potencjalnie zarażonymi wirusem. Codziennie w aplikacji będą pojawiały się zadania dla takich osób, które pozwolą zweryfikować czy obywatel pozostaje w domu. Dzięki temu przedstawiciele policji nie będą musieli odwiedzać poszczególnych osób.

Zasady korzystania z Usług:

 1. Usługa realizacji inicjalnego zadania „Kwarantanna pełna informacja” polega na zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi sposobu odbywania kwarantanny oraz wykonaniu zdjęcia typu „selfie” w zadeklarowanym miejscu odbywania kwarantanny.
 2. Usługa cyklicznej weryfikacja odbywania kwarantanny polega na wykonaniu następujących czynności: a) potwierdzeniu przebywania w deklarowanej lokalizacji. Przy realizacji tego zadania automatycznie sprawdzana jest lokalizacja GPS. Aby zadanie zostało wykonane poprawnie, Użytkownik musi przebywać w promieniu nie większym niż 100 m od deklarowanej lokalizacji, b) zrobić zdjęcie w miejscu deklarowanej lokalizacji, c) zakończyć zadanie.
 3. Usługę o której mowa w ust. 2 należy zrealizować w ciągu 20 minut od otrzymania sms z informacją o pojawieniu się nowego zadania w Aplikacji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji Usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem i przyjętymi zasadami realizacji Usługi.
 5. Niezrealizowanie Usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami może skutkować powiadomieniem o tym fakcie Służb, a w konsekwencji zastosowaniem przez nie środków przymusu określonych w Ustawie.
 6. Informacja o naruszeniu kwarantanny (t.j. brak wykonania zadania, niezgodność zdjęcia lub próba oszustwa) będzie przekazywana automatycznie do Służb.
 7. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia SARS-CoV-2, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie służby korzystając z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
 8. Podczas realizacji Usługi zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem mającym na celu zmianę danych lokalizacyjnych (szerokości i długości geograficznej).
 9. Wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS (posiłek, artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną lub kontakt) polega na wprowadzeniu informacji o produktach, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na czas kwarantanny lub bezpośrednim kontakcie z właściwymi Służbami.
 10. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, zamówienie jest weryfikowane przez wojewodów. Czas dostarczenia zamówienia uzależnione jest od właściwych Służb.

Czas dostępu do Aplikacji:

 1. Konto Użytkownika w Systemie ważne jest przez 14 dni kalendarzowych licząc od pierwszej aktywacji Aplikacji, chyba, że w trakcie trwania tego okresu nastąpią okoliczności powodujące zakończenie kwarantanny, wtedy konto dezaktywowane jest wcześniej.
 2. Po tym czasie konto Użytkownika zostaje dezaktywowane a dane Użytkownika przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

Aplikację można pobrać za darmo z AppStore.