Na kanale wsparcia technicznego Apple od kilku dni umieszcza nowe filmy instruktażowe przedstawiające różne funkcje w najnowszych systemach operacyjnych. Trzy ostatnie pokazują jak korzystać z funkcji blokowania nadawców i dodawania zdjęcia do maila oraz wyciszania połączeń z nieznanych numerów w iOS 13 na iPhonie.

Jak wyciszać połączenia z nieznanych numerów

Aby wyciszać połączenia od nieznanych numerów i odsyłać je od razu do poczty głosowej, należy w aplikacji Ustawienia w widoku Telefon aktywować funkcję „wyciszaj nieznajomych”.

Jak dodać zdjęcie do wiadomości w aplikacji Mail w iOS 13

Aby dodać zdjęcie do wiadomości email w iOS 13 należy na pasku narzędziowym nad klawiaturą stuknąć w strzałkę „<”, a następnie w ikonę dodawania zdjęć i wybrać zdjęcie.

Jak zablokować nadawcę maila w aplikacji Mail w iOS 13

Aby zablokować nadawcę w programie Mail w iOS 13 należy w aplikacji Ustawienia w widoku Mail otworzyć kolejny - „Opcje zablokowanego nadawcy” i wybrać opcję „przenieś do kosza”. Samo blokowanie nadawcy odbywa się już w samym programie Mail. Wystarczy dwa razy stuknąć na jego pole w wiadomości mail i następnie wybrać „blokuj ten kontakt”.