Woda czystsza, praca bezpieczniejsza, a emisja szkodliwych substancji mniejsza - tak w skrócie można opisać coroczny raport firmy o współpracy ze swoimi dostawcami. Jak Apple dąży do uczciwego i ekologicznego procesu produkcji swoich urządzeń?

Według oficjalnych danych robi to skutecznie i konsekwentnie. To już 13. wersja dokumentu, którego publikacja ma na celu opisanie zmian, jakie Apple wyegzekwowało od swoich poddostawców w kwestii respektowania praw pracowniczych i ekologii. Firma, zgodnie w własnymi wskaźnikami, współpracuje 76% podwykonawcami, którzy traktują swoich pracowników zgodnie z kodeksem. Od 2017 roku tylko 1% podwykonawców ma według Apple znaczące problemy z respektowaniem zasad uczciwego traktowania zatrudnionych. Jest to conajmniej 7 z 770 firm, które obejmuje raport.

W 2018 roku doszło do 27 naruszeń podstawowych zasad. Większość z nich była związana z przekroczeniem dopuszczalnej liczby godzin pracy oraz z naruszeniami w zakresie wynagrodzeń. Wykryto także jeden przypadek pracownika, który okazał się osobą nieletnią.

Apple chwali się także redukcją emisji szkodliwych substancji oraz coraz mniejszym marnowaniem nieodnawialnych zasobów. Firma deklaruje, że zaoszczędziła 7,6 miliarda litrów wody, a prawie 40% nadawała się do ponownego użycia. W raporcie podkreślono także całkowite wyeliminowanie z użycia toksycznych chemikaliów.

Mimo pozytywnych zmian w zakresie ekologii i praw pracowniczych, firma deklaruje, że jej podwykonawcom udało się także znacząco poprawić wydajność. Aż 30% więcej firm uzyskało od Apple status wysokiej skuteczności. To 76% wszystkich firm. Tylko 1% podwykonawców jest klasyfikowany jako mało skuteczni.

W opublikowanym dokumencie znalazła się także deklaracja, że do 2020 roku Apple zakupi 4 gigawaty energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Cały raport w formie pliku PDF dostępny jest tutaj.

Źródło: 9To5Mac