Od pewnego czasu w sieci krążyły pogłoski o tym, że Facebook zamierza udostępnić użytkownikom swojego serwisu społecznościowego, możliwość usuwania wysłanych wiadomości. Od dziś funkcja ta jest oficjalnie dostępna.

Big 3bc0572e e83d 4d45 b11c 88a0071382a5

Co ciekawe, wiadomość można usunąć nawet wtedy gdy zostanie ona odczytana przez odbiorcę. Wtedy w historii rozmowy - po naszej stronie - będzie widniał dymek z informacją, że wiadomość została usunięta. Natomiast odbiorca będzie widział komunikat (Nazwa nadawcy) usunął wiadomość. Na przykład Jakub usunął wiadomość.

Osoby, które chcą usunąć daną wiadomość, muszą przytrzymać na niej palec, następnie wybrać odpowiednio opcję Usuń, Usuń dla wszystkich oraz ponownie Usuń. W przypadku przeglądarki internetowej przy danej wiadomości trzeba nacisnąć na ikonę trzech kropek, a później wybrać Usuń dla wszystkich.