Wprowadzenie do iPhone'ów, a następnie iPadów czytnika linii papilarnych, umieszczonego w przycisku Home, znacznie poprawiło wygodę korzystania z tych urządzeń, a wraz z premierą iOS 8 także i z dostępnych na nie aplikacji. Złożony niedawno przez Apple wniosek patentowy wskazuje, że w przyszłości przycisk Home z Touch ID zyskać może kolejne funkcje.

We wniosku patentowym złożonym kilka dni temu do Biura Patentów i Znaków Towarowych USA znalazł się opis sposobów interakcji z interfejsem użytkownika za pomocą czytnika linii papilarnych. Miałby on m.in. wykrywać kierunki przesuwania po nim palca i aktywować menu lub widok działających w tle aplikacji - obecnie przywoływany poprzez szybkie dwukrotne przyciśnięcie przycisku Home.

alt text

Co więcej mógłby pozwalać na nawigację po interfejsie aplikacji i systemu bez potrzeby wykonywania gestów bezpośrednio na ekranie urządzenia. W ten sposób można by w dużej mierze sterować nawet iPhone'm 6 Plus za pomocą kciuka. Z pewnością takie wykorzystanie przycisku Home z Touch ID ułatwiłoby korzystanie z nowych iPhone'ów wyposażonych w duże ekrany.

alt text

W patencie znalazł się też opis wykorzystania haptyki w przycisku Home z Touch ID. Odpowiednie wibracje tego elementu miałyby informować użytkownika o tym, czy korzysta z niego w sposób prawidłowy.

Źródło: Biuro Patentów i Znaków Towarowych USA