Wczoraj podczas konferencji Salesforce, Tim Cook rozmawiał z Markiem Benioffem, jednym z dyrektorów generalnych tej firmy. Omówiono m.in. partnerskie działania Apple i Salesforce, związane z integracją Siri z platformą Einstein AI czy przygotowaniem nowych aplikacji Salesforce dla iOS. Temat rozmowy oscylował jednak głównie wokół Apple, wartości, którymi kieruje się to przedsiębiorstwo, innowacji czy ochronie środowiska.

Cook wspominał m.in. o tym, że dla Apple nigdy nie było celem bycie pierwszym czy sprzedawanie najwięcej. Firma zawsze stawiała sobie za cel bycie najlepszą i sprzedającą najlepsze produkty. Poruszył też temat innowacji. Jego zdaniem wielu ludzi myli innowację z jakąkolwiek zmianą, a nie jest to tożsame. Apple stara się ulepszać, a nie tylko bezrefleksyjnie zmieniać swoje produkty i wprowadzać innowacje zgodnie ze swoimi wartościami. Jedną z nich jest prywatność użytkowników. Zdaniem Cooka motorem innowacyjności firmy jest wciąż hasło „Think Different” (myśl inaczej).

Cook wspominał też Jobsa, który zawsze wychodząc z firmy zatrzymywał się przed biurem Cooka i wymieniał z nim uwagi na temat mijającego dnia.

Źródło: MacRumors