W przeznaczonym dla inwestorów dziale serwisu Apple.com pojawiła się informacja, że 30 lipca przedstawione zostaną wyniki finansowe za trzeci kwartał fiskalnego roku 2019, obejmujący okres od kwietnia do czerwca. Warto przypomnieć, że rok fiskalny dla Apple trwa od października do września (zaczyna się kwartał wcześniej niż rok kalendarzowy).

Kwartał ten obejmuje między innymi sprzedaż odświeżonych MacBooków Pro, iPada Mini, modelu Air oraz iPoda Touch. W poprzednim raporcie kwartalnym Apple zamieściło prognozy dotyczące wyników finansowych, które poznamy 30 lipca i oszacowanie, według którego w obecnym kwartale przychody wyniosą między 52,5-54,5 miliardów dolarów, a marża brutto ze sprzedaży będzie oscylować między 37% a 38%.

Telekonferencja będzie dostępna na specjalnej stronie internetowej Apple.