Pomysł na makro, które pozwalałoby mi na znalezienie, jakiemu miastu lub powiatowi odpowiada kod na tablicy rejestracyjnej, narodził się w mojej głowie kilka tygodni temu. Stworzenie go okazało się jednak dużo trudniejsze, niż myślałem. Wszystko ze względu na fakt, że aplikacja Shortcuts nie obsługuje tabel.

W celu stworzenia makra wykorzystałem Słownik – jedno z narzędzi dostępnych w Shortcuts. Dodawanie ręcznie ponad 400 pozycji nie wchodziło w grę. Okazało się jednak, że Słownik potrafi zapisać podane mu rekordy, gdy przybierają one formę „A=B”. Znalazłem więc listę dostępnych w Polsce tablic rejestracyjnych i przekopiowałem je do pola Tekst. Miały one jednak następującą formę: „SG Gliwice”, „SGL powiat gliwicki”. Oznaczało to, że konieczne będzie dostosowanie tekstu do wymogów Słownika, a także wymuszenie zarejestrowania wszystkich tablic rejestracyjnych.

Skorzystałem trzykrotnie z narzędzia zastępowania tekstu. W pierwszym kroku spacje zamieniłem na „=” i otrzymałem rezultat „SG=Gliwice”, ale też „SG=powiat=gliwicki” – nie wyglądało to elegancko. W drugim kroku zmieniłem więc „powiat=” na „Powiat ”. W trzecim zaś konieczne było skorzystanie z wyrażeń regularnych i zamiana „\n” (znak nowego wiersza) na „&”.

Po pobraniu słownika z wejścia (zmodyfikowanego tekstu) wystarczyło już ustawić zmienną, poprosić użytkownika o podanie symbolu z tablicy rejestracyjnej (warto zamienić przekazane przez niego dane na wielkie litery), pobranie wartości słownikowej oraz zwrócenie wyniku ze zmiennej. W moim przypadku ma to miejsce w powiadomieniu.

Shortcut „Tablice rejestracyjne” można pobrać z iCloud


Jak pisałem w poprzednim tekście z cyklu, zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach swoimi projektami. Ostatnio bardzo fajne makro podrzucił bananoluczo – pozwala ono na przeszukiwanie różnych obszarów internetu na podstawie zaznaczonego tekstu.

Zapraszamy również na forum do działu Shortcuts