Monitorowanie tętna i oddechu, czujnik obecności oraz szacowanie ciśnienia krwi - to nowości, które mogą zawitać do nadchodzących generacji MacBooków. Czy nowe urządzenia pomiarowe zadbają o higienę naszej pracy?

Biuro Patentów i Znaków Towarowych USA przyznało Apple patent na zespół specjalnych czujników umiejscowionych w obudowie laptopa. Sensory, przy wykorzystaniu odbijającego się od ciała użytkownika światła, mają rozpoznawać obecność właściciela komputera, badać jego tętno, ciśnienie i utlenienie krwi. Możliwe ma być także badanie częstotliwości oddechów.

Co mogą wnieść takie nowości do codziennego użytkowania? Przede wszystkim stałe monitorowanie parametrów życiowych, co pozwoli ocenić stan psychiczny i kondycję użytkownika. Pomoże to także kontrolować nasze nawyki i zadbać o regularne przerwy w pracy, kiedy to potrzebne.

Takie czujniki mogą mieć także praktyczne zastosowanie. Wykrywanie obecności człowieka pozwala wybudzić sprzęt kiedy pojawimy się w pobliżu lub pozostawić go aktywnym, kiedy jesteśmy obecni, ale nie używamy klawiatury i gładzika.

Źródło: Patently Apple