Wczoraj Apple na swojej stronie internetowej zamieściło informacje związane z nową zakładką „kondycja baterii”. Opcja ta została zaimplementowana w drugiej becie systemu iOS 11.3. Elementy te są dostępne na ekranie Ustawienia - Bateria - Kondycja baterii (Beta).

Big 65112bd5 847a 44e5 abfd 1b94a5a64588

W systemie iOS 11.3 udoskonalono tę funkcję zarządzania wydajnością. Oprogramowanie okresowo bada poziom zarządzania wydajnością konieczny do uniknięcia nieoczekiwanego wyłączenia urządzenia. Jeśli kondycja baterii jest wystarczająco dobra, aby obsłużyć obserwowane wymagania szczytowego poboru mocy, poziom zarządzania wydajnością jest zmniejszany. Jeśli ponownie wystąpi nieoczekiwane wyłączenie urządzenia, poziom ten wzrasta. To badanie przebiega w sposób ciągły, co umożliwia dynamiczne dostosowywanie zarządzania wydajnością.

Telefony iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X są wyposażone w bardziej zaawansowaną architekturę sprzętową oraz programową. Pozwala ona dokładniej ocenić moc wymaganą przez urządzenie i dostarczaną przez baterię, co ułatwia maksymalizację ogólnej wydajności sytemu. W oparciu o ten odmienny system zarządzania wydajnością system iOS dokładniej przewiduje nieoczekiwane wyłączenia urządzenia i skuteczniej im zapobiega. Dzięki temu skutki zarządzania energią mogą być mniej zauważalne w przypadku telefonów iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X. Jednak z czasem baterie akumulatorowe wszystkich telefonów iPhone tracą pojemność i gotowość na szczytowy pobór mocy, a ostatecznie wymagają wymiany.

Kondycja baterii:

W przypadku telefonów iPhone 6 i nowszych system iOS 11.3 oferuje nową funkcję wyświetlania kondycji baterii oraz informowania o potrzebie jej wymiany.

Użytkownicy mogą też sprawdzać, czy jest włączona funkcja zarządzania wydajnością (dynamicznie zmieniająca maksymalną wydajność w celu zapobiegania przypadkowemu wyłączeniu urządzenia), a także wyłączyć tę funkcję. Ta funkcja jest włączana tylko po nieoczekiwanym wyłączeniu się urządzenia z baterią, która straciła zdolność do zapewniania maksymalnej mocy chwilowej. Jest ona używana na telefonach iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 i iPhone 7 Plus.

Należy pamiętać, że po uaktualnieniu do systemu iOS 11.3 funkcja zarządzania wydajnością na urządzeniu będzie początkowo wyłączona. Zostanie włączona dopiero w przypadku jego nieoczekiwanego się wyłączenia.

iOS 11.3 kondycja baterii

Maksymalna pojemność baterii:

Na ekranie Kondycja baterii są dostępne informacje o maksymalnej pojemności baterii i gotowości na szczytowy pobór mocy.

Maksymalna pojemność to miara pojemności baterii względem jej stanu pierwotnego. Baterie mają 100% pojemności przy pierwszej aktywacji. Wraz z rosnącym wiekiem chemicznym ich pojemność spada, przez co urządzenia mogą częściej wymagać ładowania.

Kiedy kondycja baterii ulega pogorszeniu, spada również jej gotowość na szczytowy pobór mocy. Na ekranie „Kondycja baterii” dostępne jest pole „Gotowość” na szczytowy pobór mocy, które może zawierać widoczne poniżej komunikaty.

Maksymalna pojemność baterii iOS 11.3

Normalna wydajność:

Kiedy stan baterii pozwala obsłużyć szczytowy pobór mocy przez urządzenie i funkcja zarządzania wydajnością nie jest używana, wyświetlany jest ten komunikat:

Bateria może obecnie obsłużyć szczytowy pobór mocy przez urządzenie.

iOS 11.3 normalna wydajność baterii

Zastosowane zarządzanie wydajnością:

Kiedy używane są funkcje zarządzania wydajnością, wyświetlany jest ten komunikat:

Ten iPhone nieoczekiwanie wyłączył się, ponieważ jego bateria nie mogła zapewnić wystarczającego zasilania w momencie szczytowego poboru mocy. Funkcja zarządzania wydajnością jest teraz aktywna, co pomoże uniknąć ponownego wystąpienia tego problemu. Wyłącz opcję

Jeśli funkcja zarządzania wydajnością zostanie wyłączona, nie można ponownie jej włączyć. Funkcja ta zostanie automatycznie ponownie włączona, jeśli nastąpi nieoczekiwane wyłączenie urządzenia. Również opcja wyłączenia tej funkcji stanie się wtedy ponownie dostępna.

iOS 11.3 Zastosowane zarządzanie wydajnością

Nieznana kondycja baterii:

Jeśli system iOS nie może ustalić kondycji baterii urządzenia, jest wyświetlany ten komunikat:

„iPhone nie może określić kondycji baterii. Usługę serwisu baterii może wykonać autoryzowany serwis Apple. Przyczyną może być nieprawidłowa instalacja baterii lub nieznana bateria.”

iOS 11.3 nieznana kondycja baterii

Zarządzanie wydajnością wyłączone:

Jeśli funkcja zarządzania wydajnością zostanie wyłączona, będzie wyświetlany ten komunikat:

Ten iPhone nieoczekiwanie wyłączył się, ponieważ jego bateria nie mogła zapewnić wystarczającego zasilania w momencie szczytowego poboru mocy. Ochrona zapewniana przez funkcję zarządzania wydajnością została przez Ciebie wyłączona.

Jeśli urządzenie ponownie nieoczekiwanie się wyłączy, funkcje zarządzania wydajnością zostaną przywrócone. Również opcja wyłączenia tej funkcji stanie się wtedy ponownie dostępna.

iOS 11.3 Zarządzanie wydajnością wyłączone

Pogorszona kondycja baterii:

Jeśli kondycja baterii ulegnie znacznemu pogorszeniu, będzie wyświetlany ten komunikat:

Kondycja baterii jest znacznie obniżona. Wymianę baterii na nową, o pełnej pojemności i wydajności, może wykonać autoryzowany serwis Apple.

Ten komunikat nie oznacza zagrożenia bezpieczeństwa. Nadal można używać takiej baterii. Może jednak nastąpić wyraźne pogorszenie wydajności baterii i urządzenia. Wymiana baterii na nową poprawi wydajność.

iOS 11.3 pogorszona kondycja baterii

Źrodło: Apple