Ukryte pliki nie bez powodu pozostają w ukryciu przed zwykłym użytkownikiem komputera Mac. Czasem jednak trzeba się do nich dostać. Jest na to szybszy sposób, niż uciekanie się do pomocy Terminala.

Odkrywanie i ukrytych plików w Finderze możliwe jest oczywiście w Terminalu za pomocą komendy:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true; killall Finder

Wymaga to jednak otwarcia wspomnianego już terminala, wklejenia w jego oknie powyższej komendy i wciśnięcia klawisza Return. W przypadku chęci ponownego ich ukrycia trzeba jeszcze zmienić tzw. flagę we wspomnianej komendzie z true na false. Nie jest to może specjalnie trudne, ale jest sposób o wiele łatwiejszy i szybszy, przy którym otwieranie terminala wydaje się wiecznością.

Aby odkryć i ponownie ukryć tzw. ukryte pliki w Finderze wystarczy posłużyć się następującym skrótem klawiszowym:

⌘ + ⇧ + . (command + shift + kropka).

W ten sposób dowolną ilość razy można ukryte pliki bardzo szybko odkrywać i ponownie ukrywać.

Podpatrzone na iDownloadblog