Sąd Unii Europejskiej odrzucił prośbę amerykańskiego rządu o interwencję w sprawie odwołania się firmy Apple od orzeczenia Komisji Europejskiej, zgodnie z którym Irlandia odzyskać ma kwotę 13 miliardów euro tytułem niezapłaconego przez firmę z Cupertino podatku.

Big 70873c5f 4966 4f8f 88b1 83235150c1e7

Kwota ta to wartość ulg podatkowych wraz z odsetkami, które w latach 2003-2014 Apple otrzymało od tego irlandzkiego rządu. Komisja Europejska zdecydowała, że ulgi te przyznane zostały niesłusznie.

Rząd Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy zainterweniował w kwietniu tego roku, kiedy to stwierdził, że działania Unii Europejskiej negatywnie wpłyną na jej własne dochody podatkowe i współpracę z krajami nienależących do Wspólnoty. Sąd orzekł jednak, że opinia USA jest bezpodstawna.

Sąd odmówił niedawno podobną prośbę, która skierowana została przez organizację o nazwie IBEC Company Limited by Guarantee, która w takich sprawach reprezentuje firmy działające w Irlandii.

Co ciekawe, według doniesień w 2014 roku stawka podatku dochodowego, który zapłaciła firma Apple wyniosła zaledwie 0,005%.

Warto przypomnieć, że Apple zgodziło się umieścić kwotę 13 miliardów euro na swego rodzaju rachunku powierniczym - escrow, który przeznaczony jest do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń pomiędzy stronami umowy.

Źródło: AppleInsider