Firma MacPaw, twórcy usługi Setapp, w ramach której za stałą miesięczną opłatę użytkownik może korzystać z kilkudziesięciu różnych aplikacji, opublikowała wyniki badania opinii deweloperów o Mac App Store i innych kanałach dystrybucji oprogramowania.

W obszernej publikacji znalazły się nie tylko dane dotyczące tego, jaką formę dystrybucji swoich programów wybierają poszczególni deweloperzy, ale także jakie są ich zdaniem największe zalety i wady każdej z nich. Okazuje się, że 30 procent z nich decyduje się na dystrybucję poza Mac App Store, z kolei 23 procent wybiera tylko oficjalny sklep Apple z aplikacjami dla Maca. Najwięcej, bo aż 47 procent stara się wykorzystywać oba kanały.

Opinie wśród nich są podzielone. 97 procent tych, którzy dystrybuują, a przede wszystkim sprzedają swoje aplikacje jedynie poza Mac App Store, są zadeklarowanymi przeciwnikami tego sklepu. W przypadku tych, których aplikacje dostępne są tylko w nim, jedynie 18 procent z nich mogłoby go polecić innym programistom, a 52 procent zdecydowanie go nie poleca. Także w przypadku deweloperów, którzy dystrybuują swoje programy za pośrednictwem obu kanałów przeważają ci, którzy nie są z Mac App Store zadowoleni i nie poleciliby go innym.

Co ciekawe, wśród tych, którzy dystrybuują swoje programy tylko przez Mac App Store liczba niezadowolonych wyraźnie wzrosła względem ubiegłego roku (z 46 do 52 procent). Z kolei zmalała w przypadku tych, którzy korzystają z obu kanałów dystrybucji.

Zdecydowana większość deweloperów, bo aż 69 procent z wszystkich przebadanych, jest zdania, że Mac App Store nie oferuje tego, co warte byłoby 30 procent prowizji od każdej transakcji w tym sklepie, którą pobiera Apple. Najwięcej z nich narzeka na ograniczenia narzucone przez sandboxing zgłaszanym niego aplikacjom, proces ich weryfikacji czy brak statystyk. Wskazywane są także inne jego wady, m.in. brak dystrybucji wersji testowych programów czy brak paczek z aplikacjami. Deweloperzy zauważają jednak pozytywne zmiany. Względem ubiegłego roku poprawił się, zdaniem wielu z nich, czas i sam proces weryfikacji, a nawet komunikacja z zespołem weryfikującym programy.

Raport dostarcza także ciekawych danych dotyczących dystrybucji poza Mac App Store. Okazuje się, np. że tylko 1/4 wszystkich deweloperów sprzedających swoje programy poza wspomnianym sklepem nigdy go nie wypróbowała.

Z kolei jedynie 20 procent deweloperów spróbowało dystrybuować aplikacje w modelu subskrypcyjnym. Niemal połowa z nich uważa, że miał on pozytywny wpływ na ich biznes, ale aż 13 procent jest odmiennego zdania. Spora grupa programistów korzystających z dystrybucji poprzez subskrypcje nie wyrobiła sobie jeszcze zdania na ten temat.

Deweloperzy korzystający z tego modelu subskrypcji najczęściej wspominają o wzroście sprzedaży, lepszych relacjach z klientami, ale jedynie 40 procent z nich uważa, że liczba użytkowników ich programów rośnie z ich oczekiwaniami. Z kolei ci, którzy zrezygnowali z tego modelu dystrybucji mają przeciwne odczucia. Wśród największych rozczarowań wymieniają właśnie zbyt słaby wzrost liczby użytkowników, gorsze relacje z klientami i zmniejszone wpływy.

W badaniu wzięło udział 742 deweloperów.

Pełen raport dostępny jest w serwisie Setapp.