W liście do prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy przedstawiciele dwóch amerykańskich grup zawodowych - Information Technology Industry Council i Software and Information Industry Association, składających się z kilku największych firm technologicznych w kraju, poprosili Biały Dom o odrzucenie polityki rządu mającej na celu osłabienie systemów szyfrujących prywatne dane konsumentów. Wśród sygnatariuszy listu znalazły się m.in. firmy Apple, Google, Facebook, Microsoft i IBM.

W liście można przeczytać, iż firmy te "przeciwne są wszelkim działaniom politycznym i środkom, które podważają szyfrowanie, jako dostępne i skuteczne narzędzie ochrony danych". Przesłane pismo jest kolejną próbą wpłynięcia na politykę amerykańskich organów rządowych. W ubiegłym miesiącu, w liście wysłanym do prezydenta Obamy, Apple wraz z ponad 140 firmami, ekspertami z zakresu technologii bezpieczeństwa i zainteresowanymi grupami obywatelskimi wyraziło swój sprzeciw wobec propozycji osłabiających działanie protokołów szyfrujących dane wbudowanych w systemy operacyjne.

W piśmie do Białego Domu napisano, iż: "silne szyfrowanie jest podstawą bezpieczeństwa współczesnej gospodarki informatycznej" i sugerowano, by agencje rządowe ”w pełni popierały i nie podważały wysiłków zmierzających do utworzenia standardów szyfrowania".

Fakt wdrażania przez firmy trudnych do złamania protokołów bezpieczeństwa jest nie na rękę przedstawicielom organów ścigania, którzy wielokrotnie wzywali do instalacji tzw. back door-ów, ułatwiających dostęp do danych użytkownika na urządzeniu. Na przykład firma Apple była krytykowana przez urzędników za stosowanie zbyt skutecznych zabezpieczeń w systemie iOS. James Cole, zastępca prokuratora generalnego, twierdził, że Apple działa na korzyść przestępców, ponieważ w razie potrzeby nawet policja nie jest w stanie wydobyć z iPhone'a danych niezbędnych do prowadzenia śledztwa. Dyrektor FBI James Comey, wyraził podobne obawy, mówiąc: ”Szyfrowanie danych w iOS stawia konsumentów ponad prawem". W istocie system iOS 8 został wyposażony w mechanizm tak skuteczny, iż nawet samo Apple jest technicznie niezdolne do rozszyfrowania danych własnych użytkowników.

Ze swej strony przedstawiciele branży technologicznej wyrazili opinię, iż szyfrowanie nie jest dla klientów jedynie dodatkiem, lecz w wielu przypadkach koniecznością, a "zaufanie konsumentów do produktów i usług cyfrowych jest istotnym elementem umożliwiającym dalszy wzrost gospodarczy rynku online".

Źródło: AppleInsider