Apple udostępniło dzisiaj nowy film reklamowy iPada Air pd tytułem "Your Verse Anthem". Utrzymany w poważnym tonie przedstawia wykorzystanie iPada w pracy i w hobby, wiążących się z czymś, co napędza ludzkie życie - pasją.

W filmie pojawiają się inżynierowie, pracujący nad utrzymaniem wiatraków produkujących prąd, łowcy burz, korzystający z aktualizowanych na bieżąco map pogody, podróżnicy, filmowcy, hokeiści, zawodnicy sumo, czy nawet aktorzy tradycyjnego teatru japońskiego. Niezależnie od tego, czy przedstawione na filmie osoby są profesjonalistami, czy tylko amatorami, łączy ich właśnie pasja.

Tekst czytany przez narratora to cytat z filmu "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", zawierający wiersz Walta Whitmana (jednego z największych amerykańskich poetów) pod tytułem "O ja, o życie":

Nie czytamy i nie piszemy poezji dlatego , że jest ładna. Czytamy ją i piszemy, bo należymy do gatunku ludzkiego, a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo, biznes, technika to wspaniałe dziedziny, potrzebne do utrzymania życia, ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości.

Cytując Whitmana:

"O ja, o życie pytań, tych, co stale powracają.
Niekończących się pociągów niewierzących.
Miast głupcami przepełnionych.
Cóż dobrego w tym, o ja, o życie?
Odpowiedź: że tu jesteś.
Że istnieje życie i tożsamość.
Że sztuka trwa,
I także ty dopisać możesz wers"

Że sztuka trwa i także ty dopisać możesz wers.

Jaki będzie twój wers?