Francuska Krajowa Agencja Częstotliwości (ANFR) podjęła decyzję o wprowadzeniu tymczasowego zakazu sprzedaży iPhone'12. Powodem jest przekroczenie przez ten model dopuszczalnych norm SAR.

Współczynnik SAR (specific absorption rate) określa szybkość, z jaką organizm ludzki pochłania promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia. We Francji (podobnie jak w pozostałych krajach UE) dopuszczalne normy w przypadku telefonów wynoszą 4 W/kg dla urządzenia trzymanego w dłoni lub kieszeni. Według ustaleń ANFR iPhone 12 przekracza je o 1,74 W/kg.

Jean-Noel Barrot, francuski minister ds. cyfryzacji i telekomunikacji, ogłosił, że Apple ma 15 dni na rozwiązanie problemu za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania. Zapowiedział też, że jeśli firmie nie uda się rozwiązać problemu w ten sposób w wyznaczonym terminie, Francja zarządzi wycofanie z użytku wszystkich iPhone'ów 12. ANFR ma też przekazać informacje o przekraczaniu norm odpowiednim agencjom i urzędom w innych europejskich krajach, co potencjalnie mogłoby doprowadzić do wprowadzenia zakazu sprzedaży na szerszą skalę.

W odpowiedzi na zarzuty Apple wydało oświadczenie kwestionujące wyniki ustaleń ANFR. Przedstawiciele firmy napisali w nim, że przekazała już ona agencji wyniki badań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, potwierdzających zgodność iPhone'a 12 ze wszystkimi normami.

Źródła: BBC, Reuters