Apple ogłosiło wyniki za I kwartał 2023 r. (IV kwartał kalendarzowego roku 2022). Te, po raz pierwszy od dłuższego czasu, są gorsze od wyników z zeszłego roku. Jako powód Tim Cook wskazał kursy walutowe, Covid i wojnę na Ukrainie.

Przychody Apple w podziale na główne segmenty kształtują się następująco:

  • iPhone 65,7 mld USD, -8,2% r/r
  • iPad 9,3 mld USD, +29% r/r
  • Mac 7,7 mld USD, -28,7% r/r
  • Usługi 20,7 mld USD, +6,4% r/r
  • Akcesoria 13,4, -8,3% r/r

Łącznie spółka miała 117 mld USD przychodu i są to wyniki niższe o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Zysk Apple wyniósł co prawda oszałamiające 30 mld USD, ale mimo tego jest to wynik niższy o 14% rok do roku.

Silny dolar, Covid i wojna

Podczas telekonferencji z analitykami finansowymi Tim Cook odniósł się do słabszych wyników. Jako główne przyczyny wskazał:

  • Silny dolar. To nie ulega wątpliwości. Apple, które eksportuje swoje towary na cały świat uzyskuje przychody w lokalnych walutach, a na końcu musi raportować wyniki w dolarach. Więc albo musi godzi się na niższe przychody, liczone w dolarach albo musi podnosić ceny w poszczególnych krajach, tak jak na przykład w Polsce, co w sposób naturalny hamuje lokalny popyt.
  • Problemy z produkcją iPhone’ów 14 Pro i 14 Pro Max. Jako główny powód Cook wskazał powracającą pandemię Covid 19 w Chinach.
  • Ogólna sytuacja makroekonomiczna, na którą składa się wysoka inflacja w zasadzie na całym świecie, dalsze skutki pandemii Covid 19, aż w końcu spowolnienie gospodarek światowych wywołanych wojną na Ukrainie, takie jak na przykład kryzys energetyczny

2 miliardy aktywnych urządzeń na całym świecie

W ostatnim kwartale Apple przebiło kolejną magiczną granicę 2 miliardów aktywnych urządzeń. W styczniu rok temu Apple raportowało 1,85 miliarda aktywnych urządzeń. Przez ostatni rok liczba ta wzrosła aż o 150 milionów urządzeń.

Z ważnych liczb, pokazujących jak duży jest cały eko-system Apple warto także wymienić 935 milionów subskrypcji, na które składają się subskrypcje usług Apple, takich jak Apple Music, Apple TV+, itp. oraz subskrypcje usług firm trzecich przechodzących przez App Store.

Buy-back i dywidendy bez zmian

W ostatnim kwartale Apple skupiło akcje własne za 25 mld USD i jednocześnie wypłaciło w formie dywidendy 3,7 mld USD.

Spółka ma aktualnie 169 mld USD w gotówce (w gotówce lub płynnych papierach wartościowych) i 120 mld USD długu, co daje nam pozycję gotówkową netto na poziomie „tylko" 49 mld USD. Jest to najniższy poziom tej wielkości od lat.

Wall Street bezlitosne dla akcji Apple

Wyniki Apple za ostatni kwartał są z pewnością negatywnym zaskoczeniem dla inwestorów. W trakcie wczorajszej sesji inwestorzy oczekiwali dobrych wyników i kurs Apple wzrósł o 3,71%, tak w notowaniach after-hours (tuż po ogłoszeniu wyników) reakcja rynku była bardzo negatywna: ponad 3% spadek.

Źródło: investor.apple.com