Na łamach serwisu Harvard Business Review opublikowany został artykuł dotyczący struktury organizacyjnej firmy Apple. Jego autorem jest Joel Podolny, dziekan i wiceprezes Uniwersytetu Apple.

Artykuł zatytułowany jest „How Apple is Organized for Innovation”, czyli „jak firma Apple zorganizowana jest pod kątem innowacji”, a jego autor wyjaśnia jak struktur organizacyjna przyczyniła się do rozwoju tego przedsiębiorstwa.

Podolny wspomina o powrocie do Jobsa i jego stylu zarządzania. W artykule przeczytać można jakiej rewolucji personalnej i organizacyjnej dokonał on w 1997 roku. Wielu ówczesnych menadżerów zostało zwolnionych, a ustanowiona w tamtych czasach przez Jobsa struktura funkcjonuje do dziś.

Prezes firmy zajmuje czołową pozycję na schemacie organizacyjnym i kontroluje niemal wszystko. Podlegają mu między innymi takie funkcje jak projektowanie, inżynieria, działalność operacyjna, marketing i sprzedaż detaliczna każdego z głównych produktów. Dzięki temu może on kontrolować cały cykl życia wyrobów.

Według filozofii Apple, osoby, które mają największą wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie mają największą decyzyjność w tym obszarze, więc decyzje podejmowane są przez ekspertów technicznych, a nie menadżerów.

Premie dla kadry kierowniczej przyznawane są na podstawie sukcesu całej firmy, a nie wyników działów, którymi zarządzają. Pozwala to skupić całą uwagę personelu na produkcie końcowym. Co więcej, dział odpowiedzialny za finanse nie bierze udziału w rozwoju produktów, a inżynierowie nie mają wpływu na ceny wyrobów gotowych.

Ważne jest też to, że od wszystkich członków wyższej i niższej kadry zarządzającej oczekuje się dogłębnej wiedzy na temat podlegających im obszarów oraz dużego zaangażowania w działalność operacyjną. Jedna z zasad firmy mówi o tym, że każdy menadżer powinien dobrze znać realia pracy realizowanej na trzech niższych poziomach.

Na koniec warto wspomnieć o fakcie, że wraz z rozwojem firmy Tim Cook wprowadza zmiany w strukturze, które ułatwiają ekspansję na nowe rynki. Utworzył między innymi funkcję odpowiedzialną za rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Znacznie więcej na ten temat przeczytać można we wspomnianym na początku artykule.

Warto na koniec dodać, że Uniwersytet Apple to placówka szkoleniowa, której siedziba znajduje się w Cupertino w Kalifornii. To korporacyjna uczelnia, której celem jest szkolenie personelu zatrudnionego w firmie Apple w zakresie kultury organizacyjnej i innych aspektów funkcjonowania tego przedsiębiorstwa.

Źródło: MacRumors za HBR, Wikipedia