Apple gromadzi w swoim portfolio coraz więcej patentów związanych z rzeczywistością rozszerzoną. Najnowszy z nich dotyczy różnych sposobów na wprowadzanie tekstu podczas korzystania z okularów AR.

Najciekawsze z rozwiązań opisanych we wspomnianym patencie zakłada wykorzystanie wirtualnej klawiatury wyświetlanej przez okulary AR na dowolnej płaskiej powierzchni i śledzenie ruchu dłoni użytkownika w celu rozpoznawania „wciskanych" przez niego klawiszy. Umożliwiłoby to wpisywanie tekstu bez konieczności korzystania z dodatkowych akcesoriów. Inne rozwiązania opisane w patencie zakładają już natomiast stosowanie dodatkowych urządzeń, takich jak stawiany na stole czujnik służący do bardziej precyzyjnego śledzenia ruchu palców, dotykowy panel, zwykła klawiatura lub rysik (np. Apple Pencil).

Patent zakłada też, że użytkownik mógłby podczas korzystania z klawiatury (wirtualnej bądź fizycznej) używać różnych gestów wykonywanych dłońmi w powietrzu, służących np. do zaznaczania tekstu lub przesuwania kursora. Opisuje on też, że dla łatwiejszego korzystania z wirtualnej klawiatury okulary AR mogłyby nakładać na dłonie użytkownika efekt półprzezroczystości.

Oczywiście należy pamiętać o tym, iż samo zdobycie przez Apple patentu nie oznacza jeszcze, że którekolwiek z opisanych w nim rozwiązań zostanie kiedykolwiek wykorzystane w produkcie przeznaczonym do sprzedaży.

Źródło: AppleInsider