Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych przyznał Apple patent opisujący urządzenia komputerowe z modułem do rozpoznawania użytkownika. Patent ma numer 20200097747 i jak wynika z opisu, dotyczy komputerów Mac wyposażonych w moduł działający podobnie do Face ID.

Jednak w dokumentach nie użyto nazwy Face ID. Autorzy wspominają o służącym do rozpoznawania użytkownika module wykorzystującym do swojego działania promienie świetlne, który zintegrowany będzie z urządzeniem komputerowym.

Moduł ten zawiera emiter, generujący światło podczerwone oraz detektor, który wykrywać będzie światło odbite od jakiegoś obiektu, w tym przypadku twarzy użytkownika. To nic innego, jak uproszczony opis działania technologii Face ID. Wspomniano nawet o tym, że komputer wyposażony w takie rozwiązanie miałby wcięcie w ekranie. Założono kilka opcji kształtu takiego wcięcia, ale wszystkie rysunki we wniosku patentowym przedstawiają kształt notcha znanego ze smartfonów Apple.

Face ID

Warto dodać, że fakt zgłoszenia patentu nie oznacza, że urządzenie wykorzystujące opisane w nim rozwiązanie kiedykolwiek trafi na rynek.

Źródło: AppleInsider, USPTO