Apple podało wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2020 (IV kwartał roku kalendarzowego 2019). O zeszłorocznej zadyszce Apple nikt już nie pamięta. Dzięki ogromnym wzrostom sprzedaży iPhone'a, Usług i segmentu Wearabless opublikowane wyniki są rekordowe.

Przychody Apple w podziale na segmenty są następujące:

 • iPhone 55,9 mld USD (51,2 mld USD rok temu, +7% r/r)
 • iPad 5,9 mld USD (6,7 mld USD rok temu, -11% r/r)
 • Mac 7,1 mld USD (7,4 mld USD rok temu, -3,5% r/r)
 • Akcesoria 10 mld USD (7,3 mld USD rok temu, +37% r/r)
 • Usługi 12,7 mld USD (10,8 mld USD rok temu, +17% r/r)

Łączne przychody Apple osiągnęły astronomiczny poziom 91,8 mld USD (84,3 mld USD rok temu, +8,8%). Zysk netto spółki wyniósł 22,2 mld USD (19,9 mld USD rok temu, +11,5%). Zarówno poziom przychodów, jak i zysku netto są rekordowe. Zysk na jedną akcję wyniósł 5,04 USD (również rekord).

To co zwraca uwagę to ponownie ogromny udział w ogólnych przychodach spółki przychodów ze sprzedaży iPhone'a, który wynosi aż 61%. Należy zwrócić uwagę, że jeszcze pół rok temu udział ten był poniżej 50%. Okazuje się, że wszelkie doniesienia o znakomitej sprzedaży iPhone'ów 11 i 11 Pro były prawdziwe.

Na rekordowych poziomach są także przychody ze sprzedaży w segmentach Akcesoria (Wearables, Home and Accesories) oraz Usługi. Nieco słabiej na tym tle wypada sprzedaż iPada i Maców.

W komentarzu do wyników Tim Cook i Luca Maestri podali następujące dodatkowe informacje:

 • Najlepiej sprzedającym się modelem iPhone'a był iPhone 11. Było tak w każdym kolejnym tygodniu od dnia premiery.
 • Aktualna liczba aktywnych urządzeń Apple to 1,5 mld, z czego około 900 mln to iPhone'y.
 • Apple ma 480 mln aktywnych subskrybentów płatnych usług (ich własnych lub dostawców third-party przechodzących przez App Store). Właśnie zwiększyli cel na koniec roku z 500 do 600 mln.
 • W ciągu ostatniego kwartału wypłacili w formie dywidendy oraz skupili akcje łącznie za blisko 25 mld USD
 • Apple ma w gotówce oraz w płynnych aktywach 207 mld USD. Ponieważ jednak ma 108 mld USD długu (w formie obligacji korporacyjnych), pozycja gotówkowa spółki wynosi 99 mld USD.
 • Apple podtrzymało swoją politykę dywidendową. Aktualnie płaci kwartalnie 0,77 USD na akcję.

Przychody Apple w podziale na segmenty od Q1'12 do Q1'20

Udział procentowy poszczególnych segmentów w przychodach Apple od Q1'12 do Q1'20

Dynamika przychodów r/r

Przychody ze sprzedaży iPhone'ów

Przychody ze sprzedaży iPadów

Przychody ze sprzedaży Maców

Przychody z Usług

Przychody ze sprzedaży Akcesoriów (ang. Wearables, Home & Accesories)