Apple udostępniło właśnie aktualizacje systemów iOS i iPadOS do wersji 13.2.2. Można je zainstalować bezpośrednio w aplikacji Ustawienia w widoku Ogólne/Uaktualnienia.

Aktualizacja przynosi nastepujące poprawki błędów:

  • usuwa błąd, który mógł powodować nieoczekiwane kończenie pracy aplikacji działających w tle;
  • (tylko iOS 13.2.2) rozwiązuje problem, w wyniku którego iPhone mógł na pewien czas tracić połączenie z siecią komórkową po zakończeniu rozmowy telefonicznej;
  • (tylko iOS 13.2.2) usuwa problem, który mógł powodować sporadyczny brak dostępu do sieci komórkowej danych;
  • usuwa problem, przy którym odpowiedzi na przesyłane między kontami Exchange wiadomości email szyfrowane przy użyciu metody S/MIME mogły być nie do odczytania;
  • rozwiązuje problem, w wyniku którego usługa pojedynczego logowania Kerberos w Safari mogła wyświetlać prośbę o uwierzytelnienie;
  • usuwa problem, który mógł przerywać ładowanie akcesoriów przy użyciu klucza YubiKey w porcie Lightning.