Alaska oraz należący do Kanady Jukon to rejony, które były świadkami historycznej gorączki złota, kiedy to w Górach Skalistych, przy potokach i rzekach powstawały setki kopalni tego szlachetnego kruszcu. Miało to negatywny wpływ na lokalne środowisko, czego skutki są widoczne i odczuwane do dzisiaj. Jednym z nich było znacznie ograniczenie wędrówek łososia pacyficznego, który w górnych partiach wspomnianych potoków i rzek odbywał tarło i składał ikrę. Dzisiaj, choć gorączka złota już dawno minęła, dalej wydobywa się tam złoto, z którego korzysta m.in. Apple i sieć salonów jubilerskich Tiffany. Obie firmy, o czym pisze Apple na swoim serwisie prasowym, włączają się w działania na rzecz przywróceniu naturalnego krajobrazu i ochronę łososia na tym obszarze.

Z opublikowanego przez Apple tekstu dowiedzieć się można o specjalnych programach ochronnych, opracowanych przez organizację RESOLVE, mających zapewnić łososiowi pacyficznemu możliwość swobodnego dotarcia do miejsc tarła, nawet tam, gdzie wciąż z potoków i rzek wydobywa się złoto. Jednym z nich jest Salomon Gold, w ramach którego współpracują ze sobą górnicy, samorząd lokalny oraz przywódcy plemion tubylczych.

Wsród podjętych działań na rzecz odbudowania naturalnego środowiska i ochrony łososia są m.in. zaprzestanie wykorzystywania rtęci i innych środków chemicznych do wypłukiwania złota, zasypywanie wyrobisk wydobytą z nich ziemią, tak by powstrzymać erozję i zamulanie strumieni i rzek - co ma negatywny wpływ na łososie.

W sumie w tym roku w ramach wspomnianego programu Salomon Gold udało się wydobyć w sposób niezagrażający środowisku ponad 28 kilogramów złota. Apple zdecydowało się na wykorzystanie tego właśnie złota już tej jesieni. Umożliwi także śledzenie jego pochodzenia aż do samej kopalni, w której zostało wydobyte.

Apple od wielu już lat przykłada ogromne znaczenie do tego, skąd pochodzą wykorzystywane przez tę firmę surowce. Stara się też ograniczać użycie tworzyw sztucznych i środków chemicznych zagrażających środowisku, wykorzystuje też surowce pochodzące z recyclingu. Jest za to chwalone przez wiele organizacji działajacych na rzecz ochrony środowiska, przede wszystkim przez Greenpeace.

Źródło: Apple