Aktualizacje w założeniu przynosić mają poprawki błędów. Zdarza się jednak, że powodują kolejne, niekiedy znacznie bardziej poważne. W przeszłości co jakiś czas przy opisach programów w App Store pojawiały się apele ich twórców do użytkowników, by ci nie instalowali najnowszej aktualizacji. Stąd też już w iOS 11 pojawiła się funkcja pozwalająca deweloperom na wypuszczanie aktualizacji oprogramowania poszczególnymi fazami, początkowo do niewielkiej grupy użytkowników. Teraz mogą z niej korzystać także deweloperzy tworzący aplikacje dla macOS.

Informacja o tym pojawiła się w serwisie App Store Connect, który pozwala dodawać i zarządzać programami w App Store. Deweloperzy mogą teraz wypuszczać aktualizację przez cały tydzień. Każdego dnia aktualizacja dotrze do większej grupy użytkowników.

  • dzień 1: 1%
  • dzień 2: 2%
  • dzień 3: 5%
  • dzień 4: 10%
  • dzień 5: 20%
  • dzień 6: 50%
  • dzień 7: 100%

Źródło: Apple