29 listopada Apple zgłosiło do rejestracji w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych nazwę „Apple Music for Business”, co może oznaczać zamiary przygotowania wersji Apple Music dla np. punktów usługowych, sklepów, sieci handlowych czy restauracji.

Obecnie Apple Music przeznaczone jest do użytku osobistego, nie można legalnie publicznie dotwarzać muzyki z tego serwisu muzyki w punktach usługowych, sklepach, galeriach handlowych czy restauracjach. Wymaga to osobnych licencji i związane jest z ponoszeniem odpowiednich opłat z tytułu tantiem. Ich wysokość różni się w zależności od prowadzonego biznesu.

Nazwa „Apple Music for Business” została zgłoszona do rejestracji w dwóch międzynarodowych klasach (038 i 041), które obejmują m.in. nadawanie i transmitowanie strumieniowanej muzyki oraz innych multimediów, w tym radia i telewizji oraz nagrywanie i produkcję programów muzycznych i wideo.

Specjalna wersja Apple Music, z różnymi planami taryfowymi, których wysokość zależałaby od skali prowadzonego biznesu, w tym przede wszystkim od zasięgu takiego publicznego odtwarzania, mogłaby być dla wielu firm, zwłaszcza sieci handlowych i usługowych, wygodnym rozwiązaniem kwestii publicznego odtwarzania muzyki.

Pamiętać jednak trzeba, że samo zgłoszenie nazwy do rejestracji nie oznacza, że faktycznie zostanie ona wykorzystana, a taka specjalna wersja Apple Music dla biznesu faktycznie powstanie.

Żródło: AppleInsider