W swojej wewnętrznej sieci Apple opublikowało niedawno notatkę, która ostrzega pracowników przed ujawnianiem poufnych informacji firmowych, szczególnie tych dotyczących przyszłych produktów i usług. Pracownicy, którzy dopuszczą się takiego czynu zostaną zwolnieni, a nawet oskarżeni w sądzie.

Co śmieszne, notatka ta wyciekła na zewnątrz firmy i została opublikowana na łamach serwisu Bloomberg.

Zgodnie z treścią notatki, w 2017 roku Apple na ujawnianiu poufnych informacji Apple przyłapało 29 pracowników. 12 z nich zostało aresztowanych. Według przedstawicieli firmy z Cupertino będą oni mieć duże trudności przy próbach znalezienia pracy u innego pracodawcy.

W notatce opisano kilka przypadków wycieku poufnych danych do mediów. Wymieniono między innymi, ujawnienie kodu systemu iOS 11 GM, z którego deweloperzy wyciągnęli wiele informacji na temat wyglądu i działania iPhone'a X. Pracownicy, którzy byli sprawcami tego procederu zostali zwolnieni. Co więcej, pracownicy nie powinni także zawierać i utrzymywać znajomości z dziennikarzami, analitykami oraz blogerami zajmującymi się nowoczesną technologią.

Konsekwencje związane z wyciekiem takich informacji mogą być dla Apple bardzo dotkliwe. Konkurencja ma dzięki temu więcej czasu na skopiowanie rozwiązań zastosowanych w nowych produktów, które nie nawet nie pojawiły się na rynku, co doprowadzić może do obniżenia sprzedaży takich urządzeń.

Źródło: MacRumors za Bloomberg