Jak donosi Reuters, we wtorek Sąd Pierwszej Instancji UE wydał wyrok, zgodnie z którym firma Xiaomi nie może zarejestrować na terenie Unii Europejskiej znaku towarowego „Mi Pad”. Nazwa ta uznana została za zbyt podobną do nazwy „iPad”.

Big 1d4c3f1c 2a63 474a bfa5 b1156825ee34

Sąd orzekł, że zarejestrowanie nazwy „Mi Pad” nie leży w interesie publicznym, ponieważ konsumenci byli prawdopodobnie zdezorientowani podobieństwem obu tych nazw. Różnią się one jedynie literą „m”, co nie stanowi wystarczającej różnicy, zarówno w piśmie jak i w mowie.

Decyzja zapadła trzy lata po tym, jak firma Xiaomi złożyła wniosek o zarejestrowanie tej nazwy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Apple bez zbędnej zwłoki złożyło pozew twierdząc, że obie te nazwy mogą być ze sobą mylone.

Urzędnicy zgodzili się z Apple. Ich zdaniem osoby, których angielski jest językiem ojczystym, mogą rozumieć przedrostek „mi” jako słowo „mój” (z angielskiego „my“), co spowodować może, że obie nazwy wymawiane będą niemal identyczne.

Xiaomi może odwołać się od tego orzeczenia, ale jak dotąd chińska firma nie otrzymała żadnego oficjalnego oświadczenia w sprawie dzisiejszej decyzji.

Źródło:MacRumors zaReuters