W ostatniej becie systemu iOS 11, którą Apple udostępniło wczoraj, deweloper Guilherme Rambo odkrył dwa interesujące filmy instruktażowe. Prezentują one nowe gesty przywołujące centrum sterowania oraz podgląd otwartych aplikacji.

Pierwszy z filmów pokazuje jak szybko można przywołać ekran blokowania (czyli tzw. lock screen) za pomocą gestu przesunięcia palca z górnej krawędzi ekranu w dół. Stąd można następnie przejść do widoku widgetów w taki sam sposób, jak to ma miejsce w iOS 10. Nowym gestem jest przejście do centrum sterowania za pomocą przesunięcia palca po ekranie w lewo.

Z kolei drugi film prezentuje sposób przywoływania podglądu otwartych aplikacji (tzw. app switcher) za pomocą gestu przeciągnięcia palcem po ekranie z dolnej krawędzi w górę. W systemie iOS 10 widok ten przywołuje się podwójnym szybkim naciśnięciem przycisku Home lub lekkim przyciśnięciem lewej krawędzi ekranu iPhone'ów 6s/6s Plus oraz 7 i 7 Plus.

Rambo zwraca uwagę na to, że choć odkrył oba filmy dopiero w ostatniej becie iOS 11, to są one dostępne w wersjach testowych tego systemu już od maja (pojawiły się więc jeszcze w wersjach testowanych wewnętrznie w Apple). NIe ma więc żadnej pewności, że tego typu gesty pojawią się w finalnej wersji systemu. Ich brak w obecnych wersjach beta może sugerować, że wspomniane gesty zostały odrzucone we wczesnej fazie testów iOS 11.

Warto zwrócić także uwagę na przedstawione na obu filmach urządzenie. Nie widać na nim przycisku Home. Mógł on być pominięty intencjonalnie (podobnie jak otwór na głośnik do rozmów telefonicznych), oba filmy skupiają się wszak na gestach wykonywanych palcem po ekranie.

Źródło: Guilherme Rambo