Kilkukrotnie już pisałem o ARKit, czyli o nowym frameworku rzeczywistości rozszerzonej od Apple, który znalazł się w iOS 11. Prezentowałem też przykłady tego, co za jego pomocą można zrobić. Były to głównie demonstracje, proste gry, a czasem także programy użytkowe. Ciekawym przykładem wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej ARKit jest aplikacja Dance Reality, służąca do nauki tańca.

Program, którego beta testy ruszają już w środę (można się do nich zapisać na jego stronie web), wyświetla na podłodze widzianej przez kamerę iPhone'a animację kroków tańca, zmieniających się w rytm odgrywanej muzyki. Dance Reality pozwala na naukę solo lub w parze. Patrząc przez iPhone'a na własne nogi można szybko zapamiętać układ kroków.

Źródło: Dance Reality