Z okazji Dnia Ziemi Apple nie tylko wydało swój coroczny raport dotyczący ograniczania swojego wpływu na środowisko naturalne, ale także pochwaliło się swoimi osiągnięciami w tym zakresie w czterech krótkich filmach rysunkowych.

Każdy z nich poświęcony jest osobnym zagadnieniom. Pierwszy poświęcony jest tworzonym przez Apple farmom słonecznym oraz sposobom ich konstruowania tak, by nie ograniczały roślinności i zwierząt żyjących na terenach, na których stawiane są kolektory słoneczne.

Drugi opowiada o wyzwaniu, jakie Apple przed sobą postawiło, przetwarzania odpadów i likwidacji wysypisk śmieci przemysłowych.

W dwóch ostatnich Apple opowiada o konstrukcji głównego budynku na nowym kampusie, która pozwala na naturalną wentylację i ogrzewanie, co minimalizuje zużycie energii, oraz o produkcji sztucznego potu ludzkiego, używanego do testowania różnych urządzeń. Apple produkuje rocznie ponad 113 litrów (30 galonów) takiej substancji.

W filmach pojawia się Lisa Jackson, odpowiedzialna w Apple właśnie za wysiłki na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, kilku inżynierów z firmy oraz Tim Cook. Autorem wykorzystanych w tych filmach rysunków jest James Blagden.