Technologia ciągle się rozwija, a tempo tego zjawiska z każdym rokiem przyspiesza. Rozwiązania, które kilka lat temu oglądaliśmy w filmach science-fiction, dziś towarzyszą nam w codziennym życiu. Funkcjonująca prawie 40 lat na międzynarodowym rynku amerykańska firma konsultingowa Gartner jak co roku opublikowała listę dziesięciu strategicznych kierunków rozwoju technologii w nowym roku. Według analityków trendy te będą miały znaczny wpływ zarówno na użytkowników instytucjonalnych, czyli sektor rządowy, pozarządowy i biznesowy, jak i na klientów prywatnych. Wyznaczają one także obszary, które w najbliższym czasie staną się niezwykle atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, o ile już takie nie są. Zidentyfikowane kierunki rozwoju technologii zostały podzielone na trzy grupy: postępujące łączenie się świata rzeczywistego z wirtualnym, inteligentne urządzenia oraz wzrost znaczenia usług online w chmurze. Oto dziesięć strategicznych kierunków rozwoju technologii w 2016 roku według Gartnera:

1. Sieć urządzeń

Gartner definiuje to zjawisko jako zbiór wzajemnie połączonych ze sobą urządzeń elektronicznych (punktów), używanych w celu uzyskania przez ich użytkowników dostępu do pożądanych informacji lub interakcji z innymi punktami, np. poprzez media społecznościowe. Punkty sieci mogą stanowić komputery, urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety, urządzenia wearable (nie tylko inteligentne zegarki), nowoczesny sprzęt RTV i AGD, a także nowoczesne pojazdy. Korzyści ze współpracy tych sprzętów będą większe niż prosta suma funkcjonalności poszczególnych z nich.

2. Kontekstowe doświadczenie użytkowników

Fakt przynależności urządzeń do sieci sprawi, że będą one w stanie zebrać dużą ilość danych o użytkownikach oraz ich preferencjach i nawykach. Pomocne będą w tym różnego rodzaju czujniki, np. biometryczne. Deweloperzy staną przed zadaniem projektowania aplikacji, które będą w stanie synchronizować sieć urządzeń i korzystać z zebranych za jej pośrednictwem danych w celu dostosowania funkcjonalności urządzeń do indywidualnych potrzeb klientów.

3. Trójwymiarowy druk

Gartner przewiduje szybki rozwój trójwymiarowego druku oraz znaczny wzrost liczby sposobów praktycznego zastosowania tej technologii. Dzięki możliwości korzystania z coraz większej gamy materiałów wykorzystywanych w procesie drukowania, znajdzie ona powszechne zastosowanie między innymi w branży lotniczej, medycznej, motoryzacyjnej, energetycznej i wojskowej. Otworzy to szansę na reorganizację wielu procesów produkcyjnych i przyniesie wymierne korzyści zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

4. Informacje o wszystkim

Do 2020 roku 25 miliardów urządzeń wchodzących w skład wspomnianej sieci generować będzie informacje dotyczące niemal każdego tematu, który tylko można sobie wyobrazić. Istotne jest to, że kompleksowe dane o użytkownikach urządzeń zostaną ze sobą powiązane i zebrane w jednym miejscu. To zarówno szansa, jak i wyzwanie dla przedsiębiorstw zarządzających tymi materiałami. Odpowiedni sposób ich wykorzystania może okazać się metodą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez niektóre firmy, a co za tym idzie – rynkowego sukcesu.

5. Uczenie maszynowe

Coraz większe znaczenie przypisywane jest tzw. systemom uczącym się, doskonalącym swoje możliwości wraz z gromadzeniem danych i nabywanej na ich podstawie wiedzy o użytkowniku. Już niedługo technologia pozwoli na przeprowadzanie analiz danych, które do tej pory zdolni wykonać byli jedynie ludzie. W połączeniu z dostępem do ogromnych baz danych spowoduje to powstawanie coraz bardziej inteligentnych urządzeń, samodzielnie się doskonalących w procesie nauki.

6. Autonomiczne maszyny i urządzenia

Rozwój systemów uczących się spowoduje powstawanie coraz większej liczby inteligentnych maszyn i urządzeń takich jak roboty, pojazdy czy nawet – poprzez implementację inteligentnych asystentów – smartfony. W ostatnim czasie możemy obserwować dynamiczny rozwój takich usług jak Google Now, Microsoft Cortana czy Siri od Apple. Za kilka lat poziom ich inteligencji znacznie wzrośnie i dla wielu będą one nieodłącznym towarzyszem codziennego życia.

7. Adaptacyjne systemy ochronne

Informacje, które znajdą się w sieci urządzeń, będą nie lada gratką dla hakerów. Rodzaj i możliwość wykorzystania tych danych sprawią, że staną się one bardzo pożądane dla osób, które nie będą mieć do nich legalnego dostępu. Twórcy urządzeń i aplikacji wchodzących w skład przyszłych sieci powinni wbudować w nie systemy obronne oparte na modelowaniu predykcyjnym, przewidujące potencjalne zagrożenia i – dzięki swojej „wyuczonej inteligencji” – samodzielnie się broniące.

8. Zaawansowane architektury systemów informatycznych

Inteligentne maszyny i urządzenia oraz łącząca je siatka wymagać będą niezwykle wydajnych systemów informatycznych, dysponujących ogromną mocą obliczeniową. Chęć sprawnego pozyskiwania i przetwarzania informacji o użytkowniku wymusi ogromny wzrost wydajności urządzeń pobierających dane (np. smartfon rozpoznający twarz za pośrednictwem wbudowanego aparatu fotograficznego) oraz całej sieci, która będzie je przetwarzać.

9. Sieć aplikacji i usług

Wspomnianą na początku sieć tworzyć będą również aplikacje i usługi świadczone za pośrednictwem urządzeń. Połączenie funkcjonalności wielu aplikacji pozwoli na dostarczenie końcowym użytkownikom kompleksowych usług. Co więcej, dzięki zebranym informacjom oraz możliwości uczenia się maszyn, każdy klient otrzyma usługę dostosowaną do swoich potrzeb, dokładnie w tym miejscu i czasie, w którym akurat będzie jej potrzebować.

10. Internet rzeczy

Według Gartnera poszczególni dostawcy inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego działają obecnie w oderwaniu od pozostałej części rynku, co utrudnia zebranie kompleksowej informacji o użytkownikach. W najbliższym czasie będą oni dążyć do stworzenia wspólnego ekosystemu, który znacznie ułatwiłby to zadanie oraz przyniósł korzyść wszystkim – zarówno producentom, jak i konsumentom.

Podsumowanie

Strach pomyśleć, co się stanie, jeśli przewidywania analityków z firmy Gartner okażą się trafne. Uczestnicy technologicznej sieci zupełnie stracą swoją prywatność. Przedsiębiorstwa będą wiedzieć o nich wszystko, a może nawet dojdzie do tego, że będą w stanie przewidzieć ich kolejne kroki. W zamian konsumenci otrzymają szyte na miarę usługi, co pozwoli im zaoszczędzić wiele czasu, zwiększając produktywność. Należy zadać sobie pytanie, czy jest jeszcze coś, czego światowi przedsiębiorcy branży elektronicznej o nas nie wiedzą. Tworzymy kopie zapasowe naszych najważniejszych danych w chmurach, jesteśmy członkami sieci społecznościowych, gdzie ujawniamy swoje preferencje, nawyki, a czasem największe tajemnice. Od niedawna na rynku znajduje się wiele usług elektronicznych, w ramach których udostępniamy informacje dotyczące naszego zdrowia. Może warto pogodzić się z tym, że dla międzynarodowych korporacji nie jesteśmy już anonimowi i powinniśmy pozwolić im na dostarczenie usług opartych na materiałach i tak przez nich zgromadzonych? Aby temu zapobiec, musielibyśmy zniknąć z wirtualnego świata, co wcale nie byłoby łatwe, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe.

Artykuł został pierwotnie opublikowany w MyApple Magazynie nr 1/2016

Pobierz MyApple Magazyn nr 1/2016

Magazyn MyApple w Issuu