Naciśnięcie na klawiaturze przycisku ►❙❙ domyślnie włącza w systemie OS X program iTunes. Wiele aplikacji, jak na przykład Spotify, poradziło sobie (w końcu!) z tym problemem, ale w przypadku licznych programów jest on nadal obecny i irytuje użytkowników, którzy chcieliby wykorzystać klawiaturę do zarządzenia innym niż iTunes oprogramowaniem.

Big 492ef6af bde6 4a48 830c d54ceab72be8

W celu rozwiązania opisanego wyżej problemu należy tradycyjnie już wykorzystać Terminal. Wpisanie komendy launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.rcd.plist sprawi, że iTunes nie będzie się włączał po naciśnięciu play/pause czy to na klawiaturze, czy też w przypadku podłączonych do komputera słuchawek. Nadal będziemy jednak mogli wykorzystać ten klawisz w tradycyjny sposób - do zatrzymywania i rozpoczęcia odtwarzania muzyki w wielu programach. Pierwotny stan możemy przywrócić wpisując w Terminalu launchctl load -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.rcd.plist.

Dodam na koniec, że problem można rozwiązać także w inny sposób. Znalazłem kilka zewnętrznych programów, które go eliminują. Pomocne może również okazać się zakończenie procesu ituneshelper w Monitorze Aktywności. Jeżeli chcecie uruchomić przez ►❙❙ na przykład Spotify, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z Automatora albo dodatkowych rozwiązań, jak na przykład Keyboard Maestro. Zalecam jednak wykorzystanie innego skrótu klawiszowego.

Źródło: Super User