Od premiery pierwszego iPhone’a interfejs iOS przyzwyczaił nas do charakterystycznego głównego ekranu, na którym znajdziemy wszystkie ikony zainstalowanych aplikacji. Springobard znany z tego urządzenia nie mógł jednak zostać wykorzystany w przypadku interfejsu zegarka Apple Watch. Mały ekran wymusił więc wdrożenie rozwiązania, które pozwala na przesuwanie ekranu głównego w każdym kierunku na dwuwymiarowej płaszczyźnie, a nie tylko wzdłuż osi X, jak ma to miejsce w przypadku iPhone’a oraz iPada.

Warto się zastanowić, czy opisane wyżej rozwiązanie nie znalazłoby zastosowania również w przypadku telefonów firmy z Cupertino. O ile ekran iPada wydaje się być zbyt duży do obsługi ekranu głównego przy tego typu interfejsie, tak w przypadku iPhone’a mógłby się on sprawdzić.

Przygotowałem krótki film, który pokazuje opisany przeze mnie wyżej interfejs Apple Watch oraz jego zastosowanie w przypadku iPhone’a 6.

Naciśnięcie ikon aplikacji, które znajdują się w lewej górnej części ekranu iPhone’ów 6 i 6 Plus, stanowi dla wielu użytkowników nie lada problem. Pokazane na filmie rozwiązanie pozwoliłoby się z nim uporać bez konieczności zmieniania pozycji telefonu w dłoni. Przesunięcie springboardu kciukiem w dół ułatwiłoby dostęp do wszystkich ikon.

To jednak nie jedyne zalety. Nowy interfejs przyspieszyłby czas konieczny na uruchomienie niektórych aplikacji. Jeżeli ich ikony znajdują się obecnie na czwartej lub piątej stronie ekranu głównego, to potrzebujemy kilku sekund na dojście do nich lub omijamy tę przeszkodę przez Spotlight albo programu typu Launch Center Pro.

alt text

Niestety opisywane przeze mnie rozwiązanie posiada również wady. Pierwsza z nich jest związana z tapetami, które moim zdaniem gorzej wyglądają pod okrągłymi ikonami w połączeniu z bardziej dynamicznym interfejsem. Druga to brak możliwości umieszczenia w estetyczny sposób nazw programów pod ikonami, co może przeszkadzać wielu użytkownikom.

Czas pokaże, czy system iOS skorzysta kiedyś z przedstawionego przeze mnie konceptu bazującego na rozwiązaniach znanych z interfejsu Apple Watch. Już w czerwcu poznamy szczegóły dotyczące iOS 9, które być może zaskoczą wielu użytkowników.