Na zakończenie piątkowej sesji akcje Apple na NASDAQ-u kosztowały 114,18 dolara. Jest to najwyższa cena zamknięcia akcji Apple, oczywiście po uwzględnieniu splitów, w historii. Zresztą ten rekord był kilkukrotnie podwyższany w ostatnim tygodniu (i jak tu napisać newsa o rekordowych notowaniach? Trzeba by go pisać praktycznie codziennie).

Rekordowa kapitalizacja

Cena akcji ustanawia rekordy już od dawna. Jednakże kapitalizacja spółki (wartość na giełdzie, liczona jako iloczyn ceny i liczby notowanych akcji) dopiero teraz jest na historycznie najwyższych poziomach. Wynika to z tego, że od czasu poprzednich najwyższych wycen, czyli od września 2012 r., Apple skupiło z rynku, celem umorzenia, sporo akcji własnych. Poprzedni rekord był ustanowiony właśnie we wrześniu 2012 r., kiedy to Apple było warte 658 miliardów dolarów. Aktualna kapitalizacja spółki to aż 669,5 miliardów dolarów.

Dla porównania drugi w rankingu najbardziej wartościowych spółek jest Microsoft, który jest warty 408 miliardów dolarów, trzeci jest Exxon z wyceną na poziomie 402 miliardów dolarów, a czwarte z kolei jest Google, które warte jest na giełdzie 369 miliardów dolarów.

$AAPL Wykres $AAPL za ostatnie 5 lat. Źródło: finance.google.com

Polskie spółki to mikrusy

Aby uzmysłowić sobie jak wielkie są to wyceny można dla porównania spojrzeć na największe spółki z naszej polskiej giełdy. Największa notowana spółka Pekao S.A. jest aktualnie wyceniana na poziomie 47 miliardów zł. Druga z kolei to PKO BP z wyceną 46,8 miliarda zł. Trzecie jest PZU, które jest warte 41 miliardów zł. Łączna kapitalizacja 466 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec października tego roku 904 miliardów zł (215 miliardów EUR), a więc mniej niż połowę tego co Apple.