Przez ostanie pół roku obserwowaliśmy wysiłki Komisji Europejskiej mające na celu zatwierdzenie portu Micro-USB jako jednolitego standardu złącza ładowania smartphone'ów. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, stanie się to faktem już na początku 2011 roku, po zaaprobowaniu technicznej specyfikacji przez dwa wewnętrzne ciała UE, które zajmują się standaryzacją.

Czternastu producentów smartphone'ów, w tym Apple, Nokia, Samsung i Research in Motion są sygnatariuszami umowy mającej na celu wprowadzenie w życie opisywanego standardu.

W związku z powyższym spekuluje się, czy Apple będzie w stanie spełnić wymagania opisywanej umowy. Aktualnie firma używa 30-pinowego złącza dock do ładowania i synchronizacji swych urządzeń z komputerem przez port USB. Zgodnie jednak z oryginalnym porozumieniem podpisanym w 2009 roku, Apple będzie w stanie spełnić opisane wymagania przez dołączenie do telefonu odpowiedniego adaptera, podłączanego bezpośrednio do złącza dock lub do złącza USB na końcu kabla zasilającego.

W związku z powyższym Apple nie będzie zmuszone do porzucenia aktualnie stosowanego 30-pinowego złącza dock ani dołączania do iPhone'a osobnego portu micro-USB.


Przykładowa ładowarka ze złączem MicroUSB

Nie jest wiadome czy zmiany, które niejako zostały wymuszone na Apple regulacjami Unii Europejskiej, pociągną za sobą zmiany w polityce firmy na innych rynkach.

Żródło: MacRumors