Minął właśnie tydzień przeznaczony na zgłaszanie Waszych kandydatów do plebiscytu na najlepszą aplikację roku 2012.

Ze względu na to, że zgłosiliście ponad 60 różnych aplikacji na system iOS, przyjęliśmy założenie do kolejnego etapu przechodzą programy, które otrzymały więcej niż dwie nominacje. W wyniku takiej selekcji, w sondzie dotyczącej iOS mamy 15 różnych aplikacji, na tej samej zasadzie wybraliśmy też 6 programów na system Mac OS.

Link do tematu z głosowaniem - iOS i MacOS.