Ze względu na swoją specyfikę, język angielski bywa czasami wyzwaniem nawet dla osób, które posługują się nim od urodzenia. Nie zawsze wszak wiemy, jak zapisać dane słowo, choć znamy jego wymowę i znaczenie. Z pomocą może jednak przyjść Siri.

Jako osoby posługujące się językiem polskim dobrze wiemy, jak zdradliwe potrafią być zasady ortograficzne. Często wiele czasu wymaga zapamiętanie, jak zapisać takie wyrazy, jak gżegżółka, żupan czy też zasuwka. Podobnie sprawa wygląda w języku angielskim, czego doświadczamy dużo mocniej jako osoby, dla których nie jest to mowa ojczysta.

Z pomocą w takich sprawach może przyjść Siri. Wystarczy, że zapytamy asystentki „How to spell word?”, a przeliteruje nam ona cały wyraz i poda jego definicję. Co ważne, Siri nie zapomina o homofonach, takich jak na przykład wymawiane w ten sam sposób site, sight i cite.

Ze wspomnianej wyżej funkcji można skorzystać zarówno w przypadku systemu iOS, jak i macOS.

Źródło: OS X Daily