Ostatnio podawałem sposób na włączenie powtórzeń na klawiaturze Apple za pomocą komendy w Terminalu. W aplikacji Terminal możemy jednak zdziałać o wiele wiele więcej. Poniżej przedstawię 180 ciekawych komend, które zaprezentują Wam sporą część możliwości linii komend systemu OS X.

Strona 1 z 12

Wygląd

Wygląd macOS

Przeźroczystość

Przeźroczystość Menu i Okien
  # Zredukuj przeźroczystość
  defaults write com.apple.universalaccess reduceTransparency -bool true

  # Odtwórz domyślne ustawienia przeźroczystości
  defaults write com.apple.universalaccess reduceTransparency -bool false

Tapeta

Ustawienie tapety
  # Ustawienie tapety w Mountain Lion i wcześniejszych
  osascript -e 'tell application "Finder" to set desktop picture to POSIX file "/path/to/picture.jpg"'

  # Ustawienie tapety w Mavericks i późniejszych
  sqlite3 ~/Library/Application\ Support/Dock/desktoppicture.db "update data set value = '/path/to/picture.jpg'" && killall Dock

Fonty

Fonty

Wyczyść cache fontów dla bieżącego użytkownika
atsutil databases -removeUser && \
atsutil server -shutdown && \
atsutil server -ping

Dokumenty

Dokumenty

Przekonwertuj plik (txt, rtf i doc/docx) do HTML
textutil -convert html file.ext

Terminal

Terminal

Wywołaj dźwięk alarmu Terminala
tput bel

Deweloper

Xcode

Vim

Zainstaluj MacVim
brew install macvim --HEAD --with-cscope --with-lua --with-override-system-vim --with-luajit --with-python
Zainstaluj Neovim
brew tap neovim/neovim && \
brew install neovim

Xcode

Zainstaluj "Command Line Tools" bez Xcode
xcode-select --install
Usuń wszystkie niedostępne symulatory
xcrun simctl delete unavailable