Skocz do zawartości

Witaj!

Zaloguj lub Zarejestruj się aby uzyskać pełny dostęp do forum.

Zdjęcie
- - - - -

Preferencje Systemowe-->iCloud-nie można wczytać panelu.


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie

#1 John Sherridan

John Sherridan
  • 249 postów
  • Płeć:

Napisano 29 września 2017 - 17:14

Chciałem wejść do panelu icloud w preferencjach systemowych, ale wyskakuje taki błąd

[url=http://en.zimagez.com/zimage/zrzutekranu2017-09-29o180458.php]zrzutekranu2017-09-29o180458.png[/url]

konto admina, przeprowadzona pierwsza pomoc na dysku, dołączam raport problemu wysłany do Apple:

Process:               com.apple.preferences.icloud.remoteservice [1838]

Path:                  /System/Library/PreferencePanes/iCloudPref.prefPane/Contents/XPCServices/com.apple.preferences.icloud.remoteservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.preferences.icloud.remoteservice
Identifier:            com.apple.preferences.icloud.remoteservice
Version:               316 (556)
Build Info:            iCloudPrefPane-556000000000000~5
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        ??? [1]
Responsible:           System Preferences [1820]
User ID:               501
 
Date/Time:             2017-09-29 18:10:15.092 +0200
OS Version:            Mac OS X 10.13 (17A365)
Report Version:        12
Anonymous UUID:        379B17D8-7F0D-E4B5-66BA-A1A3422FFDAC
 
 
Time Awake Since Boot: 1500 seconds
 
System Integrity Protection: enabled
 
Crashed Thread:        0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
 
Exception Type:        EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes:       0x0000000000000001, 0x0000000000000000
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
 
Termination Signal:    Illegal instruction: 4
Termination Reason:    Namespace SIGNAL, Code 0x4
Terminating Process:   exc handler [0]
 
Application Specific Information:
Crashing on exception: Preference pane loadMainView exception (null)
 
Application Specific Backtrace 1:
0   CoreFoundation                      0x00007fff3d03432b __exceptionPreprocess + 171
1   libobjc.A.dylib                     0x00007fff639c4942 objc_exception_throw + 48
2   CoreFoundation                      0x00007fff3d0c4665 +[NSException raise:format:] + 197
3   PreferencePanes                     0x00007fff474b8c82 -[NSPrefRemoteViewService loadView] + 4208
4   AppKit                              0x00007fff3a604352 -[NSViewController _loadViewIfRequired] + 75
5   AppKit                              0x00007fff3a6042bd -[NSViewController view] + 30
6   ViewBridge                          0x00007fff612973a8 -[NSViewServiceMarshal _bootstrap:replyData:] + 3334
7   ViewBridge                          0x00007fff612986d5 -[NSViewServiceMarshal bootstrap:withReply:] + 168
8   CoreFoundation                      0x00007fff3cfad13c __invoking___ + 140
9   CoreFoundation                      0x00007fff3cfad010 -[NSInvocation invoke] + 320
10  CoreFoundation                      0x00007fff3cfc5f26 -[NSInvocation invokeWithTarget:] + 54
11  ViewBridge                          0x00007fff612d65ca -[NSVB_ViewServiceImplicitAnimationDecodingProxy forwardInvocation:] + 85
12  CoreFoundation                      0x00007fff3cfababc ___forwarding___ + 732
13  CoreFoundation                      0x00007fff3cfab758 _CF_forwarding_prep_0 + 120
14  CoreFoundation                      0x00007fff3cfad13c __invoking___ + 140
15  CoreFoundation                      0x00007fff3cfad010 -[NSInvocation invoke] + 320
16  CoreFoundation                      0x00007fff3cfc5f26 -[NSInvocation invokeWithTarget:] + 54
17  ViewBridge                          0x00007fff612a54b7 -[NSVB_QueueingProxy forwardInvocation:] + 329
18  CoreFoundation                      0x00007fff3cfababc ___forwarding___ + 732
19  CoreFoundation                      0x00007fff3cfab758 _CF_forwarding_prep_0 + 120
20  CoreFoundation                      0x00007fff3cfad13c __invoking___ + 140
21  CoreFoundation                      0x00007fff3cfad010 -[NSInvocation invoke] + 320
22  CoreFoundation                      0x00007fff3cfc5f26 -[NSInvocation invokeWithTarget:] + 54
23  CoreFoundation                      0x00007fff3cfababc ___forwarding___ + 732
24  CoreFoundation                      0x00007fff3cfab758 _CF_forwarding_prep_0 + 120
25  CoreFoundation                      0x00007fff3cfad13c __invoking___ + 140
26  CoreFoundation                      0x00007fff3cfad010 -[NSInvocation invoke] + 320
27  ViewBridge                          0x00007fff612fb492 withHintInProgress + 485
28  ViewBridge                          0x00007fff6127330e __deferNSXPCInvocationOntoMainThread_block_invoke + 373
29  ViewBridge                          0x00007fff61300d5d __wrapBlockWithVoucher_block_invoke + 37
30  ViewBridge                          0x00007fff61272e3f __deferBlockOntoMainThread_block_invoke_2 + 517
31  CoreFoundation                      0x00007fff3cfcd79c __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_BLOCK__ + 12
32  CoreFoundation                      0x00007fff3cfb0713 __CFRunLoopDoBlocks + 275
33  CoreFoundation                      0x00007fff3cfb04d8 __CFRunLoopRun + 3128
34  CoreFoundation                      0x00007fff3cfaf607 CFRunLoopRunSpecific + 487
35  HIToolbox                           0x00007fff3c2c4866 RunCurrentEventLoopInMode + 286
36  HIToolbox                           0x00007fff3c2c45d6 ReceiveNextEventCommon + 613
37  HIToolbox                           0x00007fff3c2c4354 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 64
38  AppKit                              0x00007fff3a5c244f _DPSNextEvent + 2085
39  AppKit                              0x00007fff3ad57508 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 3044
40  ViewBridge                          0x00007fff6126f8c0 -[NSViewServiceApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 92
41  AppKit                              0x00007fff3a5b725d -[NSApplication run] + 764
42  AppKit                              0x00007fff3a5863fe NSApplicationMain + 804
43  libxpc.dylib                        0x00007fff6487cf33 _xpc_objc_main + 580
44  libxpc.dylib                        0x00007fff6487bb86 xpc_main + 417
45  ViewBridge                          0x00007fff6126f6e5 -[NSViewServiceApplication _shouldLoadMainNibNamed:] + 0
46  ViewBridge                          0x00007fff6126d58e NSViewServiceApplicationMain + 2903
47  PreferencePanes                     0x00007fff474b92ac PreferencePaneMain + 184
48  com.apple.preferences.icloud.remoteservice 0x0000000100d22d43 main + 37
49  libdyld.dylib                       0x00007fff645b1144 start + 0
 
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0   com.apple.AppKit               0x00007fff3a8ece98 -[NSApplication _crashOnException:] + 109
1   com.apple.AppKit               0x00007fff3a8ecd80 -[NSApplication reportException:] + 953
2   com.apple.AppKit               0x00007fff3a5b731e -[NSApplication run] + 957
3   com.apple.AppKit               0x00007fff3a5863fe NSApplicationMain + 804
4   libxpc.dylib                   0x00007fff6487cf33 _xpc_objc_main + 580
5   libxpc.dylib                   0x00007fff6487bb86 xpc_main + 417
6   com.apple.ViewBridge           0x00007fff6126f6e5 -[NSXPCSharedListener resume] + 16
7   com.apple.ViewBridge           0x00007fff6126d58e NSViewServiceApplicationMain + 2903
8   com.apple.frameworks.preferencepanes 0x00007fff474b92ac PreferencePaneMain + 184
9   com.apple.preferences.icloud.remoteservice 0x0000000100d22d43 main + 37
10  libdyld.dylib                 0x00007fff645b1144 0x7fff645b0000 + 4420
 
Thread 1:
0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff647016da __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483b06a _pthread_wqthread + 1035
2   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483ac4d start_wqthread + 13
 
Thread 2:: Dispatch queue: com.apple.root.user-initiated-qos
0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff646f7e76 mach_msg_trap + 10
1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff646f7390 mach_msg + 60
2   libdispatch.dylib             0x00007fff64592c90 _dispatch_mach_send_and_wait_for_reply + 756
3   libdispatch.dylib             0x00007fff64593179 dispatch_mach_send_with_result_and_wait_for_reply + 53
4   libxpc.dylib                   0x00007fff64876fbb xpc_connection_send_message_with_reply_sync + 164
5   com.apple.AOSKit               0x00007fff4bae7ea2 -[AOSAgentConnection sendMessageWithPayload:replyHandler:isAsync:] + 989
6   com.apple.AOSKit               0x00007fff4bae715b +[AOSUtilities makeAgentRequestWithAccount:type:args:callback:maxRetries:] + 628
7   com.apple.AOSKit               0x00007fff4baee66d _AOSAccountRetrieveRampState + 187
8   com.apple.AOSAccounts         0x00007fff4bab6df5 MMRetrieveRampState + 160
9   com.apple.AOSAccounts         0x00007fff4bac6b58 PhotosBaseProvider::GetProperty(__CFString const*, void const**) + 868
10  com.apple.AOSAccounts         0x00007fff4bab58a0 MMServiceCopyProperty + 114
11  com.apple.AOSUI               0x00007fff4bdaabf9 -[MMService valueForProperty:] + 193
12  com.apple.AOSUI               0x00007fff4bdd63fe -[MMMediaStreamService _rampedState] + 87
13  com.apple.AOSUI               0x00007fff4bdd6265 __56-[MMMediaStreamService _refreshRampStateWithCompletion:]_block_invoke + 29
14  libdispatch.dylib             0x00007fff6457f7a2 _dispatch_call_block_and_release + 12
15  libdispatch.dylib             0x00007fff64577f64 _dispatch_client_callout + 8
16  libdispatch.dylib             0x00007fff64579cd9 _dispatch_root_queue_drain + 902
17  libdispatch.dylib             0x00007fff64579902 _dispatch_worker_thread3 + 101
18  libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483b1ca _pthread_wqthread + 1387
19  libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483ac4d start_wqthread + 13
 
Thread 3:: Dispatch queue: SQLQueue 0x7fb6a74136f0 for AddressBook-v22.abcddb
0   libsystem_malloc.dylib         0x00007fff6476bf13 _nano_vet_and_size_of_live + 329
1   libsystem_malloc.dylib         0x00007fff6475d11f malloc_size + 84
2   libsqlite3.dylib               0x00007fff63ee5a9b sqlite3MemSize + 43
3   libsqlite3.dylib               0x00007fff63f2667f sqlite3VdbeMemGrow + 559
4   libsqlite3.dylib               0x00007fff63ee006a sqlite3VdbeMemSetStr + 394
5   libsqlite3.dylib               0x00007fff63f26405 generateColumnNames + 2181
6   libsqlite3.dylib               0x00007fff63f14b0e sqlite3Select + 28990
7   libsqlite3.dylib               0x00007fff63eeb134 yy_reduce + 2196
8   libsqlite3.dylib               0x00007fff63ee95ca sqlite3RunParser + 538
9   libsqlite3.dylib               0x00007fff63ee84a8 sqlite3Prepare + 888
10  libsqlite3.dylib               0x00007fff63ee80d4 sqlite3LockAndPrepare + 292
11  libsqlite3.dylib               0x00007fff63f59c8e sqlite3_prepare_v2 + 254
12  com.apple.CoreData             0x00007fff3cb195f2 -[NSSQLiteConnection prepareSQLStatement:] + 498
13  com.apple.CoreData             0x00007fff3cc2f3d5 -[NSSQLiteConnection selectRowsWithStatement:cached:] + 53
14  com.apple.CoreData             0x00007fff3cd52079 _newFetchedRowsForFetchPlan_ST + 793
15  com.apple.CoreData             0x00007fff3cd42e77 _executeFetchRequest + 55
16  com.apple.CoreData             0x00007fff3cc53bb3 -[NSSQLFetchRequestContext executeRequestCore:] + 35
17  com.apple.CoreData             0x00007fff3cd008cd -[NSSQLStoreRequestContext executeRequestUsingConnection:] + 205
18  com.apple.CoreData             0x00007fff3cd100fb __52-[NSSQLDefaultConnectionManager handleStoreRequest:]_block_invoke + 75
19  libdispatch.dylib             0x00007fff64577f64 _dispatch_client_callout + 8
20  libdispatch.dylib             0x00007fff6458b3f2 _dispatch_queue_barrier_sync_invoke_and_complete + 60
21  com.apple.CoreData             0x00007fff3cd10069 -[NSSQLDefaultConnectionManager handleStoreRequest:] + 233
22  com.apple.CoreData             0x00007fff3cc4ed74 -[NSSQLCoreDispatchManager routeStoreRequest:] + 308
23  com.apple.CoreData             0x00007fff3cc15225 -[NSSQLCore dispatchRequest:withRetries:] + 229
24  com.apple.CoreData             0x00007fff3cc120fd -[NSSQLCore processFetchRequest:inContext:] + 93
25  com.apple.CoreData             0x00007fff3cb2169b -[NSSQLCore executeRequest:withContext:error:] + 587
26  com.apple.CoreData             0x00007fff3cbf01c5 __65-[NSPersistentStoreCoordinator executeRequest:withContext:error:]_block_invoke + 4629
27  com.apple.CoreData             0x00007fff3cbe670a -[NSPersistentStoreCoordinator _routeHeavyweightBlock:] + 378
28  com.apple.CoreData             0x00007fff3cb20ff4 -[NSPersistentStoreCoordinator executeRequest:withContext:error:] + 660
29  com.apple.CoreData             0x00007fff3cb1f269 -[NSManagedObjectContext executeFetchRequest:error:] + 585
30  com.apple.AddressBook.framework 0x00007fff3a31462e +[ABRecordCoreDataFactoryImpl fetchObjectForClass:withUniqueId:managedObjectContext:affectedStores:] + 560
31  com.apple.AddressBook.framework 0x00007fff3a314384 +[ABRecordCoreDataFactoryImpl fetchPublicRecordForClass:withUniqueId:addressBook:affectedStores:] + 165
32  com.apple.AddressBook.framework 0x00007fff3a314046 +[ABRecordCoreDataFactoryImpl publicRecordWithUniqueId:inAddressBook:persistentStoreUrls:] + 227
33  com.apple.AddressBook.framework 0x00007fff3a313d49 -[ABAddressBook nts_RecordForUniqueId:inAccount:] + 153
34  com.apple.AddressBook.framework 0x00007fff3a313c35 -[ABAddressBook nts_firstExistingPersonForUniqueIds:] + 184
35  com.apple.AddressBook.framework 0x00007fff3a31360f -[ABAddressBook nts_Me] + 85
36  com.apple.AddressBook.framework 0x00007fff3a3134f3 -[ABAddressBook me] + 71
37  com.apple.AOSUI               0x00007fff4bdb25ca -[MM_Account _fetchImageForAccount] + 107
38  libdispatch.dylib             0x00007fff6457f7a2 _dispatch_call_block_and_release + 12
39  libdispatch.dylib             0x00007fff64577f64 _dispatch_client_callout + 8
40  libdispatch.dylib             0x00007fff64584e79 _dispatch_queue_override_invoke + 880
41  libdispatch.dylib             0x00007fff64579b56 _dispatch_root_queue_drain + 515
42  libdispatch.dylib             0x00007fff64579902 _dispatch_worker_thread3 + 101
43  libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483b1ca _pthread_wqthread + 1387
44  libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483ac4d start_wqthread + 13
 
Thread 4:: com.apple.NSEventThread
0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff646f7e76 mach_msg_trap + 10
1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff646f7390 mach_msg + 60
2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff3cfb0c45 __CFRunLoopServiceMachPort + 341
3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff3cfaff97 __CFRunLoopRun + 1783
4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff3cfaf607 CFRunLoopRunSpecific + 487
5   com.apple.AppKit               0x00007fff3a6ffc49 _NSEventThread + 184
6   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483b6c1 _pthread_body + 340
7   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483b56d _pthread_start + 377
8   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483ac5d thread_start + 13
 
Thread 5:
0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff647016da __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483b06a _pthread_wqthread + 1035
2   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483ac4d start_wqthread + 13
 
Thread 6:
0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff647016da __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483b06a _pthread_wqthread + 1035
2   libsystem_pthread.dylib       0x00007fff6483ac4d start_wqthread + 13
 
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
  rax: 0x00007fb6ac007600  rbx: 0x0000604000059710  rcx: 0x0000000000000000  rdx: 0x0000000000001241
  rdi: 0x0000000008000101  rsi: 0x00007fb6ac006e11  rbp: 0x00007ffeeeedd670  rsp: 0x00007ffeeeedd660
   r8: 0x0000000000000000   r9: 0x0000000000000000  r10: 0x00007ffeeeedd168  r11: 0x00000000000019ff
  r12: 0x00007ffeeeedd670  r13: 0x0000600000157290  r14: 0x00007fff639b6e80  r15: 0x00007ffeeeedd680
  rip: 0x00007fff3a8ece98  rfl: 0x0000000000010206  cr2: 0x00007fb6ac008e08
  
Logical CPU:     1
Error Code:      0x00000000
Trap Number:     6
 
 
Binary Images:
       0x100d22000 -        0x100d22ffb  com.apple.preferences.icloud.remoteservice (316 - 556) <2DFEB856-198A-3FB3-90F4-8CA08D75B660> /System/Library/PreferencePanes/iCloudPref.prefPane/Contents/XPCServices/com.apple.preferences.icloud.remoteservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.preferences.icloud.remoteservice
       0x1028c4000 -        0x1028d2ff3  com.apple.preferences.icloud (317 - 556) <E375C0DD-FA7F-3F16-8D65-63F27FF37961> /System/Library/PreferencePanes/iCloudPref.prefPane/Contents/MacOS/iCloudPref
       0x102aec000 -        0x102aedfff  com.apple.AddressBook.LocalSourceBundle (11.0 - 1805) <BAB2FE00-6306-3DA6-A56D-C6F7FDDEAC87> /System/Library/Address Book Plug-Ins/LocalSource.sourcebundle/Contents/MacOS/LocalSource
       0x10352a000 -        0x10352efff  com.apple.DirectoryServicesSource (11.0 - 1805) <6459926D-A168-34EB-8EF3-96F1A363B7CF> /System/Library/Address Book Plug-Ins/DirectoryServices.sourcebundle/Contents/MacOS/DirectoryServices
       0x103535000 -        0x1035aeff3  com.apple.AddressBook.CardDAVPlugin (10.9 - 526) <AF745D3F-D896-36DC-946C-BABA6BC8143C> /System/Library/Address Book Plug-Ins/CardDAVPlugin.sourcebundle/Contents/MacOS/CardDAVPlugin
       0x10758a000 -        0x1075d498f  dyld (519.2.1) <002B0442-3D59-3159-BA10-1C0A77859C6A> /usr/lib/dyld
    0x7fff3570a000 -     0x7fff3570bff3  libLatin2Converter.dylib (70) <25BDBA4F-7F72-3FC9-8C0B-2D5ABCB0848B> /System/Library/CoreServices/Encodings/libLatin2Converter.dylib
    0x7fff3574d000 -     0x7fff35a9aff7  com.apple.RawCamera.bundle (8.00 - 1017) <D3303D4B-A3CE-30C0-9612-5E73FFE8A2C0> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
    0x7fff38f2e000 -     0x7fff39103ff3  com.apple.avfoundation (2.0 - 1334) <9080A91E-6634-3BC7-BFA3-ED58736B0B25> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/AVFoundation
    0x7fff39104000 -     0x7fff391bbff7  com.apple.audio.AVFAudio (1.0 - ???) <0AF373D0-B01B-31BC-85E0-FA09AEB79803> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/Frameworks/AVFAudio.framework/Versions/A/AVFAudio
    0x7fff392cb000 -     0x7fff392cbfff  com.apple.Accelerate (1.11 - Accelerate 1.11) <6DCAB35B-1882-339A-A750-F9232C3078CB> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
    0x7fff392cc000 -     0x7fff392e3ffb  libCGInterfaces.dylib (417) <C654301A-B183-3BCE-ACCF-6344CDACC2B7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/Libraries/libCGInterfaces.dylib
    0x7fff392e4000 -     0x7fff39a32ffb  com.apple.vImage (8.1 - ???) <EF6110B2-8BE1-3078-811A-52DB7174494D> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
    0x7fff39a33000 -     0x7fff39bd4ffb  libBLAS.dylib (1211) <3D692F26-6E7E-310B-82D9-FB450923E9B0> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
    0x7fff39bd5000 -     0x7fff39c0eff3  libBNNS.dylib (32) <50286FD3-B208-3A36-A8AC-3A235C82D505> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBNNS.dylib
    0x7fff39c0f000 -     0x7fff39fe8ff7  libLAPACK.dylib (1211) <7BB8AC39-1333-3C13-BB36-E7057F1C37AF> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
    0x7fff39fe9000 -     0x7fff39fffff7  libLinearAlgebra.dylib (1211) <4DA49437-5922-3E50-892D-4A209CEA32CA> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
    0x7fff3a000000 -     0x7fff3a005ff3  libQuadrature.dylib (3) <3D6BF66A-55B2-3692-BAC7-DEB0C676ED29> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libQuadrature.dylib
    0x7fff3a006000 -     0x7fff3a064fff  libSparse.dylib (79.1.1) <7AD0F8A8-FD36-36FE-B83D-58648EBD0027> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparse.dylib
    0x7fff3a065000 -     0x7fff3a077ff7  libSparseBLAS.dylib (1211) <508D8382-065F-3133-B61B-ADCD1A401470> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
    0x7fff3a078000 -     0x7fff3a1dffc3  libvDSP.dylib (622) <3A203E3E-DDF9-383D-A002-5014A60CF30A> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
    0x7fff3a1e0000 -     0x7fff3a295fe3  libvMisc.dylib (622) <CA8D770A-D2A0-3312-8CB4-8547693A6609> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
    0x7fff3a296000 -     0x7fff3a296fff  com.apple.Accelerate.vecLib (3.11 - vecLib 3.11) <20C512EB-BD0D-31D1-A863-BC161041D49B> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
    0x7fff3a297000 -     0x7fff3a2eefff  com.apple.Accounts (113 - 113) <C0FFCA63-0C87-3EB8-A02E-F81006532CE9> /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Accounts
    0x7fff3a2ef000 -     0x7fff3a57fffb  com.apple.AddressBook.framework (11.0 - 1805) <7607CB01-DB67-3604-8F38-0BA0623A44A7> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
    0x7fff3a580000 -     0x7fff3b3dbfff  com.apple.AppKit (6.9 - 1561) <03EDA67C-6B96-33D4-86E9-621E015A31E7> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
    0x7fff3b42d000 -     0x7fff3b42dfff  com.apple.ApplicationServices (48 - 50) <FB589B1C-2A76-3F1E-A258-3E12338E8BFC> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
    0x7fff3b42e000 -     0x7fff3b494fff  com.apple.ApplicationServices.ATS (377 - 445) <2303339C-5E2A-37DB-B2B0-E4E5DA9121E5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
    0x7fff3b52d000 -     0x7fff3b64fff7  libFontParser.dylib (222.1) <611B6E36-289C-33C9-BF77-B9D13F481F33> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
    0x7fff3b650000 -     0x7fff3b69aff7  libFontRegistry.dylib (221) <A22F82C0-B4FE-3DB5-B968-79B28257DF2F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
    0x7fff3b73f000 -     0x7fff3b772ff7  libTrueTypeScaler.dylib (222.1) <60C263D2-7388-3640-A243-F819798C1B0B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib
    0x7fff3b7dc000 -     0x7fff3b7e0ff3  com.apple.ColorSyncLegacy (4.13.0 - 1) <7C8AD42D-5A89-3BA6-B55D-374D9267E939> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSyncLegacy.framework/Versions/A/ColorSyncLegacy
    0x7fff3b880000 -     0x7fff3b8d2ff7  com.apple.HIServices (1.22 - 622) <2E83CD6F-ED98-3C29-BD0A-8525E38AB5DB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
    0x7fff3b8d3000 -     0x7fff3b8e1fff  com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <71A9C815-AC55-3E36-A618-F6778F5119AD> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
    0x7fff3b8e2000 -     0x7fff3b92efff  com.apple.print.framework.PrintCore (13 - 503) <BC23C22A-7691-3BD4-8013-BAAE3A44763C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
    0x7fff3b92f000 -     0x7fff3b969fff  com.apple.QD (3.12 - 403) <38D8106A-4FFA-3FE9-9999-714CADD7EE9C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
    0x7fff3b96a000 -     0x7fff3b976fff  com.apple.speech.synthesis.framework (7.0.14 - 7.0.14) <C8AACF93-9FF5-32FE-A448-E174702509FA> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
    0x7fff3b977000 -     0x7fff3bc00fff  com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.14 - 1.14) <D451B82D-A397-38F0-87CE-D67DB3123365> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
    0x7fff3bc02000 -     0x7fff3bc02fff  com.apple.audio.units.AudioUnit (1.14 - 1.14) <29B5E5A8-51D1-3528-866E-C4D3B78F80A0> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
    0x7fff3bf18000 -     0x7fff3c27bfff  com.apple.CFNetwork (887 - 887) <D7DDB735-A244-3A06-A432-135E9E368B51> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
    0x7fff3c290000 -     0x7fff3c290fff  com.apple.Carbon (158 - 158) <C34E5FF0-4FDA-35F1-85C2-FDAC4EDE8331> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
    0x7fff3c291000 -     0x7fff3c294ffb  com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 98) <39C8EBA3-EEB2-335B-8A88-D6C64BAA112F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
    0x7fff3c295000 -     0x7fff3c599ff7  com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 909.1) <39EA833C-2FAD-33B9-BB99-7BDCBCE4B08A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
    0x7fff3c59a000 -     0x7fff3c59dffb  com.apple.help (1.3.8 - 64) <18D02016-119A-33E8-AEB0-E9466BA4AD56> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
    0x7fff3c59e000 -     0x7fff3c5a3fff  com.apple.ImageCapture (9.0 - 9.0) <2DE590E5-DF0E-3962-A2BE-06EBC79B3D72> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
    0x7fff3c5a4000 -     0x7fff3c639ffb  com.apple.ink.framework (10.9 - 220) <D8AECAE3-9FD2-32E3-B659-026F33650BB2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
    0x7fff3c63a000 -     0x7fff3c654ff7  com.apple.openscripting (1.7 - 174) <1CF64DD1-144D-3702-A728-1F476E1A00ED> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
    0x7fff3c675000 -     0x7fff3c676fff  com.apple.print.framework.Print (12 - 267) <E4CBAAFC-9045-38AC-9F93-8C931DDED9D8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
    0x7fff3c677000 -     0x7fff3c679ff7  com.apple.securityhi (9.0 - 55006) <E7668200-B4CB-3612-96B8-D57E94077787> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
    0x7fff3c67a000 -     0x7fff3c680fff  com.apple.speech.recognition.framework (6.0.3 - 6.0.3) <1F10ED1F-12C7-39AC-88A0-43A1338F9316> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
    0x7fff3c681000 -     0x7fff3c78bff3  com.apple.cloudkit.CloudKit (720 - 720) <924E4AD3-C1AE-3527-8BA6-0E6D0441C709> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit
    0x7fff3c78c000 -     0x7fff3c78cfff  com.apple.Cocoa (6.11 - 22) <E8D8C806-AB5C-37F2-BC36-DF55A566CF7A> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
    0x7fff3c79a000 -     0x7fff3c853ff7  com.apple.ColorSync (4.13.0 - 544) <E959C37C-099B-3DD8-AB3B-67F0625939F7> /System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
    0x7fff3c854000 -     0x7fff3c93dff3  com.apple.contacts (1.0 - 2326) <AA8281A6-F9BF-3A43-9E02-08F9384C5CC3> /System/Library/Frameworks/Contacts.framework/Versions/A/Contacts
    0x7fff3c93e000 -     0x7fff3c9ddfff  com.apple.ContactsUI (11.0 - 1805) <CCE3A0FC-63F9-3D2F-A0AC-18230C9C77BB> /System/Library/Frameworks/ContactsUI.framework/Versions/A/ContactsUI
    0x7fff3c9de000 -     0x7fff3ca71ff7  com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 - 4.3.0) <505A5EFB-6BCD-3E94-936F-1722C67F608E> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
    0x7fff3cad8000 -     0x7fff3cb01ffb  com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <942F88A5-AD68-3359-90D5-6F1A3311C51A> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
    0x7fff3cb02000 -     0x7fff3ce61fff  com.apple.CoreData (120 - 847.1) <780C5A23-12F1-365B-8C55-E6CF90570C06> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
    0x7fff3ce62000 -     0x7fff3cf2dfff  com.apple.CoreDisplay (1.0 - 79.7) <BADA099E-BE1F-3F98-9053-722FB0ECBFBA> /System/Library/Frameworks/CoreDisplay.framework/Versions/A/CoreDisplay
    0x7fff3cf2e000 -     0x7fff3d3c6ff7  com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1443.13) <B3A11DC4-7ADE-30C5-88C1-41D99DF8B30A> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
    0x7fff3d3c8000 -     0x7fff3d9f2fff  com.apple.CoreGraphics (2.0 - 1125.1.1) <67D361FA-EC9A-3032-95B3-DC1BC9B75FCB> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
    0x7fff3d9f4000 -     0x7fff3dce9ff7  com.apple.CoreImage (13.0.0 - 573) <7949E071-A3C0-30BB-B21D-79992CBE82DA> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
    0x7fff3dcea000 -     0x7fff3dd54ff7  com.apple.corelocation (2235) <55BF032C-B28E-383F-B2A6-E0FE9457F891> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation
    0x7fff3df58000 -     0x7fff3e033ffb  com.apple.CoreMedia (1.0 - 2074.3) <A11F305C-75BB-33E2-95F8-9B83B6C8A574> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
    0x7fff3e034000 -     0x7fff3e082fff  com.apple.CoreMediaIO (803.0 - 4976) <F25F26B6-0DA6-3573-B8DC-4911F01519F6> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
    0x7fff3e083000 -     0x7fff3e083fff  com.apple.CoreServices (822.9 - 822.9) <0FF1E8AB-F09A-363F-8839-10D5BBE8F2F4> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
    0x7fff3e084000 -     0x7fff3e0f8ff7  com.apple.AE (733 - 733) <09481487-37C2-359E-9E9A-7393B7C8643B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
    0x7fff3e0f9000 -     0x7fff3e3d0ff7  com.apple.CoreServices.CarbonCore (1178.2 - 1178.2) <A1FE74F8-953B-371E-A8AC-E87B30FB79C6> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
    0x7fff3e3d1000 -     0x7fff3e405ff7  com.apple.DictionaryServices (1.2 - 284) <3FCEE280-8DD0-37C9-BFD4-7BA87AAFC8EF> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
    0x7fff3e406000 -     0x7fff3e40eff3  com.apple.CoreServices.FSEvents (1239 - 1239) <7BBC5CB7-DBC8-316B-99B0-781827159A2F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
    0x7fff3e40f000 -     0x7fff3e5c6fff  com.apple.LaunchServices (822.9 - 822.9) <E181C2C2-7283-3653-8E19-DA69EBE529E7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
    0x7fff3e5c7000 -     0x7fff3e676ff3  com.apple.Metadata (10.7.0 - 1191) <32C57F7B-DAC3-3F12-8DEA-1CB5A062DC02> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
    0x7fff3e677000 -     0x7fff3e6d4ff7  com.apple.CoreServices.OSServices (822.9 - 822.9) <C91ABD5F-1FE3-3108-AB5E-BF90D56D1F55> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
    0x7fff3e6d5000 -     0x7fff3e743fff  com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <14053F88-2C76-35CA-9FC1-2A9BC0B63F88> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
    0x7fff3e744000 -     0x7fff3e768ffb  com.apple.coreservices.SharedFileList (71.2 - 71.2) <41713411-2729-39F9-951A-DE39A00495F0> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
    0x7fff3e769000 -     0x7fff3e7c4ff7  com.apple.CoreSpotlight (1.0 - 229) <83BB5E52-4F0B-3E1F-B105-45191C05F7C9> /System/Library/Frameworks/CoreSpotlight.framework/Versions/A/CoreSpotlight
    0x7fff3e97a000 -     0x7fff3ea01ffb  com.apple.CoreTelephony (113 - 5456) <7FB21412-4611-3635-A4C5-88BE4BF03D9A> /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Versions/A/CoreTelephony
    0x7fff3ea02000 -     0x7fff3eb4ffff  com.apple.CoreText (352.0 - 578.3) <8A8D96F6-1FBE-320F-A60B-37F63FE20D89> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
    0x7fff3eb50000 -     0x7fff3eb8afff  com.apple.CoreVideo (1.8 - 278.0) <9C66B618-8582-3731-A0F1-36FDD730FB07> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
    0x7fff3eb8b000 -     0x7fff3ec15ffb  com.apple.framework.CoreWLAN (13.0 - 1335) <D9A8EA05-FE12-322E-8761-F05A68DA8B3B> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
    0x7fff3eda2000 -     0x7fff3edadff7  com.apple.DirectoryService.Framework (10.13 - 207) <CC596F1F-16FB-3C22-8D21-E69B6BAA64B4> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
    0x7fff3edae000 -     0x7fff3ee68fff  com.apple.DiscRecording (9.0.3 - 9030.4.5) <2094BAC4-4F37-3741-B9BD-60158A63C503> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
    0x7fff3ee8f000 -     0x7fff3ee94fff  com.apple.DiskArbitration (2.7 - 2.7) <44836CE9-A9ED-3017-972A-7A0A3D6B472B> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
    0x7fff3f055000 -     0x7fff3f418fff  com.apple.Foundation (6.9 - 1443.14) <360EB3B4-CD31-380E-8E77-4954559F97F8> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
    0x7fff3f488000 -     0x7fff3f4b8ff7  com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <EA4ADB9D-FB33-3D20-BE11-7F833988FDD9> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
    0x7fff3f5c9000 -     0x7fff3f6ccffb  com.apple.Bluetooth (6.0.0 - 6.0.0f7) <6C809D0F-049E-3CDB-AB86-54BD3809D79C> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
    0x7fff3f72c000 -     0x7fff3f7c7fff  com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1445.1.3) <06331786-CF08-3225-B27B-80754BA0ECB6> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
    0x7fff3f7c9000 -     0x7fff3f7cfffb  com.apple.IOSurface (209 - 209) <507843CC-3C5D-3548-B86D-4564123F3993> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
    0x7fff3f7d0000 -     0x7fff3f823ff7  com.apple.ImageCaptureCore (7.0 - 7.0) <08AD8B51-AF58-348A-9988-61AABDF987D6> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
    0x7fff3f824000 -     0x7fff3f999ff7  com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1694) <CC2D7240-3FBF-3A4B-BBDE-943AE2AB69E0> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
    0x7fff3f99a000 -     0x7fff3f99effb  libGIF.dylib (1694) <4BE4F631-8A70-35FD-BF47-BFDD14B46365> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
    0x7fff3f99f000 -     0x7fff3fa86fff  libJP2.dylib (1694) <F2152290-FF1C-3C38-9EB8-F9DC28C36C57> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
    0x7fff3fa87000 -     0x7fff3faaafff  libJPEG.dylib (1694) <249D971D-44BC-3B3C-89BF-263CF0DA6D0B> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
    0x7fff3fd87000 -     0x7fff3fdadff3  libPng.dylib (1694) <45BACA0E-AAB2-3AC5-90A0-274E04C5302B> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
    0x7fff3fdae000 -     0x7fff3fdb0ff3  libRadiance.dylib (1694) <4E541FD2-9ED5-3A7A-BA3E-4D380B7F2F94> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
    0x7fff3fdb1000 -     0x7fff3fdfeff3  libTIFF.dylib (1694) <AE6FE673-DA7D-33FF-B90B-78C9D1BD77C9> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
    0x7fff3fe19000 -     0x7fff3ffb5ffb  com.apple.Intents (1.0 - 1) <1234E748-E67C-3EBC-A910-E60E0C06C5D9> /System/Library/Frameworks/Intents.framework/Versions/A/Intents
    0x7fff3ffb8000 -     0x7fff40b1dfff  com.apple.JavaScriptCore (13604 - 13604.1.38.1.6) <5C66D28E-F1EE-3A31-A298-3F77DC292126> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
    0x7fff40b35000 -     0x7fff40b4eff7  com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <CAF075C0-4C24-3ACE-9AE6-77BEFDEA3622> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
    0x7fff40b4f000 -     0x7fff40b84fff  com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <8419BDB5-12DF-3BC9-871D-7A270E080249> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
    0x7fff40bca000 -     0x7fff40be5ff7  com.apple.CoreAuthentication.SharedUtils (1.0 - 425.1.14) <62950030-4EB9-374C-8834-1794CFEB1DED> /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/SharedUtils.framework/Versions/A/SharedUtils
    0x7fff40be6000 -     0x7fff40bfbfff  com.apple.LocalAuthentication (1.0 - 425.1.14) <2BCE4475-2908-3F9D-9A90-D899143712E4> /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Versions/A/LocalAuthentication
    0x7fff40bfc000 -     0x7fff40dfeff7  com.apple.MapKit (1.0 - 1817.20.7.28.10) <32E20A6C-5432-382B-AB60-2D547531CCEF> /System/Library/Frameworks/MapKit.framework/Versions/A/MapKit
    0x7fff40e00000 -     0x7fff40e07fff  com.apple.MediaAccessibility (1.0 - 114) <D72C593A-AC32-3419-AB86-6B07217EBFD5> /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/MediaAccessibility
    0x7fff40e08000 -     0x7fff40e1cff7  com.apple.MediaLibrary (1.4.0 - 751) <A53903E5-3445-309F-A9B9-31282EB21729> /System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/MediaLibrary
    0x7fff40e93000 -     0x7fff4148fff7  com.apple.MediaToolbox (1.0 - 2074.3) <1D00A19E-D592-3CC0-A6CC-16E540950070> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
    0x7fff41491000 -     0x7fff41510ff7  com.apple.Metal (123.3.5 - 123.3.5) <ED65B003-6CE3-3EC7-9E0F-E7F2FA8DC63B> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
    0x7fff4152b000 -     0x7fff41540fff  com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSCore (1.0 - 1) <D3685A4F-533C-39A6-80B6-7CCA49234329> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSCore.framework/Versions/A/MPSCore
    0x7fff41541000 -     0x7fff415abfef  com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSImage (1.0 - 1) <50B454D2-5D46-394E-B089-AC3242FEA9A2> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSImage.framework/Versions/A/MPSImage
    0x7fff415ac000 -     0x7fff415cbfff  com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSMatrix (1.0 - 1) <0D5F11B0-476D-34EB-8CD0-491BEDA5E4F2> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSMatrix.framework/Versions/A/MPSMatrix
    0x7fff415cc000 -     0x7fff41642ff7  com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSNeuralNetwork (1.0 - 1) <A4E950B8-380B-3561-8EA4-5C07C3F43816> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSNeuralNetwork.framework/Versions/A/MPSNeuralNetwork
    0x7fff41643000 -     0x7fff41643ff7  com.apple.MetalPerformanceShaders.MetalPerformanceShaders (1.0 - 1) <02E0B95E-1F7C-317A-AF09-149E01D2D641> /System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Versions/A/MetalPerformanceShaders
    0x7fff4264e000 -     0x7fff4265affb  com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <81B22AE7-7094-30F2-BF41-84CA05EDB95B> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
    0x7fff454ba000 -     0x7fff45507ffb  com.apple.opencl (2.8.11 - 2.8.11) <8A7F27CA-DD5A-38F0-BE6F-01ECCB05C5A3> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
    0x7fff45508000 -     0x7fff45524ffb  com.apple.CFOpenDirectory (10.13 - 207) <582A03AA-A51C-3DAE-AC03-FA1CEE0C5896> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
    0x7fff45525000 -     0x7fff45530fff  com.apple.OpenDirectory (10.13 - 207) <AAECC5AB-F4ED-38CB-8A7D-7736D97F980A> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
    0x7fff466af000 -     0x7fff466b1fff  libCVMSPluginSupport.dylib (16.0.3) <5F651C63-E9B9-3794-B541-71B4B6157DD7> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
    0x7fff466b2000 -     0x7fff466b5ff7  libCoreFSCache.dylib (160.9) <FF64C4CC-F262-3176-B06A-632C47CD636B> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
    0x7fff466b6000 -     0x7fff466bafff  libCoreVMClient.dylib (160.9) <390D5A60-55BB-3D7B-928B-52BFCA05FD07> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
    0x7fff466bb000 -     0x7fff466c3fff  libGFXShared.dylib (16.0.3) <F0AAA768-B2EB-336B-877C-3F817E78E766> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
    0x7fff466c4000 -     0x7fff466cffff  libGL.dylib (16.0.3) <6EB2A446-73D8-30B6-97DA-31CB1C42BA27> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
    0x7fff466d0000 -     0x7fff4670bfe7  libGLImage.dylib (16.0.3) <A8B1C0BD-6DE9-3C3C-8DDB-AC72DA87BA90> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
    0x7fff46879000 -     0x7fff468b7ffb  libGLU.dylib (16.0.3) <4F964A5D-BC47-368B-88F7-76DA28C2D8AE> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
    0x7fff4722f000 -     0x7fff4723dffb  com.apple.opengl (16.0.3 - 16.0.3) <8B17A8DE-89F5-3E2E-897E-315003386475> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
    0x7fff4749c000 -     0x7fff474c4ff3  com.apple.frameworks.preferencepanes (16.0 - 16.0) <C6CBE836-253E-3761-980E-E58BF741E458> /System/Library/Frameworks/PreferencePanes.framework/Versions/A/PreferencePanes
    0x7fff475b5000 -     0x7fff47701fff  com.apple.QTKit (7.7.3 - 3014) <CF2818E6-E215-3C24-A2AC-1B5F8AD7E398> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
    0x7fff47702000 -     0x7fff47967fff  com.apple.imageKit (3.0 - 1038) <A5FCC298-F523-3999-8BC1-A076FF9BA506> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
    0x7fff47968000 -     0x7fff47a60fff  com.apple.PDFKit (1.0 - 662.1.5) <ACC40859-6B78-39EB-8D29-E9C6763344C6> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
    0x7fff47a61000 -     0x7fff47f73ff7  com.apple.QuartzComposer (5.1 - 364) <D99600D5-C066-3D49-8641-369A69300D16> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
    0x7fff47f74000 -     0x7fff47f97fff  com.apple.quartzfilters (1.10.0 - 1.10.0) <8CBE10F3-828F-373C-B92A-A5289CBCF77A> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
    0x7fff47f98000 -     0x7fff4808ffff  com.apple.QuickLookUIFramework (5.0 - 743.3) <464A71CB-B356-3E9F-91A7-4179095E6F64> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
    0x7fff48090000 -     0x7fff48090fff  com.apple.quartzframework (1.5 - 21) <3F3BE91F-A032-3E92-ACEA-E2DFEC999E93> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
    0x7fff48091000 -     0x7fff482d5fff  com.apple.QuartzCore (1.11 - 574.1.4) <D7CFDB66-4913-33AE-98BB-83F2F3EE26DB> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
    0x7fff482d6000 -     0x7fff4832dfff  com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 743.3) <DB4CAFA3-4F4F-3802-A1CA-197BC4C55F15> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
    0x7fff484f2000 -     0x7fff48508fff  com.apple.SafariServices.framework (13604 - 13604.1.38.1.6) <2CCE692D-BB88-30BF-B819-13E7D34F178B> /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices
    0x7fff48b0a000 -     0x7fff48e24fff  com.apple.security (7.0 - 58286.1.32) <3315DEBA-A939-352B-B540-2AEF20F64A19> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
    0x7fff48e25000 -     0x7fff48eaeff7  com.apple.securityfoundation (6.0 - 55185.1.1) <A44C7B60-CA5B-3B63-B4DF-7F8D5DD46B4A> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
    0x7fff48eaf000 -     0x7fff48edcfff  com.apple.securityinterface (10.0 - 55109.1.1) <E6D9EF57-37D0-3B6B-AA94-8439D178D1E0> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
    0x7fff48edd000 -     0x7fff48ee0ffb  com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <3763B3EF-0573-36A6-9647-8EBB139B9CAC> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
    0x7fff49284000 -     0x7fff492f4ffb  com.apple.SystemConfiguration (1.17 - 1.17) <77EB81C7-7017-3777-BCB7-8DD078ABE25D> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
    0x7fff494a9000 -     0x7fff49821fff  com.apple.VideoToolbox (1.0 - 2074.3) <BD5A9A0B-4260-3F4C-A030-5F8F9D51B481> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
    0x7fff49ac3000 -     0x7fff49fdcff3  libwebrtc.dylib (7604.1.38.1.6) <90B931F0-49B0-39C4-A46D-98CDC8FD19C7> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/Frameworks/libwebrtc.dylib
    0x7fff49fdd000 -     0x7fff4b46bfff  com.apple.WebCore (13604 - 13604.1.38.1.6) <5C6E88AC-7182-344B-85B9-CC24931ECCBB> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
    0x7fff4b46c000 -     0x7fff4b65dfff  com.apple.WebKitLegacy (13604 - 13604.1.38.1.6) <AECB7486-5259-3732-A4FF-0A6942ECA644> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebKitLegacy.framework/Versions/A/WebKitLegacy
    0x7fff4b65e000 -     0x7fff4ba4dfff  com.apple.WebKit (13604 - 13604.1.38.1.6) <C91F1396-BBC1-3DB8-87B8-3E47853F115B> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
    0x7fff4ba95000 -     0x7fff4bae1ff7  com.apple.AOSAccounts (1.3.1 - 87) <9FD9C98A-3336-3584-AE33-147F330A2C96> /System/Library/PrivateFrameworks/AOSAccounts.framework/Versions/A/AOSAccounts
    0x7fff4bae4000 -     0x7fff4bda5ffb  com.apple.AOSKit (1.07 - 261) <7422D34F-8F23-33E8-96B0-058EF672DBFE> /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/AOSKit
    0x7fff4bda6000 -     0x7fff4bda6ffb  com.apple.AOSMigrate (1.0 - 1) <933982ED-580B-39E1-A29C-BC7873917D9B> /System/Library/PrivateFrameworks/AOSMigrate.framework/Versions/A/AOSMigrate
    0x7fff4bda7000 -     0x7fff4beb7ff7  com.apple.AOSUI (1.2 - 629) <ADBFBB5F-4F9D-3480-AB30-78B381BA4D61> /System/Library/PrivateFrameworks/AOSUI.framework/Versions/A/AOSUI
    0x7fff4beb8000 -     0x7fff4bf42fef  com.apple.APFS (1.0 - 1) <81347B7B-1B81-3CBD-A91E-DABA07553AA0> /System/Library/PrivateFrameworks/APFS.framework/Versions/A/APFS
    0x7fff4c502000 -     0x7fff4c5a2fff  com.apple.accounts.AccountsDaemon (113 - 113) <9220A1A3-1D2C-3475-8181-A697BD89C26C> /System/Library/PrivateFrameworks/AccountsDaemon.framework/Versions/A/AccountsDaemon
    0x7fff4cad7000 -     0x7fff4caf2ff3  com.apple.AppContainer (4.0 - 360.1.2) <DC582C3A-38B1-3122-8817-4A37B45F5038> /System/Library/PrivateFrameworks/AppContainer.framework/Versions/A/AppContainer
    0x7fff4caf3000 -     0x7fff4cb00fff  com.apple.AppSandbox (4.0 - 360.1.2) <D824055B-CB3D-3885-A2E0-A42AF343B8A4> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSandbox.framework/Versions/A/AppSandbox
    0x7fff4cb23000 -     0x7fff4cb4bfff  com.apple.framework.Apple80211 (13.0 - 1335) <0E4FD4E0-D582-3983-A6C8-18D1EA27FBC7> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
    0x7fff4cb4d000 -     0x7fff4cb5cfef  com.apple.AppleFSCompression (96.1.1 - 1.0) <B24CC74D-7B69-3313-9DC1-8E8B3E9EEBA2> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
    0x7fff4cc51000 -     0x7fff4cc5cff7  com.apple.AppleIDAuthSupport (1.0 - 1) <6BEAA0D3-4B1B-3B59-B55D-7231BFBAD179> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleIDAuthSupport.framework/Versions/A/AppleIDAuthSupport
    0x7fff4cc5d000 -     0x7fff4cc95ff3  com.apple.AppleIDSSOAuthentication (1.0 - 1) <AADE96AD-FE15-3B9B-A5C3-3404DDAD6C32> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleIDSSOAuthentication.framework/Versions/A/AppleIDSSOAuthentication
    0x7fff4cc96000 -     0x7fff4ccdefff  com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <DCAB2588-8879-3A64-87EA-EAA770BA1ADB> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
    0x7fff4ccdf000 -     0x7fff4ccf0ffb  com.apple.AppleLDAP (10.13 - 46) <F7F893F5-A98A-39A1-9F28-61D7355B9280> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleLDAP.framework/Versions/A/AppleLDAP
    0x7fff4ccf1000 -     0x7fff4cd0fff7  com.apple.aps.framework (4.0 - 4.0) <A1BA3B04-8E53-3479-AA0C-B4404BF53982> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
    0x7fff4cd10000 -     0x7fff4cd18ff3  com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <4CEC34CF-63E3-3023-B61B-F8D133698534> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP
    0x7fff4cd19000 -     0x7fff4cd41fff  com.apple.applesauce (1.0 - ???) <32FF4851-2F68-35BA-835F-91856A20C323> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSauce.framework/Versions/A/AppleSauce
    0x7fff4ce0a000 -     0x7fff4ce0dff3  com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5 - 3.1.5) <A6795AC1-D528-3A2F-9C43-14EBFC57B7D6> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
    0x7fff4ce0e000 -     0x7fff4ce5eff7  com.apple.AppleVAFramework (5.0.39 - 5.0.39) <754413E6-FFD1-3CE4-9932-2977AD675319> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
    0x7fff4ce9f000 -     0x7fff4cea7ff7  com.apple.AskPermission (1.0 - 1) <BCF977A6-BA20-3C5F-891E-2B86B619D636> /System/Library/PrivateFrameworks/AskPermission.framework/Versions/A/AskPermission
    0x7fff4cecd000 -     0x7fff4cf8eff3  com.apple.AssistantServices (1.0 - 1) <69471D32-1A25-3361-B502-0E41449F985D> /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/AssistantServices
    0x7fff4d140000 -     0x7fff4d3d5fff  com.apple.AuthKit (1.0 - 1) <9678CD51-C12B-3EE2-BBDD-32205D2CBC64> /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/AuthKit
    0x7fff4d3d6000 -     0x7fff4d437ff7  com.apple.AuthKitUI (1.0 - 1) <F5639E16-296D-3981-AFF9-191FD3EAF154> /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKitUI.framework/Versions/A/AuthKitUI
    0x7fff4d500000 -     0x7fff4d507ff7  com.apple.coreservices.BackgroundTaskManagement (1.0 - 57.1) <7F54A7A8-3667-3071-9DE6-2D915C63F70C> /System/Library/PrivateFrameworks/BackgroundTaskManagement.framework/Versions/A/BackgroundTaskManagement
    0x7fff4d508000 -     0x7fff4d58fff7  com.apple.backup.framework (1.9 - 1.9) <3C2E6CB6-3A16-309D-B1E2-ED3930CEE91E> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
    0x7fff4d598000 -     0x7fff4d59eff3  com.apple.BezelServicesFW (291 - 291) <8754A6CC-61A1-308D-BBB3-612A0CA15B57> /System/Library/PrivateFrameworks/BezelServices.framework/Versions/A/BezelServices
    0x7fff4d59f000 -     0x7fff4d5a1ffb  com.apple.BioKitAggDLibrary (1.0 - 1) <BAB423AE-3B78-3CB8-A79B-C0CD6471B7F9> /System/Library/PrivateFrameworks/BioKitAggD.framework/Versions/A/BioKitAggD
    0x7fff4d5a2000 -     0x7fff4d5ddfff  com.apple.BiometricKit (1.0 - 100.99) <03D849F6-D817-3F2E-9731-B3AC710B25A9> /System/Library/PrivateFrameworks/BiometricKit.framework/Versions/A/BiometricKit
    0x7fff4d603000 -     0x7fff4d63ffff  com.apple.bom (14.0 - 194.2) <ED2FFB9D-4DA4-322B-89C0-102D790649CD> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
    0x7fff4d669000 -     0x7fff4d669fff  com.apple.SafariDAVNotifier (1.1.1 - 1) <BCE0C452-3225-318F-88F7-0C1596F3F047> /System/Library/PrivateFrameworks/BookmarkDAV.framework/Versions/A/Frameworks/SafariDAVNotifier.framework/Versions/A/SafariDAVNotifier
    0x7fff4d66a000 -     0x7fff4d688ff7  com.apple.BridgeOSInstall (1.0 - 1) <1274F03F-8DA1-317B-A263-773F5BBFA992> /System/Library/PrivateFrameworks/BridgeOSInstall.framework/Versions/A/BridgeOSInstall
    0x7fff4d689000 -     0x7fff4d692fff  com.apple.BridgeOSSoftwareUpdate (1.0 - 1) <16157A95-ABA4-3DA4-8417-C302DAD93414> /System/Library/PrivateFrameworks/BridgeOSSoftwareUpdate.framework/Versions/A/BridgeOSSoftwareUpdate
    0x7fff4d849000 -     0x7fff4d86aff7  com.apple.CacheDelete (1.0 - 1) <30409806-24C7-3203-8CBC-EB36D5BF3A9E> /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/Versions/A/CacheDelete
    0x7fff4dc35000 -     0x7fff4dc62fff  com.apple.CalendarAgentLink (8.0 - 250) <37D477DA-9DC9-340F-927E-D16CB4EC72D8> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgentLink.framework/Versions/A/CalendarAgentLink
    0x7fff4dc7b000 -     0x7fff4dce2ff3  com.apple.CalendarFoundation (8.0 - 552) <76D663AD-5CE7-32DA-9774-78FE9584B5E5> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarFoundation.framework/Versions/A/CalendarFoundation
    0x7fff4e327000 -     0x7fff4e376ff3  com.apple.ChunkingLibrary (186 - 186) <1009BA1B-B479-36B1-9A07-752DD204BBA6> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
    0x7fff4e37d000 -     0x7fff4e40cfff  com.apple.CloudDocs (1.0 - 559) <7E2A74CA-EA11-316D-8FD1-2FD8D31E91AF> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/Versions/A/CloudDocs
    0x7fff4ee42000 -     0x7fff4ee54ff3  com.apple.CloudPhotoServicesConfiguration (3.0 - 3201.11.120) <0CBE2FD8-0382-39D2-80D2-48E966FC3D59> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotoServicesConfiguration.framework/Versions/A/CloudPhotoServicesConfiguration
    0x7fff4ee55000 -     0x7fff4ee55ff7  com.apple.CloudPhotosConfigurationXPC (3.0 - 3201.11.120) <4C73A922-A830-311E-96A0-4FA0E35771AA> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/CloudPhotosConfigurationXPC
    0x7fff4ee56000 -     0x7fff4ee6ffff  com.apple.CloudServices (1.0 - 297.1.1) <FDDECCEF-5BBE-3020-96A7-4736A7F4287A> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudServices.framework/Versions/A/CloudServices
    0x7fff4ee70000 -     0x7fff4eed8fff  com.apple.CommerceKit (1.2.0 - 652) <CFA2C1D0-4C05-3957-AAFD-B368677CD6A2> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/CommerceKit
    0x7fff4eed9000 -     0x7fff4eee4ffb  com.apple.CommerceCore (1.0 - 652) <48E017D3-2D6C-372C-824D-5120F682195F> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
    0x7fff4eee5000 -     0x7fff4eeeeffb  com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <F9A7C82E-197F-382E-B854-3DCE83FD6DA3> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
    0x7fff4ef03000 -     0x7fff4ef17ff7  com.apple.commonutilities (8.0 - 900) <9285EF18-980C-3CF0-856E-C5D3A5276F7D> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonUtilities.framework/Versions/A/CommonUtilities
    0x7fff4ef18000 -     0x7fff4ef1cff7  com.apple.communicationsfilter (10.0 - 1000) <ABDFD1A2-ABBB-380E-A390-8316466BB597> /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/Versions/A/CommunicationsFilter
    0x7fff4ef20000 -     0x7fff4ef8cfff  com.apple.framework.ConfigurationProfiles (10.0 - 1042) <CD3DD7E2-706B-38A9-8D82-EF43DD9C1A77> /System/Library/PrivateFrameworks/ConfigurationProfiles.framework/Versions/A/ConfigurationProfiles
    0x7fff4f07c000 -     0x7fff4f093fff  com.apple.contacts.donation (1.0 - 1) <B0AAA8E7-D5E1-3DFC-83A2-1E4F32F2B6DA> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsDonation.framework/Versions/A/ContactsDonation
    0x7fff4f099000 -     0x7fff4f0f9ffb  com.apple.AddressBook.ContactsFoundation (8.0 - ???) <9B05C7D3-BB29-356C-935F-8D2C435B4F36> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/Versions/A/ContactsFoundation
    0x7fff4f0fa000 -     0x7fff4f11cfff  com.apple.contacts.ContactsPersistence (1.0 - 2326) <AFEBD9C8-11BB-38DD-9474-94990F194220> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsPersistence.framework/Versions/A/ContactsPersistence
    0x7fff4f11d000 -     0x7fff4f172ff3  com.apple.Contacts.ContactsUICore (1.0 - 999.9.9) <1003C8B8-64EE-3DBE-B7AA-436F39C7F62B> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsUICore.framework/Versions/A/ContactsUICore
    0x7fff4f17c000 -     0x7fff4f55cfff  com.apple.CoreAUC (249.0.0 - 249.0.0) <7F406271-A215-3C75-BDAA-B9611BA2822E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
    0x7fff4f55d000 -     0x7fff4f58dff7  com.apple.CoreAVCHD (5.9.0 - 5900.4.1) <D0879D8F-488A-3D46-BC50-AD7B0642C0E8> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
    0x7fff4f5a4000 -     0x7fff4f5d1fff  com.apple.CoreAnalytics.CoreAnalytics (1.0 - 1) <2D7C7B8C-C9C8-3F32-B43E-E792CD88A77D> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Versions/A/CoreAnalytics
    0x7fff4f649000 -     0x7fff4f65fffb  com.apple.CoreCDP-OSX (1.0 - 1) <9C96B2E6-9096-3FD5-9EB8-BFC7F9FA00E7> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/CoreCDP
    0x7fff4f660000 -     0x7fff4f6b7ff3  com.apple.CoreCDPInternal (1.0 - 1) <C90DF37D-1FE1-3B9F-B632-4B7F7ED1E6D5> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDPInternal.framework/Versions/A/CoreCDPInternal
    0x7fff4f6b8000 -     0x7fff4f6d5ffb  com.apple.CoreCDPUI (1.0 - 1) <7EDBBEE3-32B1-3252-93A1-3669BF33E509> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDPUI.framework/Versions/A/CoreCDPUI
    0x7fff4f711000 -     0x7fff4f784ff3  com.apple.coredav (1.0.1 - 332) <2E82EB20-A1A0-30E3-8763-3BF4D5A69252> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDAV.framework/Versions/A/CoreDAV
    0x7fff4f785000 -     0x7fff4f78eff7  com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <0A87A91C-A2CF-3BB1-9038-7F610111BC30> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
    0x7fff4f78f000 -     0x7fff4f8b8ff7  com.apple.CoreDuet (1.0 - 1) <92D11894-D70D-38F0-BE23-6B4954DD06D4> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuet.framework/Versions/A/CoreDuet
    0x7fff4f8b9000 -     0x7fff4f8d7ff7  com.apple.coreduetcontext (1.0 - 1) <074E63C9-FD05-3210-ADBB-04693951E3DC> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Versions/A/CoreDuetContext
    0x7fff4f8d8000 -     0x7fff4f8eafff  com.apple.CoreDuetDaemonProtocol (1.0 - 1) <D41B1F4A-C3FF-35C0-BF3E-938EE5E91EC2> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDaemonProtocol.framework/Versions/A/CoreDuetDaemonProtocol
    0x7fff4f8ed000 -     0x7fff4f8effff  com.apple.CoreDuetDebugLogging (1.0 - 1) <C662D200-EA74-3721-9D83-BCB1ACA24506> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDebugLogging.framework/Versions/A/CoreDuetDebugLogging
    0x7fff4f8f2000 -     0x7fff4f902ff7  com.apple.CoreEmoji (1.0 - 69) <3945FA6E-D060-3F9F-B392-4228E6630F67> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmoji.framework/Versions/A/CoreEmoji
    0x7fff4f903000 -     0x7fff4f914ff7  com.apple.CoreFollowUp-OSX (1.0 - 1) <0C72DE5B-336E-3C21-84D7-10D41C3E5BD7> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/CoreFollowUp
    0x7fff4f915000 -     0x7fff4f91effb  com.apple.CoreFollowUpUI (1.0 - 1) <BE02FFA8-63E3-3FE6-B0D9-05CD93899C05> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUpUI.framework/Versions/A/CoreFollowUpUI
    0x7fff501bd000 -     0x7fff501d3ff7  com.apple.CoreMediaAuthoring (2.2 - 956) <A5003E93-68B3-3A0E-8252-454CC4CFEC4D> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
    0x7fff50315000 -     0x7fff50371fff  com.apple.CoreNLP (1.0 - 129) <4D51E55E-2D8D-3C35-B2D1-FCBCCF2B77E5> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreNLP.framework/Versions/A/CoreNLP
    0x7fff504fa000 -     0x7fff504ffff7  com.apple.CoreOptimization (1.0 - 1) <785B622B-8F7D-3B4D-83AF-EB98CB79FFF6> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreOptimization.framework/Versions/A/CoreOptimization
    0x7fff50500000 -     0x7fff5059cff7  com.apple.CorePDF (4.0 - 414) <259556DC-97EB-335D-90F0-D0E42FB4AA95> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
    0x7fff50634000 -     0x7fff5063cff7  com.apple.CorePhoneNumbers (1.0 - 1) <88C31D1D-6611-345F-BF8B-635EC10DB2E5> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePhoneNumbers.framework/Versions/A/CorePhoneNumbers
    0x7fff5063d000 -     0x7fff50699fff  com.apple.CorePrediction (1.0 - 1) <B1E687BA-4E62-321B-8C87-D37C540A5A68> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePrediction.framework/Versions/A/CorePrediction
    0x7fff506c2000 -     0x7fff506ccffb  com.apple.corerecents (1.0 - 1) <2AD05679-7B49-3A9D-AD36-E5E947D8B0BD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/CoreRecents
    0x7fff507c5000 -     0x7fff507f6ff3  com.apple.CoreServicesInternal (309 - 309) <CB3D74CC-1568-3E66-8015-2A3D11BCAF21> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
    0x7fff50b1b000 -     0x7fff50bacfff  com.apple.CoreSymbolication (63075) <22359913-3FAE-3FE3-9F88-F3521169FB4E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
    0x7fff50c2f000 -     0x7fff50d63fd7  com.apple.coreui (2.1 - 489) <8DAE0B7F-186E-333F-8B8E-941DB03BF2FC> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
    0x7fff50d64000 -     0x7fff50e5dffb  com.apple.CoreUtils (5.2 - 520.68) <7F80020B-0208-38A7-B333-EC1463FF1AA4> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUtils.framework/Versions/A/CoreUtils
    0x7fff50eb2000 -     0x7fff50f16fff  com.apple.framework.CoreWiFi (13.0 - 1335) <AEF55AE3-983E-31D0-A578-61284964339C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
    0x7fff50f17000 -     0x7fff50f26ff7  com.apple.CrashReporterSupport (10.13 - 1) <842680F4-0BFB-386A-A32D-E9ED39DCE790> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
    0x7fff50fa3000 -     0x7fff50fb2ff7  com.apple.framework.DFRFoundation (1.0 - 189.1) <C7DE4082-6AC1-3971-AAC7-979E33C9D0F1> /System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/DFRFoundation
    0x7fff50fb5000 -     0x7fff50fb9ffb  com.apple.DSExternalDisplay (3.1 - 380) <BEC07C7C-F3AC-3CF3-B13E-3EBFD6224C0D> /System/Library/PrivateFrameworks/DSExternalDisplay.framework/Versions/A/DSExternalDisplay
    0x7fff50ffe000 -     0x7fff5103fff3  com.apple.datadetectors (5.0 - 375) <89B1F001-E7A2-347F-BCE1-2B7957A1D3D2> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectors.framework/Versions/A/DataDetectors
    0x7fff51040000 -     0x7fff510b6ff7  com.apple.datadetectorscore (7.0 - 590) <48B788AF-7927-341E-94EE-119561245659> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
    0x7fff51104000 -     0x7fff51144ff7  com.apple.DebugSymbols (141 - 141) <99562E28-0E56-3F6F-93A1-EF997A5E1F87> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
    0x7fff51145000 -     0x7fff5126fff7  com.apple.desktopservices (1.12 - 1.12) <C6BBDC1D-106A-324A-9325-FCB62F38E7FB> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
    0x7fff512cc000 -     0x7fff512cdff7  com.apple.diagnosticlogcollection (10.0 - 1000) <FB2D070B-AA55-38C1-96BB-FF8C7BD22CA0> /System/Library/PrivateFrameworks/DiagnosticLogCollection.framework/Versions/A/DiagnosticLogCollection
    0x7fff5135f000 -     0x7fff51431ff7  com.apple.DiskImagesFramework (480.1.2 - 480.1.2) <1034021C-3A55-3792-9A94-FC116C9F7A1A> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages
    0x7fff51432000 -     0x7fff514a8ffb  com.apple.DiskManagement (11.0 - 1311) <D72C89E1-B4D0-3F6D-805F-B978AD205B45> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/DiskManagement
    0x7fff514a9000 -     0x7fff514b4ff7  com.apple.DisplayServicesFW (3.1 - 380) <FB1FBB24-7FD5-3B57-8D3C-39F953F8A9BB> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
    0x7fff51505000 -     0x7fff5153aff7  com.apple.SystemConfiguration.EAP8021X (14.0.0 - 14.0) <B62F4024-97E3-31EF-A399-12731111F887> /System/Library/PrivateFrameworks/EAP8021X.framework/Versions/A/EAP8021X
    0x7fff5153b000 -     0x7fff5153dff7  com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <D8931082-A926-36BB-BCB0-189A0BB42BC0> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin
    0x7fff51b32000 -     0x7fff51c60ff7  com.apple.EmbeddedOSInstall.framework (1.0 - 101.1) <A50CF359-9402-3B04-9CCE-9EB68DFE3E09> /System/Library/PrivateFrameworks/EmbeddedOSInstall.framework/Versions/A/EmbeddedOSInstall
    0x7fff51c61000 -     0x7fff51c67fff  com.apple.EmbeddedOSSupportHost (1.0 - 1) <AEEB0E0D-1E69-36BB-A719-0F4329ACDF4B> /System/Library/PrivateFrameworks/EmbeddedOSSupportHost.framework/Versions/A/EmbeddedOSSupportHost
    0x7fff51c7f000 -     0x7fff51c97fff  com.apple.Engram (1.0 - 1) <5533EDB6-3395-305B-A17C-2A22214BE564> /System/Library/PrivateFrameworks/Engram.framework/Versions/A/Engram
    0x7fff51eaf000 -     0x7fff51ecefff  com.apple.icloud.FMCore (1.0 - 1) <0BAAA810-99B1-3989-9FDB-73E6AD42BB9E> /System/Library/PrivateFrameworks/FMCore.framework/Versions/A/FMCore
    0x7fff51ecf000 -     0x7fff51ee5ff7  com.apple.icloud.FMCoreLite (1.0 - 1) <099391D6-18B0-32D6-BA0B-E1D78B97734D> /System/Library/PrivateFrameworks/FMCoreLite.framework/Versions/A/FMCoreLite
    0x7fff51ee6000 -     0x7fff51eebff7  com.apple.icloud.FMCoreUI (1.0 - 1) <7A5E264E-3898-3F0F-B66B-8E782C3F4D31> /System/Library/PrivateFrameworks/FMCoreUI.framework/Versions/A/FMCoreUI
    0x7fff51eec000 -     0x7fff51f12ffb  com.apple.icloud.FMF (1.0 - 1) <E234F8FA-6F51-38F2-8DAD-F3C5DCF99895> /System/Library/PrivateFrameworks/FMF.framework/Versions/A/FMF
    0x7fff51f13000 -     0x7fff51f26ffb  com.apple.icloud.FMFUI (1.0 - 1) <7D853A37-40A5-3CDD-9BBE-8DE43D7088FC> /System/Library/PrivateFrameworks/FMFUI.framework/Versions/A/FMFUI
    0x7fff51fc2000 -     0x7fff523f0fff  com.apple.vision.FaceCore (3.3.2 - 3.3.2) <80C97AD7-D5C2-311A-B268-4AA60CAD6CED> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
    0x7fff523f1000 -     0x7fff523f9ff3  com.apple.FamilyCircle (1.0 - ???) <6314DABC-3573-30F4-8548-26F7E5405160> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/FamilyCircle
    0x7fff523fa000 -     0x7fff52417ff3  com.apple.framework.familycontrols (4.1 - 410) <B36F1819-0545-3E23-94B7-A86E17C32D48> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
    0x7fff5241e000 -     0x7fff524a4ffb  com.apple.FileProvider (111.1 - 111.1) <57DC140C-1F60-3351-BA67-6A0C07B4CF58> /System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Versions/A/FileProvider
    0x7fff524a5000 -     0x7fff524b4ff7  com.apple.icloud.FindMyDevice (1.0 - 1) <534BBB1D-A62C-3E8E-A31A-D6DB3FC6B357> /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyDevice.framework/Versions/A/FindMyDevice
    0x7fff524b5000 -     0x7fff524baff7  com.apple.FindMyMac (3.1 - 55.9) <E9BBD91F-3261-382E-83B9-157C5F2EB0AB> /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyMac.framework/Versions/A/FindMyMac
    0x7fff55a54000 -     0x7fff55a79ff3  com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 281) <8BAB613F-84AA-3001-8D14-F1E1BBB7FBF5> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
    0x7fff55a91000 -     0x7fff563adfff  com.apple.GeoServices (1.0 - 1350.20.7.28.8) <33C0449B-72CC-3B47-93F2-4C5F5B54CEE1> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices
    0x7fff563f0000 -     0x7fff563fffff  com.apple.GraphVisualizer (1.0 - 5) <0A93C5DE-0D28-312E-8764-6B0FB805ED91> /System/Library/PrivateFrameworks/GraphVisualizer.framework/Versions/A/GraphVisualizer
    0x7fff56477000 -     0x7fff564ebfff  com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <600A9BD5-3DD2-3F7C-B40E-8485026FE936> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
    0x7fff56557000 -     0x7fff56581ffb  com.apple.IASUtilities (1.0 - 442) <0F4D6EDC-8AD1-35AD-8A24-1667291BE974> /System/Library/PrivateFrameworks/IASUtilities.framework/Versions/A/IASUtilities
    0x7fff56584000 -     0x7fff56696ff3  com.apple.ids (10.0 - 1000) <C8E10EB7-D298-36C2-A67E-C362DCFC00E8> /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/Versions/A/IDS
    0x7fff56697000 -     0x7fff56773fff  com.apple.idsfoundation (10.0 - 1000) <833CA186-0312-33A0-93A3-A7C0839EFBC0> /System/Library/PrivateFrameworks/IDSFoundation.framework/Versions/A/IDSFoundation
    0x7fff56c76000 -     0x7fff56cdbfff  com.apple.imfoundation (10.0 - 1000) <18D21CE9-961E-3DA4-A6E2-C814CB15036D> /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/Versions/A/IMFoundation
    0x7fff56d8b000 -     0x7fff56d92ffb  com.apple.IOAccelerator (373 - 373) <22F55498-DF4D-3262-B527-0277E8C6BAA5> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
    0x7fff56d95000 -     0x7fff56d95fff  com.apple.IOPlatformPluginFamily (1.0 - 1) <91904B0A-CBE2-3E63-854B-4A079418E59A> /System/Library/PrivateFrameworks/IOPlatformPluginFamily.framework/Versions/A/IOPlatformPluginFamily
    0x7fff56d96000 -     0x7fff56dacff7  com.apple.IOPresentment (1.0 - 32.1) <8F468709-520F-360D-AD51-0E13298B8DC0> /System/Library/PrivateFrameworks/IOPresentment.framework/Versions/A/IOPresentment
    0x7fff5716b000 -     0x7fff57190ffb  com.apple.IconServices (97.3 - 97.3) <9FB00A91-C46B-3CF1-973A-FDDABCEA088D> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
    0x7fff57198000 -     0x7fff5719dffb  com.apple.incomingcallfilter (10.0 - 1000) <2530DF50-38FA-3272-B5CB-FB3587C147EE> /System/Library/PrivateFrameworks/IncomingCallFilter.framework/Versions/A/IncomingCallFilter
    0x7fff571b2000 -     0x7fff571d0fff  com.apple.DistributionKit (700 - 1000) <651C49AB-35CB-31B1-A436-148624CD28DF> /System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Frameworks/DistributionKit.framework/Versions/A/DistributionKit
    0x7fff5727e000 -     0x7fff5728dffb  com.apple.InstallerDiagnostics (1.0 - 1) <B15AF780-C122-35EF-A147-544AF9D380D6> /System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/InstallerDiagnostics
    0x7fff57294000 -     0x7fff57294fff  com.apple.IntentsFoundation (1.0 - 1) <8C90D95D-7037-31E3-B232-7E6A4B3C7C0D> /System/Library/PrivateFrameworks/IntentsFoundation.framework/Versions/A/IntentsFoundation
    0x7fff57297000 -     0x7fff5729aff3  com.apple.InternationalSupport (1.0 - 1) <0EA71B0F-1B0D-3072-8945-1FD9041A80BD> /System/Library/PrivateFrameworks/InternationalSupport.framework/Versions/A/InternationalSupport
    0x7fff57308000 -     0x7fff57318ffb  com.apple.IntlPreferences (2.0 - 227) <500CB7B9-7BDF-39E6-B355-28E100B28793> /System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework/Versions/A/IntlPreferences
    0x7fff573b3000 -     0x7fff573c0fff  com.apple.KerberosHelper (4.0 - 1.0) <06271ABF-0798-3947-86F7-6FAF863BC56C> /System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper.framework/Versions/A/KerberosHelper
    0x7fff5740d000 -     0x7fff57420ff3  com.apple.security.KeychainCircle.KeychainCircle (1.0 - 1) <6FE1478A-F009-3CF6-A4B3-FC95BE850D64> /System/Library/PrivateFrameworks/KeychainCircle.framework/Versions/A/KeychainCircle
    0x7fff57421000 -     0x7fff57516ff7  com.apple.LanguageModeling (1.0 - 159) <FADD52FC-9B63-3976-9AB1-40230918F84F> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
    0x7fff57517000 -     0x7fff57559ff7  com.apple.Lexicon-framework (1.0 - 33) <CEF5A399-DFD3-347D-8EEE-8F01038B9900> /System/Library/PrivateFrameworks/Lexicon.framework/Versions/A/Lexicon
    0x7fff5755d000 -     0x7fff57564ff7  com.apple.LinguisticData (1.0 - 238) <3DB10488-85F6-3A70-87CF-A2D1B1ABC016> /System/Library/PrivateFrameworks/LinguisticData.framework/Versions/A/LinguisticData
    0x7fff57649000 -     0x7fff5764efff  com.apple.LoginUICore (4.0 - 4.0) <988D8DE7-1803-3C9C-AADB-FE65B289A38E> /System/Library/PrivateFrameworks/LoginUIKit.framework/Versions/A/Frameworks/LoginUICore.framework/Versions/A/LoginUICore
    0x7fff5769a000 -     0x7fff576b7ff3  com.apple.LookupFramework (1.2 - 237) <FC452756-F465-387B-9219-84B65A0BCB57> /System/Library/PrivateFrameworks/Lookup.framework/Versions/A/Lookup
    0x7fff57d72000 -     0x7fff57d75fff  com.apple.Mangrove (1.0 - 1) <562BB18E-815A-37D1-A373-B46C7853BA94> /System/Library/PrivateFrameworks/Mangrove.framework/Versions/A/Mangrove
    0x7fff57dfd000 -     0x7fff57dffff7  com.apple.marco (10.0 - 1000) <88A5D4DB-0A6F-33AA-991E-ED29504040E8> /System/Library/PrivateFrameworks/Marco.framework/Versions/A/Marco
    0x7fff57e8d000 -     0x7fff57ec0ff7  com.apple.MediaKit (16 - 864) <D49D06BC-8A91-3171-B050-402AAA556A7C> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit
    0x7fff57ec1000 -     0x7fff580aaffb  com.apple.MediaRemote (1.0 - 1) <2B54EE28-B76F-36C9-A942-2A6007371F3C> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Versions/A/MediaRemote
    0x7fff580ab000 -     0x7fff580c9ff7  com.apple.MediaServices (1.0 - 1) <8230107C-7B33-30EC-878A-79E76104AECC> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaServices.framework/Versions/A/MediaServices
    0x7fff5813d000 -     0x7fff581a4ff7  com.apple.gpusw.MetalTools (1.0 - 1) <32E08129-AC43-315C-8A14-3CD7BE507850> /System/Library/PrivateFrameworks/MetalTools.framework/Versions/A/MetalTools
    0x7fff581ac000 -     0x7fff581c0ff3  com.apple.MobileAssets (1.0 - 437.1.11) <AF26C530-C18C-32BC-881E-CAFAE4CEF8EE> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAsset.framework/Versions/A/MobileAsset
    0x7fff58316000 -     0x7fff5832dffb  com.apple.MobileKeyBag (2.0 - 1.0) <7405128E-E7B0-3EFB-BA65-EA50564E3BCD> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileKeyBag.framework/Versions/A/MobileKeyBag
    0x7fff583b9000 -     0x7fff583e1ff7  com.apple.MultitouchSupport.framework (1004.1 - 1004.1) <69BF94F5-9301-3755-98A1-A981DB03C395> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
    0x7fff583e2000 -     0x7fff583eaffb  com.apple.multiverse (1.0 - 27) <0AF7A4FF-5337-39B8-B507-2ABC7A080235> /System/Library/PrivateFrameworks/MultiverseSupport.framework/Versions/A/MultiverseSupport
    0x7fff584ef000 -     0x7fff585e0fff  com.apple.Navigation (1.0 - 1) <5ED1EF68-9259-3797-9A72-A23FB5215F9B> /System/Library/PrivateFrameworks/Navigation.framework/Versions/A/Navigation
    0x7fff58645000 -     0x7fff58650fff  com.apple.NetAuth (6.2 - 6.2) <5C6F492A-28EF-3A0E-B573-6F3D60CFF0C7> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
    0x7fff58651000 -     0x7fff58656ff7  com.apple.NetFSServer (2.0 - 1) <ED7EF60C-857C-3EE7-82F1-8B18299C8521> /System/Library/PrivateFrameworks/NetFSServer.framework/Versions/A/NetFSServer
    0x7fff5865d000 -     0x7fff5872aff7  com.apple.Network (1.0 - 1) <35C610C2-A2CB-3894-828B-819C16F55372> /System/Library/PrivateFrameworks/Network.framework/Versions/A/Network
    0x7fff58e8d000 -     0x7fff58e8ffff  com.apple.OAuth (25 - 25) <F1914BCB-72E8-33D7-BCB1-B710ACB2AD9B> /System/Library/PrivateFrameworks/OAuth.framework/Versions/A/OAuth
    0x7fff58eee000 -     0x7fff58f80ff7  com.apple.OSPersonalization (1.0 - 1) <94EE3541-BD06-354F-A550-6BD00B7DD77F> /System/Library/PrivateFrameworks/OSPersonalization.framework/Versions/A/OSPersonalization
    0x7fff5983e000 -     0x7fff59958feb  com.apple.PackageKit (3.0 - 725) <ADA8A646-C4BC-3B33-BBE7-F95EC4DE3039> /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Versions/A/PackageKit
    0x7fff59e08000 -     0x7fff59e48ffb  com.apple.PerformanceAnalysis (1.183 - 183) <520FEF4A-4C60-31FA-8BA0-528294BC41ED> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
    0x7fff59e74000 -     0x7fff59e85ffb  com.apple.PersonaKit (1.0 - 1) <B86A7F74-DA6E-3191-8211-FC0B635026BF> /System/Library/PrivateFrameworks/PersonaKit.framework/Versions/A/PersonaKit
    0x7fff59e86000 -     0x7fff59e94ffb  com.apple.PersonaUI (1.0 - 1) <B76F88BC-848E-3AE6-B955-E189F590FD68> /System/Library/PrivateFrameworks/PersonaUI.framework/Versions/A/PersonaUI
    0x7fff59ebe000 -     0x7fff59ebeff7  com.apple.PhoneNumbers (1.0 - 1) <ECC7CCB3-4903-3677-B0C9-E64F036C64EC> /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
    0x7fff5b89e000 -     0x7fff5b8c3fff  com.apple.pluginkit.framework (1.0 - 1) <5563493F-9BE6-3B11-9261-C330FF14CA16> /System/Library/PrivateFrameworks/PlugInKit.framework/Versions/A/PlugInKit
    0x7fff5bbb8000 -     0x7fff5bc06ffb  com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <981165D0-2B74-385B-BB4C-0155EF42618E> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedCloudStorage
    0x7fff5bc07000 -     0x7fff5bc25fff  com.apple.ProtocolBuffer (1 - 259) <D047A3FE-C7A8-3CAA-9891-6232BA88C247> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
    0x7fff5bd92000 -     0x7fff5bda7ff3  com.apple.QuickLookThumbnailing (1.0 - 1) <0771325B-BBAD-3865-B2A3-BE7089641C52> /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Versions/A/QuickLookThumbnailing
    0x7fff5bda8000 -     0x7fff5bdb0ff3  com.apple.RTCReporting (9.32 - 9.32) <0F7D5BF4-DDB7-3C7A-8C33-8DED86EFDF9F> /System/Library/PrivateFrameworks/RTCReporting.framework/Versions/A/RTCReporting
    0x7fff5bdeb000 -     0x7fff5bdf4ff3  com.apple.xpc.RemoteServiceDiscovery (1.0 - 1205.1.10) <488A5851-FDEF-3F70-AEBC-BDCF4E58188A> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteServiceDiscovery.framework/Versions/A/RemoteServiceDiscovery
    0x7fff5bdf5000 -     0x7fff5be18ffb  com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 125) <AEDBCE8C-88B7-315A-9F81-3E068F0D3EDC> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
    0x7fff5be19000 -     0x7fff5be2aff3  com.apple.xpc.RemoteXPC (1.0 - 1205.1.10) <AB4045A3-9A24-39AE-8907-47699B8F36F4> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteXPC.framework/Versions/A/RemoteXPC
    0x7fff5be81000 -     0x7fff5bee2fff  com.apple.SAObjects (1.0 - 1) <CE503E6A-5F51-315A-A1C5-5664DB0CF061> /System/Library/PrivateFrameworks/SAObjects.framework/Versions/A/SAObjects
    0x7fff5d5bf000 -     0x7fff5d5c2ffb  com.apple.SecCodeWrapper (4.0 - 360.1.2) <ABA4F6EC-846E-3629-846C-1FCB4682A9CB> /System/Library/PrivateFrameworks/SecCodeWrapper.framework/Versions/A/SecCodeWrapper
    0x7fff5d66c000 -     0x7fff5d671fff  com.apple.ServerInformation (2.0 - 1) <9CF4E458-1879-30CF-8555-E2B28FBD8959> /System/Library/PrivateFrameworks/ServerInformation.framework/Versions/A/ServerInformation
    0x7fff5d719000 -     0x7fff5d812ff7  com.apple.Sharing (910.7 - 910.7) <465C0170-A544-3713-AB5A-894756E6C13E> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
    0x7fff5d83c000 -     0x7fff5d83dfff  com.apple.performance.SignpostNotification (1.0 - 1) <5C953AF5-746A-3049-A2BC-901D6C7B583F> /System/Library/PrivateFrameworks/SignpostNotification.framework/Versions/A/SignpostNotification
    0x7fff5e536000 -     0x7fff5e7cdfff  com.apple.SkyLight (1.600.0 - 312) <9BF6B34C-532F-3F84-9B47-C9121FFF0A01> /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/SkyLight
    0x7fff5ed87000 -     0x7fff5ee49ff3  com.apple.SoftwareUpdate.framework (6 - 1068.7) <BBF3D70B-8447-312B-B1A1-3BB184ADC999> /System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdate.framework/Versions/A/SoftwareUpdate
    0x7fff5ef7a000 -     0x7fff5ef87ff7  com.apple.SpeechRecognitionCore (4.0.13 - 4.0.13) <AC026FB9-78F8-31F9-BB80-619D5378DB70> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
    0x7fff5f038000 -     0x7fff5f273ff3  com.apple.spotlight.index (10.7.0 - 1191) <7F436FF6-135E-322E-9834-44CF7ED1699A> /System/Library/PrivateFrameworks/SpotlightIndex.framework/Versions/A/SpotlightIndex
    0x7fff5f31f000 -     0x7fff5f35dfff  com.apple.StorageKit (1.0 - 388) <E4C73756-EEAC-36CF-BB56-C5FDC9A73036> /System/Library/PrivateFrameworks/StorageKit.framework/Versions/A/StorageKit
    0x7fff5f35e000 -     0x7fff5f36dffb  com.apple.StorageManagement (1.0 - 1) <89644E73-8914-35FC-9DAA-B1DD067922C0> /System/Library/PrivateFrameworks/StorageManagement.framework/Versions/A/StorageManagement
    0x7fff5f36e000 -     0x7fff5f3d8ff3  com.apple.StoreFoundation (1.0 - 652) <EF4C3A46-BDF6-345B-8EF9-AA5963014B09> /System/Library/PrivateFrameworks/StoreFoundation.framework/Versions/A/StoreFoundation
    0x7fff5f41c000 -     0x7fff5f442ff3  com.apple.StreamingZip (1.0 - 1) <3D46509E-3EB7-3EC8-828D-19BF3C8670BD> /System/Library/PrivateFrameworks/StreamingZip.framework/Versions/A/StreamingZip
    0x7fff5fb13000 -     0x7fff5fb97fe7  com.apple.Symbolication (9.0 - 63079.1) <177BC9CA-E6AE-3B40-806F-0080C0CDFF29> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
    0x7fff5fba8000 -     0x7fff5fbaffff  com.apple.SymptomDiagnosticReporter (1.0 - 820.1.4) <29851256-D036-3CF9-9558-D7694D04704F> /System/Library/PrivateFrameworks/SymptomDiagnosticReporter.framework/Versions/A/SymptomDiagnosticReporter
    0x7fff5fe58000 -     0x7fff5fe84fff  com.apple.framework.SystemAdministration (1.0 - 1.0) <CDBB973B-105B-3BA2-BF7F-92B9B7172C75> /System/Library/PrivateFrameworks/SystemAdministration.framework/Versions/A/SystemAdministration
    0x7fff60082000 -     0x7fff60089ff7  com.apple.TCC (1.0 - 1) <1774542A-1E70-3E22-9698-372200D27249> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
    0x7fff60093000 -     0x7fff60135ff7  com.apple.TelephonyUtilities (1.0 - 1.0) <37750D98-35B1-336B-8609-9FCE6B3B5359> /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/Versions/A/TelephonyUtilities
    0x7fff6028f000 -     0x7fff60350ff7  com.apple.TextureIO (3.4 - 3.4) <7C93B388-7171-3B3D-BD23-0A8280059260> /System/Library/PrivateFrameworks/TextureIO.framework/Versions/A/TextureIO
    0x7fff603a1000 -     0x7fff603bcffb  com.apple.ToneKit (1.0 - 1) <A0242052-983B-3726-B5BD-D2E672CEFE2F> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneKit.framework/Versions/A/ToneKit
    0x7fff603bd000 -     0x7fff603e4fff  com.apple.ToneLibrary (1.0 - 1) <7EEABD7F-D0CB-327E-A772-ACF406B9C8F2> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/ToneLibrary
    0x7fff603f4000 -     0x7fff603f5fff  com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 31) <39F533B2-211E-3635-AF47-23F27749FF4A> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
    0x7fff603fb000 -     0x7fff605aaff7  com.apple.UIFoundation (1.0 - 543) <A393DE4F-0885-3C7C-9933-F3AF8D58B93F> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
    0x7fff605c2000 -     0x7fff605c6fff  com.apple.Uninstall (1.0.1 - 211) <746EDA3B-D3F7-3932-BEA2-AC4DF35ACA85> /System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Versions/A/Uninstall
    0x7fff6061e000 -     0x7fff60620fff  libUAPreferences.dylib (360.1) <C3187D41-AAE1-3F63-A645-85A55A8B534D> /System/Library/PrivateFrameworks/UniversalAccess.framework/Versions/A/Libraries/libUAPreferences.dylib
    0x7fff60773000 -     0x7fff60e3fffb  com.apple.VectorKit (1.0 - 1346.20.7.28.8) <3902F016-8A1B-32C0-B322-8004B544BAD2> /System/Library/PrivateFrameworks/VectorKit.framework/Versions/A/VectorKit
    0x7fff6126a000 -     0x7fff61339fff  com.apple.ViewBridge (341.1 - 341.1) <53A2272D-E834-3A48-829B-D71E05B9E714> /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/ViewBridge
    0x7fff616fa000 -     0x7fff6190dff3  libAWDSupportFramework.dylib (731) <A43D088C-A669-3431-A32D-CEA46F1E400E> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libAWDSupportFramework.dylib
    0x7fff6190e000 -     0x7fff6191fff7  libprotobuf-lite.dylib (731) <AFC89EAB-2C42-3C58-9E5D-A492B249784F> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libprotobuf-lite.dylib
    0x7fff61920000 -     0x7fff61982fff  libprotobuf.dylib (731) <0781ADDE-54AC-3197-921A-D034F559BDF5> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libprotobuf.dylib
    0x7fff61983000 -     0x7fff619c6ff7  com.apple.awd (1.0 - 919) <F47CB2F9-3B37-3463-80B4-2A372E5F1766> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/WirelessDiagnostics
    0x7fff619c7000 -     0x7fff61a17fff  com.apple.WirelessProximity (1.0 - 1) <6DF6DA0A-BA3F-3F92-98D7-BD2C621BDF67> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessProximity.framework/Versions/A/WirelessProximity
    0x7fff61b13000 -     0x7fff61b48ffb  com.apple.iCalendar (7.0 - 275) <77B8CC80-6639-30FA-83EA-FFB3489466D3> /System/Library/PrivateFrameworks/iCalendar.framework/Versions/A/iCalendar
    0x7fff61cc7000 -     0x7fff61cc9ffb  com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <5E2C4AA7-066D-3FDB-B0E1-4CDAF287392C> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
    0x7fff61cca000 -     0x7fff61cdffff  com.apple.login (3.0 - 3.0) <140118A7-8FB9-35C5-92FA-BD79C9C32309> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/login
    0x7fff61d0a000 -     0x7fff61d37fff  com.apple.contacts.vCard (1.0 - 2326) <38202649-B1F2-3F6D-B2AC-5EC76C9FAB52> /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/Versions/A/vCard
    0x7fff61e2d000 -     0x7fff61e60fff  libclosured.dylib (519.2.1) <31A6AC03-8F51-367E-9E00-FF0F1AD10F6F> /usr/lib/closure/libclosured.dylib
    0x7fff61eff000 -     0x7fff61f38ff7  libCRFSuite.dylib (41) <AB2DA745-F22C-30CF-81D4-35DD716463B8> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
    0x7fff61f39000 -     0x7fff61f44fff  libChineseTokenizer.dylib (28) <D30A7DB6-058F-3286-9583-60C9EEB77A6E> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
    0x7fff61f45000 -     0x7fff61fd2ff7  libCoreStorage.dylib (546) <B495D87B-FE21-3C14-9017-F02D9CA226D5> /usr/lib/libCoreStorage.dylib
    0x7fff61fd6000 -     0x7fff61fd7ff3  libDiagnosticMessagesClient.dylib (104) <9712E980-76EE-3A89-AEA6-DF4BAF5C0574> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
    0x7fff6200e000 -     0x7fff621d8ff3  libFosl_dynamic.dylib (17.7) <B2476843-7FA7-3E62-B79F-2B15FE557E63> /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
    0x7fff621d9000 -     0x7fff621eafff  libIASAuthReboot.dylib (1213) <21943D0B-9FD6-3F9F-A027-D7B3BE9FB817> /usr/lib/libIASAuthReboot.dylib
    0x7fff621f8000 -     0x7fff621fffff  libMatch.1.dylib (31) <74AB4815-11D1-3930-A559-BD6550CE5865> /usr/lib/libMatch.1.dylib
    0x7fff62210000 -     0x7fff62210fff  libOpenScriptingUtil.dylib (174) <203D2C39-61BB-3713-A502-2D17B04A42AC> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
    0x7fff62339000 -     0x7fff6233dffb  libScreenReader.dylib (562.1) <107BB2E9-A973-322E-8BDA-5E4DA4061A77> /usr/lib/libScreenReader.dylib
    0x7fff6233e000 -     0x7fff6233fff3  libSystem.B.dylib (1252) <BBBE6ABC-FD84-30A3-B699-95F1D6EFB334> /usr/lib/libSystem.B.dylib
    0x7fff62340000 -     0x7fff623bdff7  libTelephonyUtilDynamic.dylib (3077) <4AAD97B5-C070-3A5B-8EA7-291B9D232EEB> /usr/lib/libTelephonyUtilDynamic.dylib
    0x7fff623be000 -     0x7fff623bffff  libThaiTokenizer.dylib (2.2) <04AC7CD4-BD9A-3B1D-8CEB-9E2030B6B667> /usr/lib/libThaiTokenizer.dylib
    0x7fff623c0000 -     0x7fff623c3ffb  libUniversalAccess.dylib (360.1) <603092AD-B7EC-3A7E-BD28-87542D159133> /usr/lib/libUniversalAccess.dylib
    0x7fff623d2000 -     0x7fff623d2fff  libapple_crypto.dylib (109.1.6) <1C66C4B7-7E7C-36BC-858E-6661016C971A> /usr/lib/libapple_crypto.dylib
    0x7fff623d3000 -     0x7fff623e9ff7  libapple_nghttp2.dylib (1.24) <01402BC4-4822-3676-9C80-50D83F816424> /usr/lib/libapple_nghttp2.dylib
    0x7fff623ea000 -     0x7fff62414ff3  libarchive.2.dylib (54) <8FC28DD8-E315-3C3E-95FE-D1D2CBE49888> /usr/lib/libarchive.2.dylib
    0x7fff62415000 -     0x7fff62518fe7  libate.dylib (1.13.1) <DABEA1B1-806C-34C9-8AFF-DEB6AB2829E3> /usr/lib/libate.dylib
    0x7fff6251c000 -     0x7fff6251cff3  libauto.dylib (187) <A05C7900-F8C7-3E75-8D3F-909B40C19717> /usr/lib/libauto.dylib
    0x7fff6251d000 -     0x7fff625ccffb  libboringssl.dylib (109.1.6) <BF41A380-8FD1-3043-BF93-171EBAEE395F> /usr/lib/libboringssl.dylib
    0x7fff625cd000 -     0x7fff625ddff3  libbsm.0.dylib (39) <770B341F-3BB7-3123-B53C-F2D58868A963> /usr/lib/libbsm.0.dylib
    0x7fff625de000 -     0x7fff625ebffb  libbz2.1.0.dylib (38) <0A5086BB-4724-3C14-979D-5AD4F26B5B45> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
    0x7fff625ec000 -     0x7fff62642fff  libc++.1.dylib (400.9) <FCF5E1F6-2B04-3545-8004-F3AB32FED172> /usr/lib/libc++.1.dylib
    0x7fff62643000 -     0x7fff62667ff7  libc++abi.dylib (400.7) <217656D5-BC40-37FF-B322-91CB2AAD4F34> /usr/lib/libc++abi.dylib
    0x7fff62669000 -     0x7fff62679fff  libcmph.dylib (6) <A5509EE8-7E00-3224-8814-015B077A3CF5> /usr/lib/libcmph.dylib
    0x7fff6267a000 -     0x7fff62690ffb  libcompression.dylib (47) <A1FB6D24-9B71-3DDD-8B12-FABD08CA3F49> /usr/lib/libcompression.dylib
    0x7fff62936000 -     0x7fff6294eff7  libcoretls.dylib (155) <DFE2454F-2FE3-3B2B-A22B-422947C34C69> /usr/lib/libcoretls.dylib
    0x7fff6294f000 -     0x7fff62950ffb  libcoretls_cfhelpers.dylib (155) <D3F4B882-40C1-3CD4-927B-0E0ED6031D0B> /usr/lib/libcoretls_cfhelpers.dylib
    0x7fff62a06000 -     0x7fff62ae8ff3  libcrypto.0.9.8.dylib (76) <DC7EA115-9135-3ED9-9A57-3C5588E74592> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
    0x7fff62ae9000 -     0x7fff62c79fff  libcrypto.35.dylib (22) <067CFC21-249D-392D-ADE1-785100BF0F83> /usr/lib/libcrypto.35.dylib
    0x7fff62e14000 -     0x7fff62e1fff7  libcsfde.dylib (546) <B6F6340A-F874-38BD-A7BB-FFADEBA54789> /usr/lib/libcsfde.dylib
    0x7fff62e20000 -     0x7fff62e76ff3  libcups.2.dylib (462) <E19FD002-6672-3EE3-B632-34876074270F> /usr/lib/libcups.2.dylib
    0x7fff62ea1000 -     0x7fff62ef5ffb  libcurl.4.dylib (105) <2E9FFE56-232A-34A1-8A9B-63D02F6D7130> /usr/lib/libcurl.4.dylib
    0x7fff62ef8000 -     0x7fff62effff3  libdscsym.dylib (183) <B0DD51C0-0628-38B1-8863-635C4AEBB16E> /usr/lib/libdscsym.dylib
    0x7fff62f7d000 -     0x7fff62f7fffb  libdz.dylib (1.0.0 - 110.1.5) <B43CF607-C2C8-3CE5-9CD1-F5D4C34A996F> /usr/lib/libdz.dylib
    0x7fff62fb4000 -     0x7fff62fb4fff  libenergytrace.dylib (16) <A92AB8B8-B986-3CE6-980D-D55090FEF387> /usr/lib/libenergytrace.dylib
    0x7fff62fe6000 -     0x7fff62feaff7  libgermantok.dylib (17) <379C5DC6-BEDB-378D-B09C-A63D297EAA6D> /usr/lib/libgermantok.dylib
    0x7fff62feb000 -     0x7fff62ff0ffb  libheimdal-asn1.dylib (520) <D968FE68-7770-3AEA-BFEB-3F7F4CB10DDC> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
    0x7fff6301c000 -     0x7fff6310dff7  libiconv.2.dylib (51) <0772997F-4109-38A1-91ED-0F3F16AE99E5> /usr/lib/libiconv.2.dylib
    0x7fff6310e000 -     0x7fff63334ffb  libicucore.A.dylib (59117.0.1) <EC29683E-E9DE-3100-8F75-D1FEBB82AAB2> /usr/lib/libicucore.A.dylib
    0x7fff63381000 -     0x7fff63382fff  liblangid.dylib (128) <39C39393-0D05-301D-93B2-F224FC4949AA> /usr/lib/liblangid.dylib
    0x7fff63383000 -     0x7fff6339cffb  liblzma.5.dylib (10) <3D419A50-961F-37D2-8A01-3DC7AB7B8D18> /usr/lib/liblzma.5.dylib
    0x7fff6339d000 -     0x7fff633b3ff7  libmarisa.dylib (9) <D6D2D55D-1D2E-3442-B152-B18803C0ABB4> /usr/lib/libmarisa.dylib
    0x7fff633b4000 -     0x7fff63463fff  libmecab.1.0.0.dylib (779.1) <134BD345-6F0F-32A3-A2BA-AE219D9848E6> /usr/lib/libmecab.1.0.0.dylib
    0x7fff63464000 -     0x7fff6368cfff  libmecabra.dylib (779.1) <C1A7BAE5-2E7A-396D-A3A2-00484CAA9B40> /usr/lib/libmecabra.dylib
    0x7fff63864000 -     0x7fff6393aff7  libnetwork.dylib (1229.1.5) <6134BC02-EC6F-342F-8FCE-673798505400> /usr/lib/libnetwork.dylib
    0x7fff639b0000 -     0x7fff63da13b7  libobjc.A.dylib (723) <37A7D77E-952C-3F5D-970B-3CDE349B2322> /usr/lib/libobjc.A.dylib
    0x7fff63da2000 -     0x7fff63da3ff7  libodfde.dylib (24) <1BBC519E-EF89-38F3-B226-70F086670D0F> /usr/lib/libodfde.dylib
    0x7fff63db4000 -     0x7fff63db8fff  libpam.2.dylib (22) <7B4D2CE2-1438-387A-9802-5CEEFBF26F86> /usr/lib/libpam.2.dylib
    0x7fff63dbb000 -     0x7fff63deffff  libpcap.A.dylib (79) <D400B242-A56A-39CD-9445-740460F1A62F> /usr/lib/libpcap.A.dylib
    0x7fff63e6f000 -     0x7fff63e8bffb  libresolv.9.dylib (65) <E8F3415B-4472-3202-8901-41FD87981DB2> /usr/lib/libresolv.9.dylib
    0x7fff63e8d000 -     0x7fff63ec5fff  libsandbox.1.dylib (765.1.8) <523A7C6C-5068-356F-84ED-A51C46DF251F> /usr/lib/libsandbox.1.dylib
    0x7fff63ec6000 -     0x7fff63ed8fff  libsasl2.2.dylib (211) <D9E281A2-D7BA-32CD-8B96-54972B1D9E66> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
    0x7fff63ed9000 -     0x7fff63edaff7  libspindump.dylib (247) <E7A7ECD0-1070-390C-A696-A3305CB9BD87> /usr/lib/libspindump.dylib
    0x7fff63edb000 -     0x7fff6406bfff  libsqlite3.dylib (274.1) <AD11D49C-82BC-31B5-897A-CF89F846B0C1> /usr/lib/libsqlite3.dylib
    0x7fff640c7000 -     0x7fff6411affb  libssl.35.dylib (22) <4D77B502-E065-3794-90E7-39E83F9683F6> /usr/lib/libssl.35.dylib
    0x7fff6416d000 -     0x7fff641bbfff  libstdc++.6.0.9.dylib (104.1) <92CC5BBD-2FB2-3864-BF6B-B4B1BFF4C1EE> /usr/lib/libstdc++.6.0.9.dylib
    0x7fff641ee000 -     0x7fff64223fff  libtidy.A.dylib (15.18.1) <3E33A53A-53AB-3FD5-BBAB-DFA6A3A90132> /usr/lib/libtidy.A.dylib
    0x7fff6423b000 -     0x7fff64274ffb  libusrtcp.dylib (1229.1.5) <F3338E88-885C-3203-9D5A-5CA51CEBE567> /usr/lib/libusrtcp.dylib
    0x7fff64275000 -     0x7fff64278ffb  libutil.dylib (51) <58C59F00-031B-3798-B697-A8A4C58E70AA> /usr/lib/libutil.dylib
    0x7fff64279000 -     0x7fff64286fff  libxar.1.dylib (400) <0316128D-3B47-3052-995D-97B4FE5491DC> /usr/lib/libxar.1.dylib
    0x7fff6428a000 -     0x7fff64371fff  libxml2.2.dylib (31.7) <49544596-BCF8-3765-8DC5-DB1A9A90EF92> /usr/lib/libxml2.2.dylib
    0x7fff64372000 -     0x7fff6439afff  libxslt.1.dylib (15.10) <66682AF6-C2D5-374C-901F-25A3E72814DC> /usr/lib/libxslt.1.dylib
    0x7fff6439b000 -     0x7fff643adffb  libz.1.dylib (70) <48C67CFC-940D-3857-8DAD-857774605352> /usr/lib/libz.1.dylib
    0x7fff6444a000 -     0x7fff6444eff7  libcache.dylib (80) <354F3B7D-404E-3398-9EBF-65CA2CE65211> /usr/lib/system/libcache.dylib
    0x7fff6444f000 -     0x7fff64459ff3  libcommonCrypto.dylib (60118.1.1) <6C502A55-3B54-3B48-BA7B-FA39F56C0B1E> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
    0x7fff6445a000 -     0x7fff64461fff  libcompiler_rt.dylib (62) <4487CFBA-A5D7-3282-9E6B-94CAD7BE507E> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
    0x7fff64462000 -     0x7fff6446afff  libcopyfile.dylib (146) <7E4BD264-5617-339B-AC73-E8D07EF2C51D> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
    0x7fff6446b000 -     0x7fff644efff7  libcorecrypto.dylib (562) <7974762C-DEF7-3056-9856-9821C27846DB> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
    0x7fff64576000 -     0x7fff645afff7  libdispatch.dylib (913.1.6) <0DD78497-6A2A-350A-99EF-15BF41EA07DD> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
    0x7fff645b0000 -     0x7fff645cdff7  libdyld.dylib (519.2.1) <2597D818-42D2-3375-BD9D-451D5942A6BA> /usr/lib/system/libdyld.dylib
    0x7fff645ce000 -     0x7fff645ceffb  libkeymgr.dylib (28) <6D84A96F-C65B-38EC-BDB5-21FD2C97E7B2> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
    0x7fff645cf000 -     0x7fff645dbff3  libkxld.dylib (4570.1.46) <AE8CE609-ECB8-3D2E-8823-C103A56064DF> /usr/lib/system/libkxld.dylib
    0x7fff645dc000 -     0x7fff645dcff7  liblaunch.dylib (1205.1.10) <5AD77A68-BB4D-33AA-AA4F-DF51D0972FD9> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
    0x7fff645dd000 -     0x7fff645e1ffb  libmacho.dylib (900.0.1) <756F2553-07B6-3B42-ACEA-2F0F1A5E8D0F> /usr/lib/system/libmacho.dylib
    0x7fff645e2000 -     0x7fff645e4ff3  libquarantine.dylib (86) <6AC8773F-3817-3D82-99C2-01BABB9C3CBB> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
    0x7fff645e5000 -     0x7fff645e6ff3  libremovefile.dylib (45) <912FA211-DD8C-3C92-8424-21B89F8B10FD> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
    0x7fff645e7000 -     0x7fff645fefff  libsystem_asl.dylib (356.1.1) <94972913-9DF0-3C78-847C-43E58919E3DA> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
    0x7fff645ff000 -     0x7fff645fffff  libsystem_blocks.dylib (67) <F2493BB5-B1C6-3C4D-9F1F-1B402E0F1DB7> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
    0x7fff64600000 -     0x7fff64689fff  libsystem_c.dylib (1244.1.7) <2D4C21C0-9938-3552-8DC1-2C1CFAA10D38> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
    0x7fff6468a000 -     0x7fff6468dffb  libsystem_configuration.dylib (963) <D7EFEAE6-22A0-348E-BBBE-44FFD41934FA> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
    0x7fff6468e000 -     0x7fff64691ffb  libsystem_coreservices.dylib (51) <21A488D0-2D07-344E-8631-CC8B2A246F35> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
    0x7fff64692000 -     0x7fff64693fff  libsystem_darwin.dylib (1244.1.7) <552C05CA-D151-3F93-B570-413340BDA9C7> /usr/lib/system/libsystem_darwin.dylib
    0x7fff64694000 -     0x7fff6469aff7  libsystem_dnssd.dylib (878.1.1) <6E28973E-A258-36F6-ACFB-259ED5885C7A> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
    0x7fff6469b000 -     0x7fff646e4ff7  libsystem_info.dylib (517) <483BE95B-62EB-3663-ACB3-9915A40C70F5> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
    0x7fff646e5000 -     0x7fff6470aff7  libsystem_kernel.dylib (4570.1.46) <71BA15CB-3056-3CBD-A5F5-EE61566EEA0C> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
    0x7fff6470b000 -     0x7fff64756fcb  libsystem_m.dylib (3146) <ABB1B85F-9FFE-31B8-AD4F-E39A30794A93> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
    0x7fff64757000 -     0x7fff64776fff  libsystem_malloc.dylib (140.1.1) <9F0745FF-B92F-330D-8812-BB74001D1D33> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
    0x7fff64777000 -     0x7fff6481aff3  libsystem_network.dylib (1229.1.5) <A51EB0A4-9AA5-3F84-8E25-DD8EABE0F97E> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
    0x7fff6481b000 -     0x7fff64825ffb  libsystem_networkextension.dylib (767.1.4) <E842569D-00BA-3DE7-AD5A-9EF33422CF3E> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
    0x7fff64826000 -     0x7fff6482fff3  libsystem_notify.dylib (172) <98EA3D62-7C86-30DE-8261-D020D2F1EFF3> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
    0x7fff64830000 -     0x7fff64837ff7  libsystem_platform.dylib (161) <9F5A67F7-BC65-300F-BD74-07E7732D6372> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
    0x7fff64838000 -     0x7fff64843ff7  libsystem_pthread.dylib (301.1.6) <6D0B0110-2B44-3D3C-B672-BD08FE46378A> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
    0x7fff64844000 -     0x7fff64847ffb  libsystem_sandbox.dylib (765.1.8) <EC909728-0365-3710-B00B-0BCFCE03DC71> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
    0x7fff64848000 -     0x7fff64849ff3  libsystem_secinit.dylib (30) <F06ADB8F-9E94-34A7-B3C9-2C22FDD14BAD> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
    0x7fff6484a000 -     0x7fff64851ff7  libsystem_symptoms.dylib (820.1.4) <BF0566B2-9475-3B5C-8641-7910F313BA3C> /usr/lib/system/libsystem_symptoms.dylib
    0x7fff64852000 -     0x7fff64865ff7  libsystem_trace.dylib (829.1.2) <10955EBB-1AC8-3085-9A2D-F3088CA2DF71> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
    0x7fff64867000 -     0x7fff6486cff7  libunwind.dylib (35.3) <6D4FCD49-D2A9-3233-95C7-A7635CE265F2> /usr/lib/system/libunwind.dylib
    0x7fff6486d000 -     0x7fff64898ff7  libxpc.dylib (1205.1.10) <E7C5DB12-6D0E-3D1E-A743-F750DF112F5F> /usr/lib/system/libxpc.dylib
 
External Modification Summary:
  Calls made by other processes targeting this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by all processes on this machine:
    task_for_pid: 1297
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
 
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=472.8M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=472.8M(100%)
Writable regions: Total=116.7M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=116.7M(100%)
 
                                VIRTUAL   REGION 
REGION TYPE                        SIZE    COUNT (non-coalesced) 
===========                     =======  ======= 
Activity Tracing                   256K        2 
CoreData Object IDs               4100K        3 
CoreUI image file                  164K        5 
Foundation                           4K        2 
Kernel Alloc Once                    8K        2 
MALLOC                           100.8M       36 
MALLOC guard page                   48K       13 
Memory Tag 242                      12K        2 
Memory Tag 251                      92K        3 
SQLite page cache                  128K        3 
STACK GUARD                       56.0M        8 
Stack                             11.0M        8 
VM_ALLOCATE                         48K        6 
__DATA                            45.7M      432 
__FONT_DATA                          4K        2 
__LINKEDIT                       187.3M        8 
__TEXT                           285.5M      439 
__UNICODE                          556K        2 
mapped file                       37.9M       13 
shared memory                      632K       11 
===========                     =======  ======= 
TOTAL                            730.1M      980 
 
Model: Macmini6,2, BootROM MM61.010B.B00, 4 processors, Intel Core i7, 2,3 GHz, 16 GB, SMC 2.8f1
Graphics: Intel HD Graphics 4000, Intel HD Graphics 4000, Built-In
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x0198, 0x414352313644334C53314B46472F38472020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x0198, 0x414352313644334C53314B46472F38472020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x10E), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.190.13.1a3)
Bluetooth: Version 6.0.0f7, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: SAMSUNG SSD 830 Series, 128,04 GB
Serial ATA Device: APPLE HDD HTS541010A9E662, 1 TB
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: Keyboard Hub
USB Device: Apple Keyboard
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: IR Receiver
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: SB Live! 24-bit External
USB Device: USB Optical Mouse
Thunderbolt Bus: Mac mini, Apple Inc., 23.4
 

Mac Mini Late 2012 i7/128SSD/1TB HDD/16GB-High Sierra, MacBook Pro 13" Mid 2009 C2D 2.26GHz/500GB HDD/8GB-El Capitan, iPhone 6 Plus-iOS 11


#2 Śfierzyk

Śfierzyk
  • 318 postów

Napisano 29 września 2017 - 17:28

U mnie zero problemu. Wszystko się pięknie synchronizuje.


Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.


#3 John Sherridan

John Sherridan
  • 249 postów
  • Płeć:

Napisano 30 września 2017 - 04:10

U mnie zero problemu. Wszystko się pięknie synchronizuje.

Mój problem dotyczy obsługiwanego sprzętu, mianowicie maca mini Late2012 i7.


Mac Mini Late 2012 i7/128SSD/1TB HDD/16GB-High Sierra, MacBook Pro 13" Mid 2009 C2D 2.26GHz/500GB HDD/8GB-El Capitan, iPhone 6 Plus-iOS 11


#4 Śfierzyk

Śfierzyk
  • 318 postów

Napisano 30 września 2017 - 07:13

Chodzi mi o to, że sprawdziłem na kilku urządzeniach z High Sierra i na żadnym nie było problemu z preferencjami iCloud. Nawet na tych urządzeniach, o których pisać nie wolno...


Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych